Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll www.islamforelasningar.se  Introduktion av Al – Khushoo’  33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’  1:a – 6:e sättet  7:e – 12:e sättet  13:e –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll www.islamforelasningar.se  Introduktion av Al – Khushoo’  33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’  1:a – 6:e sättet  7:e – 12:e sättet  13:e –"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll www.islamforelasningar.se  Introduktion av Al – Khushoo’  33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’  1:a – 6:e sättet  7:e – 12:e sättet  13:e – 18:e sättet  19:e – 26:e sättet  27:e – 33:e sättet  Slutsats

2 Session 4 www.islamforelasningar.se  Nämn 2 fördelar med att ha en barriär (Sutrah) framför sig under bön?  Vilka två ställen får man endast titta på under bönen?  Får man blunda under bönen och isåfall under vilken situation?  Vilken fördel finns det i att röra på fingret under vittnesbörden (Tashahhud)? Vem kommer ihåg?

3 www.islamforelasningar.se Gud (Allah) säger i koranen: ”Ja, de faller ned på sina ansikten med tårar [i ögonen] och deras ödmjukhet fördjupas.” (Koranen 17:109) 13. Att utföra Sujood At – tilawah när det reciteras en vers (Ayah) där det krävs 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

4 www.islamforelasningar.se Profeten (saws) påminde och sa: ”När sonen av Adam reciterar en Sajdah (prostration), så går shaytan (djävulen) bort gråtande, sägande, ’ Ve till honom! Han var beordrad att prostrera och han prostrerade, så paradiset är hans; Jag var beordrad att prostrera och jag lydde inte, så Helvetet är mitt öde” (Muslim) 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

5 33 Ways of Developing Al - Khushoo’ – Ödmjukhet och hängivenhet i bönen www.islamforelasningar.se Bönens Shaytan: - Hans namn är Khanzab - Han är svartsjuk på den som ber - Hans strävan är att den troende slutar be 14. Söka tillflykt hos Gud (Allah) från Djävulen (Shaytan) 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

6 www.islamforelasningar.se Vad profeten (saws) lärde oss för att få bort shaytan: Abu al – ’As (ra) rapporterade att han sa: ”Åh, Guds (Allahs) budbärare, shaytan (djävulen) stör mig i bönen, och jag blir förvirrad i min recitation. ”Guds (Allahs) budbärare (saws) sa då: ”Det är en shaytan (djävul) som heter Khanzab. Om du känner hans närvaro, sök tillflykt hos Gud (Allah) från honom, och spotta (helst torrspotta) mot din vänstra sida 3 gånger.” (Abu al – ’As (ra) sa: ” Jag gjorde det och Gud (Allah) tog bort honom från mig.”) (Muslim) Shaytans strävan för den som håller fast vid bönen: - Han påminner den om saker under bönen - Han vill att hjärtat på den som ber inte är närvarande - Han vill att äran och belöningarna försvinner 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

7 www.islamforelasningar.se Profeten Muhammad (saws) har sagt: ”shaytan kan komma till någon av er när han ber och öppna hans bak/rumpa och få honom att tro att han har blivit av med sin wudhoo’ (tvagning) när han egentligen inte har blivit av med den. Så om det här händer någon av er, låt honom inte avsluta sin bön såvida han hör ljudet av det med hans öron eller känner lukten av det i sin näsa.” (At – Tabarani i Al – Kabeer) Vidare… ”När någon av er går upp för att be, så kommer shaytan (djävulen) och förvirrar honom, t.ex. rör om i hans bön och skapar tvivel i hans tankar, så att han inte vet hur många rak’ahs (enheter) han har bett. Om någon av er upplever det, så bör han göra 2 prostrationer medans han sitter.” (Bukhari) Profeten (saws) om Shaytans olika trick: 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

8 www.islamforelasningar.se Några exempel på berättelser från Salaf’s: När Muslamah ibn Bashshar (ra) bad i moskén när delar av den kollapsade, och folket ställde sig upp och flydde, men han bad och märkte inte ens det. När Ibn Az – Zubayr (ra) stod upp för att be, så var han som en pinne (orörlig) med khushoo’. En gång stod han i Sujood (prostration) när en missil från en katapult släpptes mot honom, när Makkah höll på att bestormas, och en del av hans dräkt slets bort under tiden han bad, men (trots detta) så lyfte han inte ens upp sitt huvud. 15. Att tänka på hur Salaf’s var när de utförde bönen 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

