Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Elfte Natten Hycklarna inom islam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Elfte Natten Hycklarna inom islam."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Elfte Natten Hycklarna inom islam

2 ”Hycklarna tror sig överlista Gud, men det är Han som överlistar dem. Och då de reser sig för att be, reser de sig i sakta mak för att ses och berömmas av människorna men har sällan Gud i tankarna.” (Koranen 4:142) I den första versen säger Gud (Allah): Hycklarna inom islam www.islamforelasningar.se

3 Gud (Allah) fortsätter och säger: ”De vacklar [mellan olika ståndpunkter] och följer varken den ena eller den andra [gruppen]. Men den Gud låter gå vilse kan du aldrig leda på rätt väg.” (Koranen 4:143)

4 www.islamforelasningar.se Därefter säger Gud (Allah): ”Troende! Välj inte förnekare snarare än era trosbröder till bundsförvanter. Eller vill ni ge Gud klara bevis [på att ni är hycklare]?” (Koranen 4:144)

5 www.islamforelasningar.se Gud (Allah) säger slutligen: ”Hycklarnas plats är den eviga Eldens djupaste avgrund och för dem kan du inte finna någon hjälpare.” (Koranen 4:145)

6 www.islamforelasningar.se Profeten (saws) om hycklarna: Ibn `Umar (ra) berättade att Allahs Sändebud (saws) sade: "Det finns fyra tecken på hyckleri. Och om de finns hos en människa så är han en riktig hycklare. Och den som innehar ett av tecknen, skall bära en av följande egenskap tills han överger den: 1- När han anförtros något, bedrar han. 2 - Om han talar, ljuger han. 3 - Om han ger ett löfte, bryter han det. 4 - Om han blir osams, blir han ond.” (Bukhari och Muslim 625)

7 www.islamforelasningar.se Elfte Natten SLUT!


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Elfte Natten Hycklarna inom islam."

Liknande presentationer


Google-annonser