Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islam."— Presentationens avskrift:

1 Islam

2 Kortfakta om islam - Islam betyder underkastelse (att man ska lyda
Gud, Allah). - Islams anhängare kallas muslimer (muslim betyder den som underkastar sig). - Det finns cirka 1,2 miljarder muslimer i världen. - Islam är besläktad med judendom och kristendom.

3 Kortfakta om islam - Islams heliga stad är Mecka i Saudiarabien.
- Islams heliga skrift är Koranen. - Islams ”grundare” Muhammed föddes 570 e. kr. i Mecka.

4 Muhammed och islams historik
Staden Mecka ligger på Arabiska halvön. Redan på 500-talet e. Kr. var Mecka en viktig stad, ett centrum för religion och karavanhandel. Araberna trodde att det fanns en övergud, Allah. Men på den här tiden trodde araberna också på andra gudar. Vid templet Kaba (fyrkantig byggnad med en helig svart sten inmurad) dyrkades flera olika gudar och gudinnor.

5 Muhammed och islams historik
Muhammed föddes omkring 570 e. Kr. i Mecka. Han blev föräldralös och växte upp hos sin farbror. Muhammed fick följa med på farbroderns karavanfärder till olika länder. På dessa färder träffade Muhammed både kristna och judar, och han blev inspirerad av deras religioner. Muhammed blev övertygad om att det endast fanns en Gud, Allah (monoteism). Han tyckte att det var fel att dyrka flera gudar (polyteism).

6 Muhammed och islams historik
Muhammed grubblade mycket över religiösa frågor. Under månaden Ramadan drog han sig undan till en grotta vid berget Hira utanför Mecka. Där fick han flera religiösa uppenbarelser. I uppenbarelserna kom ängeln Gabriel till honom och sade: ”Du är Guds sändebud” (profet). Därefter började ängeln berätta om Guds ord, Allahs budskap.

7 Muhammed och islams historik
Muhammeds hustru Khadidja uppmuntrade Muhammed att berätta om sina uppenbarelser för folket i Mecka och det gjorde han. Enligt Muhammeds budskap hade alla Bibelns profeter varit muslimer och förkunnat islams lära. Muhammed var den siste profeten och hade fått Guds sanna ord. Han fick många anhängare men även fiender, t.ex. personer som dyrkade flera gudar och köpmän som tjänade pengar på att sälja gudabilder.

8 Muhammed och islams historik
Muhammed hotades och han flydde till staden Jatrib, 30 mil norr om Mecka, år 622 e. Kr. Med denna flykt börjar islams tideräkning (ett år har 354 dagar). Staden Jatrib fick namnet Medina, profetens stad. I Medina fanns många judar. Judarna vägrade acceptera Muhammed som Guds profet. Muhammed blev nu kritisk mot judarnas religion och de kristnas tro och islam började ta formen av en ny självständig religion.

9 Muhammed och islams historik
I Medina växte Muhammeds makt och efter åtta år erövrade han hela arabiska halvön, även Mecka. Därefter gjorde Muhammed en pilgrimsfärd (religiös resa) till Mecka och där utförde han de ritualer som gäller för muslimer än idag.

10 Koranen Enligt islam är Koranen Guds sanna och slutgiltiga
budskap till människorna. Urkoranen finns hos Gud i himlen. Koranen (läsning) kom till människorna genom att ängeln Gabriel läste upp Urkoranen för Muhammed. Koranen är indelad i 114 kapitel (suror) och är skriven på arabiska.

11 Koranen I Koranen finns regler och lagar som styr människornas liv.
- Man ska vara hjälpsam, generös och leva ärligt. - Det är förbjudet att dricka alkohol, äta fläskkött och blodmat. I Koranen finns även bestämmelser för äktenskap, skilsmässa och hur tvister ska lösas.

12 Likheter mellan islam, kristendom och judendom
De tre religionerna har växt fram i samma område och har därför blivit påverkade av varandra. - Liknade tankar vad gäller livet och döden, paradiset och helvetet - Endast en gud (monoteistiska religioner)

13 Likheter mellan islam, kristendom och judendom
- Bibliska berättelser och personer finns i Koranen. Judendom och kristendom Islam Abraham (stamfader) Ibrahim (stamfader) Mose Musa Jesus Isa Alla dessa är viktiga profeter, dvs. de har förmedlat Guds budskap. Profeten Muhammed fick det slutgiltiga budskapet.

14 Islams fem grundpelare
Det finns fem plikter (grundpelare) som muslimer bör följa: - Trosbekännelsen Det finns ingen gud utom Gud. Muhammed är hans profet. För att bli muslim ska man läsa trosbekännelsen inför två vittnen. Därefter ansvarar man helt själv för sin tro och sina möten med Gud.

15 Islams fem grundpelare
- Bönen Man ska be fem gånger om dagen. Under bönen gör man olika kroppsrörelser, och man ska vara vänd mot Mecka. - Allmosan Man ska ge 2,5 procent av sin förmögenhet till de som behöver hjälp. Denna skatt kallas zakat.

16 Islams fem grundpelare
- Fastan Under ramadan (fastemånaden) ska man inte äta eller dricka från soluppgång till solnedgång. - Pilgrimsfärden Minst en gång i livet bör varje muslim resa Mecka och där besöka bl.a. den stora moskén och templet Kaba med den svarta stenen.

17 Moskén Moskén är muslimernas gudstjänstlokal. Innan
man går in i moskén ska man ta av skorna och tvätta ansiktet, händerna och fötterna. Män och kvinnor sitter avskilda i moskén. Fredagen är den stora gudstjänstdagen. Under gudstjänsten ber man tillsammans. Bönen leds av en imam, en koranlärd person

18 Muslimska män och kvinnor
Sharia är den muslimska lagen. Det som står i Sharia har hämtats och tolkats från Koranen. Pojkar ska omskäras som spädbarn. Detta ses som ett förbund med Allah. Mannen ska sköta familjens försörjning. Mannen ansvarar för kontakten med Allah.

19 Muslimska män och kvinnor
Mannen äger familjens barn. Kvinnan bestämmer i hemmet och ansvarar för barnens uppfostran. Kvinnan bör dölja kroppens former och håret. Kvinnan får äga saker. Hon ärver dock mindre än mannen.

20 Muslimska män och kvinnor
Ett manligt vittnesmål motsvaras av två kvinnliga. Äktenskapet ses som en plikt inom islam. Polygami (månggifte) är tillåtet, men ej vanligt. Kvinnan får skilja sig om hon kan bevisa att mannen varit otrogen eller misshandlat henne.

21 Islams geografiska utbredning
Islam är en snabbt växande religion. Islam är en stor religion i t.ex. arabländerna, norra Afrika, Iran, Afghanistan, Pakistan och Indonesien.

22 Sunnimuslimer 90 % av alla muslimer
De tror att Muhammed var den siste profeten. Det finns inga präster. En imam leder bönen i moskén. Muhammeds sunna är viktig. (sunna = sed, berättelser om Muhammed)

23 Shiamuslimer 10 % av alla muslimer. Shia framför allt i Iran och Irak.
Deras förste ledare (imam) var Ali. Han var Muhammeds kusin och svärson. De har ett slags präster som kallas mullor (en mulla, flera mullor) De har även ett slags biskopar som kallas ayatollor (en ayatolla, flera ayatollor)


Ladda ner ppt "Islam."

Liknande presentationer


Google-annonser