Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Berättelser om Profeterna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Berättelser om Profeterna."— Presentationens avskrift:

1 Berättelser om Profeterna

2 Syftet med föreläsningen
Syftet med den här produktionen är att lära ut och sprida kunskap om profeterna, Allahs utvalda sändebud som skickats till oss genom alla tider. Den här föreläsningsserien ska framförallt återberätta de främsta profeternas liv, vad deras budskap var när de levde, vilka prövningar de hade, var och en på sin tid och med sitt folk, och hur de hanterade de olika svårigheterna och situationerna som uppstod under deras liv.

3 Målet med föreläsningen
Målet med den här produktionen är att berättelserna om profeterna ska öka vår kärlek ännu mer till dessa rättskaffens och vägledda människor. Samtidigt ska kunskapen om deras liv lära oss och ge oss en djupare förståelse i hur vi ska leva våra liv, med alla prövningar som finns runt oss. Sannerligen är dessa, Allahs utvalda, de bästa föredömena och deras liv har mycket att lära oss.

4 Innehåll Introduktion Profeten Nuh (Noa) Profeten Ibrahim (Abraham)
Profeten Musa (Moses) Profeten ’Isa (Jesus) Profeten Muhammad

5 Källa Bok Videoföreläsningar Lives Of The Prophets – Adam to ’Isa (AS)
Av: Sheikh Shady Al – Suleiman Seerah: The Life of the Prophet Muhammad (PBUH)

6 Session 1

7 Innehåll Introduktion Profeten Nuh (Noa) Profeten Ibrahim (Abraham)
Profeten Musa (Moses) Profeten ’Isa (Jesus) Profeten Muhammad

8 Introduktion Vad är en profet? Sändebud från Gud (Allah)
Från Adam till Muhammad Allihop var fria män Totalt profeter 315 av dessa var budbärare

9 Budbärares egenskaper
Introduktion Vad som skiljer en budbärare från en profet: Budbärares egenskaper Både en profet och budbärare Högre i rang än profeter De tog emot uppenbarelser Beordrades med ett uppdrag

10 Introduktion Gud (Allah) säger i koranen om profeterna att:
” …sändebud som förde med sig ett glatt budskap om hopp och varnande ord, för att människorna, efter [att ha hört] sändebuden, inte skall kunna skylla på [okunnighet] inför Gud. Gud är allsmäktig, vis.” (Koranen 4:165)

11 Ordningen hos dessa profeter
Introduktion Vilka är de starka profeterna? Dessa kallas Ulo Al -'Azm Dessa 5 var Nuh, Ibrahim, Musa, ’Isa och Muhammad Ordningen hos dessa profeter Muhammad Ibrahim Musa Nuh ’Isa

12 Introduktion Gud (Allah) säger om dessa i koranen att:
”OCH VI har tagit löfte av profeterna - av dig [Muhammad] och av Nuh och Ibrahim och Musa och 'Isa, Maryams son - ja, Vi tog en högtidlig försäkran av dem.” (Koranen 33:7)

13 PAUS

14 Introduktion Vad var profeternas religion? Islam var deras religion
Lagarna skilde sig mellan de Varenda en var muslim Allihop hade ett budskap

15 Introduktion Gud (Allah) säger i koranen att:
”Han har föreskrivit för er samma [regel för] tron som Han anbefallde Nuh - detta har Vi uppenbarat för dig [Muhammad] - och som Vi anbefallde Ibrahim och Musa och 'Isa, nämligen att hålla fast vid [den sanna] trons [principer] och att aldrig tillåta söndring.” (Koranen 42:13)

16 Introduktion Varför ska vi lära oss om profeterna?
De är våra förebilder och vi bör följa deras fotspår De har upplevt stora motgångar och svårigheter

17 Introduktion Vår nation (Ummah) har blivit ärad!
Gud (Allah) säger i koranen: ”NI UTGÖR det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Gud.” (Koranen 3:110)

18 Introduktion Avslutning - Session 1

19 Session 1 SLUT!


Ladda ner ppt "Berättelser om Profeterna."

Liknande presentationer


Google-annonser