Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Tionde Kvällen Skydden mot Shaytan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Tionde Kvällen Skydden mot Shaytan."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Tionde Kvällen Skydden mot Shaytan

2 Och när Guds dom har fallit skall Djävulen säga: "Gud gav er ett löfte och löftet var sant. Jag har också gett er löften, men jag har svikit dem. Jag hade ingen myndighet över er, men jag kunde kalla på er och [när jag kallade på er] besvarade ni min kallelse. Gud (Allah) säger i koranen: Skydden mot Shaytan www.islamforelasningar.se Klandra då inte mig; klandra er själva. Jag kan inte hjälpa er och ni kan inte hjälpa mig. Jag tar avstånd från det [ni förr gjorde, då] ni gav mig en plats vid Guds sida." Ja, de som begår [sådan svår] orätt har ett plågsamt straff att vänta. (Koranen 14:22)

3 www.islamforelasningar.se Profeten (saws) om dessa suror som skydd: ’Abdullah ibn Khubayb (ra) rapporterade att: ”Vi gick ut under en regnig och mycket mörk natt, letandes efter Allahs (swt) Budbärare (saws) för honom (saws) att leda vår bön. Vi hittade honom (saws), och han (saws) sade till mig, ’Säg.’ Jag sade, ’Vad ska jag säga åh Allahs (swt) Budbärare (saws)?’ Han (saws) sade: ’Läs Surah Al – Ikhlaas, Surah Al – Falaq, och Surah An - Naas vid skymning (natt) och vi gryning (morgon) 3 gånger, det kommer vara tillräckligt för att skydda dig mot allting.’” (At – Tirmidhi)

4 www.islamforelasningar.se ’A’ishah (ra) rapporterade att: ”När Allahs (swt) Budbärare (saws) gick till sängs varje kväll, så brukade han (saws) kupa händerna och blåsa på sina (saws) handflator efter att han (saws) reciterat de 3 surorna, Al – Ikhlaas, Al – Falaq, och An – Naas, därefter drog han (saws) sina händer över sin (saws) kropp 3 gånger till den utsträckning han (saws) kunde nå sin (saws) kropp. Han (saws) brukade börja med sitt (saws) huvud och ansikte och framsidan på sin kropp.” (Bukhari och Muslim) När profeten (saws) gick till sängs:

5 www.islamforelasningar.se Tionde Kvällen SLUT!


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Tionde Kvällen Skydden mot Shaytan."

Liknande presentationer


Google-annonser