Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Islams 5 grundpelare Vad är Islam? Vem var Muhammad?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Islams 5 grundpelare Vad är Islam? Vem var Muhammad?"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll Islams 5 grundpelare Vad är Islam? Vem var Muhammad?
Islams 6 trosartiklar Från liv till död Kvinnan i islam Avslutningen

2 Session 4 Vad lärde vi oss sist?
Vad var profeten Muhammads enda uppdrag? Vilka 2 saker lämnade han efter sig för efterlevnad? Hur gammal var profeten Muhammad när han dog?

3 Islams 5 grundpelare Trosbekännelsen Bönen Fastan Allmosan Vallfärden
(Shahadah) Bönen (Salat) Fastan (Sawm) Allmosan (Zakat) Vallfärden (Hajj)

4 Grundpelarna och tillämpningen av tron
Grundpelarna är praktiska krav som ställs på människan De föreskrivna kraven uppfyller våra andliga syften och behov Dyrkan sker regelbundet i alla livets år Ett samspel bör ske mellan sann religion och ett meningsfullt liv

5 Trosbekännelsen (Shahadah)
”Det finns ingen gud förutom Gud (Allah) och att Muhammad är Hans sändebud” Villkoret kring att bekänna trosbekännelsen Enkelhet i vittnesbörden kring att bli muslim

6 Bönen (Salat) Religionens grund och fundament
Obligatorisk för alla troende muslimer Gud (Allah) är inte i behov av att vi utför bönen

7 Bönens förtjänster och välsignelser
Stärker tron på Guds (Allahs) existens och förmedlar detta i hjärtat Rensar hjärtat och utvecklar sinnet och tröstar själen Hindrar människan att begå skamliga orättfärdiga handlingar En övning i disciplin och viljestyrka En överflödande källa till tålamod, hopp och tillförlit Ett värdesättande av islam Ett uttryck för tacksamhet mot Gud (Allah) Möjliggör upprätthållandet av kontakten med ens Herre

8 De obligatoriska böneformerna
De 5 dagliga bönerna 1. Den tidiga morgonbönen (Salat al – Fadjr) 2. Middagsbönen (Salat al –Dhuhr) 3. Eftermiddagsbönen (Salat al – Assr) 4. Solnedgångsbönen (Salat al – Maghrib) 5. Kvällsbönen (Salat al – Isha) De 5 dagliga bönerna har en skillnad mot de övriga grundpelarna!

9 Övriga obligatoriska böneformer…
Fredagsbönen Obligatorisk för varje muslim Fredagsbönen är viktig för att den skapar: Kollektiv hängivenhet Prioritering av kallet från Gud (Allah) En andlig förberedelse för kommande vecka

10 Några av bönens villkor
Myndig och vid sina sinnens fulla bruk Fri från allvarliga sjukdomar Ej ha menstruation eller ligga i barnsäng Att man gjort tvagning Att kropp, kläder och platsen där man ber är rent Att man är vänd mot rätt håll – mot Ka’bah i Mecka Att man i hjärtat deklarerat intentionen att be

11 Koranen kring bönens förtjänster…
”LÄS VAD som har uppenbarats för dig av denna Skrift och förrätta bönen. Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft.” (Koranen 29:45) Koranen kring vikten av bönen… ”Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.” (Koranen 4:103) Koranen kring bönens tillfällen… ”Och förrätta bönen vid dagens början och dess slut och under nattens första timmar – de goda handlingarna driver bort de dåliga. Detta är en påminnelse för dem som vill minnas [Gud]!” (Koranen 11:114)

12 PAUS

13 Fastan (Sawm) Den obligatoriska fastan är under månaden Ramadan
Ramadan den månad som koranen för första gången uppenbarades Varje fastedag pågår från det att solen går upp till att det går ner Fastan pågår oftast i 29 eller 30 dagar beroende på månen Fastan är obligatorisk för varje ansvarig och lämpad muslim

14 Andligheten i fastan Fastan lär människan principen till sann kärlek till Gud (Allah) Fastan förser människan med en känsla av hopp och optimism Fastan är ett förbund mellan den troende och Gud (Allah) Skapar ökad ödmjukhet och empati för de som har det svårt Det ger människans själ en ökad disciplin och karaktär Genom att ha en lätt mage ökar man möjligheten till ett klart sinne Man känner att man är del av något stort

15 Avslutning - Session 4

16 Session 4 SLUT!


Ladda ner ppt "Innehåll Islams 5 grundpelare Vad är Islam? Vem var Muhammad?"

Liknande presentationer


Google-annonser