Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten Muhammad

2 www.islamforelasningar.se Session 13 Vem kommer ihåg?  Vad var det som hände så att Allah beordrade Bini Israil att offra en ko?  Vilken blev följden av att Bini Israil gjorde allt svårare kring offrande av kon?  Efter vilket påstående begav sig Musa av för att finna Al – Khidr?  Vad lärde vi oss den resa och upplevelse Musa hade med Al – Khidr?

3 www.islamforelasningar.se ’Imrans ätt Profeten ’Isa  ’Imrans ätt är bland de bästa som lyder Gud (Allah) Gud (Allah) säger: ”GUD har utvalt Adam och Nuh och Ibrahims ätt och `Imrans ätt [och upphöjt dem] över världens alla människor; de stammar [alla] från varandra.” (Koranen 3:33 – 34)

4  ’Imran får en dotter som får namnet Maryam www.islamforelasningar.se Gud (Allah) återberättar i koranen: ”Herre, jag har fött en dotter - fastän Gud noga visste vad hon hade framfött; ett gossebarn är inte som ett flickebarn Profeten ’Isa - och jag har gett henne namnet Maryam och jag ber Dig skydda och bevara henne och hennes efterkommande mot Djävulen, den utstötte." (Koranen 3:36)

5 www.islamforelasningar.se ”Och hennes Herre tog nådigt emot henne och lät henne växa upp och arta sig väl och uppdrog åt Zakariah att vaka över henne.” (Koranen 3:37) Gud (Allah) återger i koranen: Profeten ’Isa

6 www.islamforelasningar.se Zakariah – Maryams förmyndare Profeten ’Isa  Zakariah blir Maryams förmyndare genom Guds (Allahs) vilja  Zakariah såg att Maryam som var from också var välsignad ”Var gång Zakariah besökte henne i helgedomen, fann han henne försedd med föda. Och när han frågade henne: "Maryam, varifrån har du fått detta?" svarade hon: "Det är från Gud; Gud skänker Sitt goda i överflöd till den Han vill." (Koranen 3:37) Gud (Allah) återger i koranen:

7 www.islamforelasningar.se Profeten Yahya föds Profeten ’Isa  Zakariah bad Gud (Allah) om ett tecken kring graviditeten  Yahya föds och får många välsignelser av Gud (Allah)  Yahya mördades för en ond och ful anledning

8 PAUS www.islamforelasningar.se

9 Maryam får beskedet om en son Profeten ’Isa  Maryam mor till profeten ’Isa var en utvald kvinna  Maryam får beskedet om att hon ska få en rättfärdig son ”[Ängeln] sade: ”Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre [med hälsningen:] 'Jag skall skänka dig en son, ren och rättfärdig.'” (Koranen 19:19) Gud (Allah) återberättar i koranen:

10 www.islamforelasningar.se Profeten ’Isa föds Profeten ’Isa  Maryam beger sig av till en avlägsen plats  Nu återvänder Maryam till staden med ’Isa

11 www.islamforelasningar.se ”[Då talade] han [till dem]: Jag är Guds tjänare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet; Han har välsignat mig, var jag än befinner mig, och befallt mig att så länge jag lever förrätta bönen och ta mig an de fattiga Gud (Allah) återger i koranen: och att älska min moder och visa henne aktning - och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann. [Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda." (Koranen 19:30 - 33) Profeten ’Isa

12 Avslutning - Session 13 www.islamforelasningar.se Profeten ’Isa

13 Session 13 SLUT! www.islamforelasningar.se


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Innehåll  Introduktion  Profeten Nuh (Noa)  Profeten Ibrahim (Abraham)  Profeten Musa (Moses)  Profeten ’Isa (Jesus)  Profeten."

Liknande presentationer


Google-annonser