Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Islams 5 grundpelare Vad är Islam? Vem var Muhammad?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Islams 5 grundpelare Vad är Islam? Vem var Muhammad?"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll Islams 5 grundpelare Vad är Islam? Vem var Muhammad?
Islams 6 trosartiklar Från liv till död Kvinnan i islam Avslutningen

2 Session 5 Vad lärde vi oss sist?
Vad vittnas om i islams trosbekännelse? Nämn två av tre obligatoriska böneformer för en troende muslim? Vad heter den obligatoriska muslimska fastemånaden? Varför äger den rum under den här månaden?

3 Vem är skyldig att fasta?
Den som är mentalt och fysiskt förmögen Den som har kommit upp i mogen ålder Den som inte skadas fysiskt eller psykiskt Vem kan undantas från att fasta? Män och kvinnor som är för gamla Den som är på resande fot Gravida eller ammande kvinnor Kvinnor som precis har fött Kvinnor som har sin månadsblödning

4 Vikten av fastan För att ge människorna
vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt - inte tungt - för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er - kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet”. (Koranen 2: ) [Fastan skall vara] ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. Och den som självmant gör gott utöver vad plikten bjuder, [skall finna att] detta kommer honom själv till godo. Och fastan är för ert väl - om ni visste [hur mycket gott den tillför er]! ”TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud.

5 Allmosan (Zakat) Nivån på Zakah
Ordet Zakat betyder bl.a. renhet, välgörenhet och allmosa Innebär mängden allmosa en muslim årligen måste dela ut Nivån på Zakah Ett minimum på minst 2,5 % bör betalas ut per år För allt annat än rena pengar görs en värdering

6 De rättmätiga mottagarna
Fattiga (en handikappad eller invalidiserad fattig föredras) Behövande som behöver medel för att tjäna sitt uppehälle Slavar och krigsfångar, för att köpa de fria Medellösa i skuld med pressade behov En person som inte besitter medel nog att täcka de nödvändigaste behoven

7 Koranen kring att ge gåvor…
”Troende! Beröva inte era gåvor deras värde genom [tal om] frikostighet eller genom [ord] som sårar, som den som ger av vad han äger för att ses [och berömmas] av människor och som inte tror på Allah och den Yttersta dagen. Han kan liknas vid en berggrund täckt av [ett tunt lager] jord; ett slagregn faller och sköljer bort allt inpå nakna berget. [Sådana människor] uppnår ingenting med det som de har åstadkommit. Gud leder inte dem som förnekar sanningen.” (Koranen 2:264)

8 Vallfärden (Hajj) Den sista av islams pelare och är en av de finaste förordningarna Det är obligatoriskt att göra vallfärden åtminstone en gång i livet

9 Det föreskrivna syftet till vallfärden
Det är den största årliga sammankomsten Det är en sund demonstration av islams universella prägel Den är en bekräftelse på muslimens hängivenhet till Gud (Allah) Det är en möjlighet för en muslim att få alla sina synder förlåtna Den bekantar de troende med profetens andliga och historiska miljö Den återupplivar de gudomliga ritualer som Ibrahim och Isma’il utförde Den är en påminnelse för varje muslim om Domedagen

10 Profeten Muhammad (fvmh) kring värdet av offergåva:
Islams högtider 1. ’Id Al - Fitr (Fastebrytandets fest/högtid) 2. ’Id Al – Adha (Offerfesten) Profeten Muhammad (fvmh) kring värdet av offergåva: Profetens (frid vare med honom) följeslagare frågade honom: “Vad är dessa offer till?” Han (fvmh) svarade: “Det är er fader Abrahams tradition.” De sade: “Vad får vi för dem?” “Ni får belöning för varje hårstrå av offerdjurets päls” genmälde han. “Men om djuret är ullbetäckt då?” fortsatte de. Profeten (fvmh) svarade: “Ja, ni får också belöning för varje ullfiber av offerdjurets ull”.

11 Avslutning - Session 5

12 Session 5 SLUT!


Ladda ner ppt "Innehåll Islams 5 grundpelare Vad är Islam? Vem var Muhammad?"

Liknande presentationer


Google-annonser