Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Islams 6 trosartiklar Vad är Islam? Vem var Muhammad?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Islams 6 trosartiklar Vad är Islam? Vem var Muhammad?"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll Islams 6 trosartiklar Vad är Islam? Vem var Muhammad?
Islams 5 grundpelare Islams 6 trosartiklar Från liv till död Kvinnan i islam Avslutningen

2 Session 6 Vad lärde vi oss sist?
Vilka är skyldiga att betala ut den årliga allmosan? Vad är den minsta summan/andelen som måste betalas i allmosa? Vilka måste göra vallfärden och hur många gånger bör man göra det? Vilka två högtider firar en muslim?

3 Islams troslära Tron på Gud (Allah) Tron på Hans änglar
Tron på Hans skrifter Tron på Hans sändebud Tron på Domedagen Tron på förutbestämmelsen

4 Islams troslära Tron på Gud (Allah) Tron på Hans änglar
Tron på Hans skrifter Tron på Hans sändebud Tron på Domedagen Tron på förutbestämmelsen

5 Den sanna muslimen tror på:
1. Tron på Gud (Allah) Den sanna muslimen tror på: Guds (Allahs) Herravälde Hans namn och Egenskaper Guds (Allahs) Gudomlighet ”HAN är Gud; ingen gudom finns utom Han! Han känner allt det som är dolt för människor liksom det som de kan bevittna – Han, den Nåderike, den Barmhärtige. Han är Gud; ingen gudom finns utom Han, konungen, den Helige, Han [som skänker] fred…, Hans vars storhet [ingen kan fatta!]” (Koranen 59:22-23)

6 Vi tror på: Att Gud (Allah) är ovanför Sin skapelse med Sin Essens och Sina Egenskaper Att Han samtidigt är med Sina skapelser och har kunskap om allt ”ER HERRE är helt visst Gud, som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och som tronar [över sitt verk] i Sin allmakts härlighet och styr skapelsens ordning…” (Koranen 10:3) ”Ingenting är som Han - Han som hör allt, ser allt.” (Koranen 42:11)

7 Vi håller oss borta ifrån två allvarsamma synder:
Att med tro eller tal jämföra Guds (Allahs) Egenskaper med skapelsens egenskaper. Att med tro eller tal föreställa oss Gud (Allahs) Egenskaper på ett visst sätt. Gud (Allah) säger i koranen att: ”GUD ÄR himlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en nisch där en lykta står. Lyktan är [omsluten] av glas och glaset lyser med en stjärnas glans. [Det är en lykta] tänd [med olja] från ett välsignat träd, ett olivträd som varken tillhör öst eller väst och vars olja nästan lyser utan att eld har rört vid den. Ljus över ljus! Gud leder till Sitt ljus den Han vill och därför framställer Han liknelser för människorna. Gud har kunskap om allt.” (Koranen 24:35)

8 Islams troslära Tron på Gud (Allah) Tron på Hans änglar
Tron på Hans skrifter Tron på Hans sändebud Tron på Domedagen Tron på förutbestämmelsen

9 Vi tror på Guds (Allahs) änglar och att:
2. Tron på Hans änglar Vi tror på Guds (Allahs) änglar och att: De är rent andliga varelser utan någon vilja Änglar är välvilliga varelser, skapade av ljus Gud (Allah) säger i koranen om änglarna: ”De som står nära Honom håller sig inte för goda att tjäna Honom och de förtröttas inte. De prisar Honom natt och dag utan att mattas [i sin hängivelse]” (Koranen 21:19-20) ”Allt i himlarna och på jorden faller ned inför Gud i tillbedjan, djuren, men också änglarna som är utan högmod - de fruktar sin Herre i höjden och gör vad de är befallda att göra.” (Koranen 16:49-50)

10 Vi tror på Guds (Allahs) änglar och att:
Det finns många utav de och var och en har en roll eller uppdrag att sköta. Namn och ansvar på några änglar: - Djibreel (Gabriel) - Mika’il (Mikael) - Israfil (Rafael) - Malak Al – Mawt - Munkar & Nakir - Malik

11 Övriga änglar Det förekommer även de som ansvarar för:
- Fostren i moderlivet - Skydda människors liv - Skriva ner människors handlingar ”När de två [änglarna som har till uppgift] att skriva ned [hennes ord och hennes handlingar] skriver, sittande på höger och vänster sida, kommer inte ett ord över hennes läppar utan att en övervakare är hos henne, färdig [att skriva]” (Koranen 50:17-18)

12 Vi tror på Guds (Allahs) änglar och att:
De är dolda från oss och därför kan vi inte se dem. Finns möjligtvis tillfällen när tjänarna har sett de: - Profeten Muhammad - Maryam bint ’Imran (Jungfru Maria) VIKTIGT ATT FÖRSTÅ ATT: Kunskap och sanning inte är begränsad till vad vi kan känna eller uppfatta!

13 Islams troslära Tron på Gud (Allah) Tron på Hans änglar
Tron på Hans skrifter Tron på Hans sändebud Tron på Domedagen Tron på förutbestämmelsen

14 Vi tror på Guds (Allahs):
3. Tron på Hans skrifter Vi tror på Guds (Allahs): Uppenbarelser och skrifter som Han har sänt oss Uppenbarade böcker där Koranen speciellt nämner är: Ibrahims (Abrahams) Musas (Moses) Dawuds (Davids) Isas (Jesus) Gud (Allah) säger i koranen om profeter och skrifter: ”Vi sände Våra profeter med klara bevis [om sanningen] och med dem sände Vi Skriften och en Våg för att [hjälpa] människorna att handla rättvist.” (Koranen 57:25)

15 PAUS

16 Vi känner till följande skrifter som har uppenbarats:
Tawrat (Toran) 2. Indjeel (Evangeliet) Zabur (Psaltaren) Suhuf Ibrahim (Abrahams skriftrullar) 5. Qur’an (Koranen)

17 Vi muslimer tror på att:
Budskapet Vi muslimer tror på att: Alla profeter förkunnade samma gudomliga budskap Den Islam som förkunnades tidigare innehöll inte samma lagar Islam är ett sinnestillstånd och ett handlingsprogram Skillnaden på den siste Profeten och de övriga: ”VI HAR sänt dig [Muhammad, inte bara till ditt eget folk utan] till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men de flesta människor är omedvetna [om detta].” (Koranen 34:28)

18 Toran, Evangeliet och Psaltaren
Bibelforskare har konstaterat att ingen av dessa skrifter är bevarade Är Evangeliet och Bibeln samma sak? Evangelium (Indjil) betyder - ”goda nyheter” eller ”glatt budskap” Bibel betyder - Böcker eller en samling böcker Samlingen böcker är byggd på olika ark som har bytts ut Katoliker och protestanter har inte samma bibel Ursprunget till dagens kristendom är Paulus teologi

19 Avslutning - Session 6

20 Session 6 SLUT!


Ladda ner ppt "Innehåll Islams 6 trosartiklar Vad är Islam? Vem var Muhammad?"

Liknande presentationer


Google-annonser