9 www.islamforelasningar.se En av Salaf’s blev blek när han gjorde wudhoo’ för bönen; och det sades till honom, ”Vi ser att när du gör wudhoo’ så kommer en förändring över dig.” Han sa då, ”Jag vet inför Vem jag ska stå.” Abu Bakr As – Subghi (ra) sa: ”Jag levde under tiden av 2 imamer (ledare), fastän jag inte fick var tillräckligt nöjdsam att höra de personligen. Abu Hatim Ar – Razi och Muhammad ibn Nasr, jag känner inte till någon bön bättre än ibn Nasr’s. Jag hörde att en geting bet honom i pannan och blod började rinna ner på hans ansikte, men han rörde inte på sig.” (Al – Khushoo’ fis - Salah) Fler berättelser… 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

10 www.islamforelasningar.se Salaf’s sätt överlag: Mujahid (ra) sa: ”När en av dem stod i bön, så var han för gudsfruktig/rädd för sin Herre för att tillåta hans ögon att dras till något annat, eller att vända sig bort eller att genom rastlöshet leka med småstenar eller något annat eller att tänka på någon världslig sak...” (Al – Khushoo’ fis - Salah) 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

11 www.islamforelasningar.se Profeten (saws) kring fördelarna och belöningarna: Profeten Muhammad (saws) sa: ”Det finns ingen muslim som, när tiden för en bön slår in, gör wudhoo’ (tvagning) ordentligt, har den korrekta attityden för Khushoo’ och böjer sig ordentligt, utan att han kommer få förlåtelse för alla hans tidigare synder, så länge de inte var stora synder (Kaba’ir). Och det här gäller generellt i livet. ” (Muslim) Profeten Muhammad (saws) har sagt: ”När en slav står och ber, så förs alla hans synder fram och placeras på hans huvud och axlar. Varje gång han böjer sig eller prostrerar, så faller några av de av honom.” (Sahih Al - Jami) 16. Känna till fördelarna kring Al – Khushoo’ i bönen 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

12 www.islamforelasningar.se Profeten (saws) har sagt: ”En slav kan be och inte ha något tillgodoräknat (belöning) för det förutom en tiondel av det, eller en niondel, eller en åttondel, eller en sjundedel, eller en sjättedel, eller en femtedel, eller en fjärdedel, eller en tredjedel, eller hälften.” (Ahmad) 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

13 www.islamforelasningar.se …speciellt under As - Sujood: Profeten Muhammad (saws) har sagt: ”Det närmsta som en slav kan vara till hans Herre är när han prostrerar, så öka din du'a (åkallan) (under den tiden).” (Muslim) Profeten Muhammad (saws) har sagt: ”...Vad gäller as – sujood (prostration), sträva hårt för att göra du'a (åkallan) i den, för att den besvaras för dig.” (Muslim) 17. Sträva efter att utföra Du'a under lämpliga ställen under bönen… 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

14 www.islamforelasningar.se Profeten (saws) säger överlag att: ”Den som inte kallar på Gud (Allah), honom kommer Gud (Allah) att bli arg på.” (At – Tirmidhi) 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

15 www.islamforelasningar.se Sök förlåtelse! 18. Att recitera Adhkar efter bönen 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

16 www.islamforelasningar.se Hatim (ra) sa: ”Jag utför vad jag är beordrad att göra; Jag går med fruktan för Gud (Allah) i mitt hjärta; Jag börjar med den rätta intentionen; Jag prisar och glorifierar Gud (Allah); Jag reciterar med en långsam och uppmätt takt, tänkandes på betydelsen; Jag böjer mig med Khushoo’; Jag prostrerar med ödmjukhet; Jag sitter och reciterar hela Tashahhud (vittnesmålet); Jag säger Salam med den rätta intentionen; Jag avslutar med uppriktighet gentemot Gud (Allah); och jag återkommer med rädslan till att (min bön) inte har blivit accepterad, så jag fortsätter att sträva ända tills jag dör.” (Al – Khushoo’ fis - Salah) Några visa ord: Avslutning - Session 4 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’

17 Session 4 SLUT! www.islamforelasningar.se


Ladda ner ppt "Innehåll www.islamforelasningar.se  Introduktion av Al – Khushoo’  33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’  1:a – 6:e sättet  7:e – 12:e sättet  13:e –"

Liknande presentationer


Google-annonser