Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten Muhammad

2 www.islamforelasningar.se Session 19 Vem kommer ihåg?  Vad hette den hemliga platsen där profeten predikade under de första åren?  Efter ungefär hur många år började profeten att predika offentligt?  Nämn två av profetens farbröder som kom att omfamna islam som religion?  Vad hette islams förste Martyr och vem kom att bli islams förste böneutropare?  Vad för sorts avtal togs fram för alla att skriva på i motståndet mot islam?

3 www.islamforelasningar.se Den första flykten Profeten Muhammad  Profetens följeslagare gjorde den första utvandringen  Quraysh skickar ett sändebud för att fånga muslimerna  Kungen av Abessinien förhör profetens efterföljare

4  Kung Negus av Abessinien omfamnade islam www.islamforelasningar.se Profeten Muhammad Profeten Muhammad (saws) har sagt: Jabir (ra) rapporterade att när Negus dog så sade profeten Muhammad (saws): ”Idag har en from man dött. Så ställ er upp och erbjud en begravningsbön för er broder Ashama.” (Sahih Al – Bukhari Volym 5, Bok 58, Nummer 217)

5 www.islamforelasningar.se Profeten Muhammad  Quraysh krävde mirakel från profeten Muhammad  Profeten förmedlade att koranen är ett evigt mirakel Koranen är ett mirakel ”Nej, dessa [gudinnor] är ingenting annat än namn som ni och era förfäder har uppfunnit; Gud har aldrig gett tillstånd till detta” (Koranen 53:23) Profeten bekräftade Allahs ord och sade:

6 PAUS www.islamforelasningar.se

7 Profeten Muhammad En ny tid är kommen  Abu Talib ber profeten att lämna sitt uppdrag  Ännu en kraftfull och ryktbar man blev muslim  Quraysh kom att delas upp i två olika grupper  Strax kom det som kallas för sorgens år

8 www.islamforelasningar.se ”Du kan inte leda dem du älskar [Muhammad] på rätt väg, men Allah leder den Han vill.” (Koranen 28:56) Gud (Allah) sade till profeten att: Profeten Muhammad

9 Avslutning - Session 19 www.islamforelasningar.se Profeten Muhammad

10 Session 19 SLUT! www.islamforelasningar.se


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."

Liknande presentationer


Google-annonser