Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Vem var Muhammad? Vad är Islam? Islams 5 grundpelare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Vem var Muhammad? Vad är Islam? Islams 5 grundpelare"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll Vem var Muhammad? Vad är Islam? Islams 5 grundpelare
Islams 6 trosartiklar Från liv till död Kvinnan i islam Avslutningen

2 Session 2 Vad lärde vi oss sist? Vad innebär/betyder islam?
Vem är en muslim? Vad vittnas om i trosbekännelsens första del? Vad betyder ordet Tawhid?

3 Vem var Muhammad? Trosbekännelsens andra del
…och att Muhammad är Hans sändebud.” Vart föddes profeten Muhammad? Född år 571 i gregoriansk tidsberäkning in till den nobla stammen av Quraysh i Mecka Föräldralös och uppvuxen med sin farfar Abdul Mutalib och sin farbror Abu Talib Förfäder tillbaks till stammen Adnan, sonen av Ismael, sonen till Abraham

4 Hans uppväxt och personlighet innan han blev profet
Känd bland folket som ’Al – Ameen’ den trogne/pålitlige och ’As –Sadiq’ den sanningsenlige I hans personlighet var han artig, vältalig, och älskade att hjälpa människor I grottan Hira höll han till mycket för sig själv innan han fick uppdraget som profet När blev han Guds profet och budbärare? Emottog Gudomlig uppenbarelse i när han var 40 år gammal i grottan Hira Ängeln Gabriel kom till honom och beordrade honom att läsa

5 Det stora mötet med ängeln Gabriel
Aisha (ra) har återberättat att: Ängeln Gabriel kom till profeten (fvmh) och sade åt honom att läsa. Profeten (fvmh) svarade, ”Jag kan inte läsa.” Profeten (fvmh) tillade: ”Ängeln grep tag i mig (med kraft) och höll mig så hårt att jag inte kunde uthärda mycket längre. Sedan släppte han mig igen och bad mig läsa och jag svarade, ”Jag kan inte läsa!.” Då grep han tag i mig igen och höll mig så hårt att jag inte kunde uthärda det. Igen så släppte han mig och bad mig att läsa, men igen så svarade jag, ”Jag kan inte läsa (eller vad skall jag läsa?)” Då grep han mig en tredje gång, och höll mig hårt, sedan släppte han mig och sade:” (Sahih Al-Bukhari) ”LÄS I din Herres namn, Han som har skapat - skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren,” (Koranen 96:1 96:2 96:3)

6 Vidare återberättade Aisha (ra) att: Allah's budbärare (fvmh) återvände med denna ingivelse och med ett hjärta som bultade kraftigt. Han (fvmh) begav sig till Khadija bint Khuwailid och sade: ”Täck mig! Täck mig!” De täckte över honom, till hans fruktan hade lagt sig och efter det så berättade han (fvmh) om det som hänt och sade: ”Jag fruktar att något kommer att hända mig:” Khadija svarade: ”Aldrig! Vid Allah, Allah kommer aldrig att svika dig. Du upprätthåller släktbanden, hjälper de fattiga och behövande, är generös mot dina gäster och hjälper de olycksdrabbade.” (Sahih Al-Bukhari) ”DU SOM sveper in dig [i din ensamhet]! Stå upp och varna! Och prisa din Herres majestät! Och rena ditt hjärta! Och fly från all hednisk smitta!” (Koranen 74:1-5)

7 Hans uppdrag skapade konflikt
Skickades till det värsta folket Kom med lagar och förbjud Detta skapade problem och stora konflikter Försök till överenskommelser och kontrakt Ingenting stoppade profeten Muhammad Återerövringen av Mecka efter många år

8 Den siste profeten och budbäraren
Profetskapens sigill Endast en man och en människa Verkade som profet i 23 år innan han dog Nåd till hela mänskligheten och djuren Profeten Muhammad (fvmh) har sagt: Gör inte någonting som har en själ till en måltavla (Sahih Muslim) Profeten Muhammad (fvmh) har sagt: Ingen änka skall giftas bort utan att man rådfrågat henne, och ingen jungfru ges bort i äktenskap utan hennes samtycke, och hennes samtycke är hennes tystnad.” (Bukhari och Muslim) Profeten Muhammad (fvmh) har sagt: Vid Gud, den är inte troende. Vid Gud, den är inte troende. Vid Gud, den är inte troende.' Någon frågade: 'Vem O Guds budbärare?' Och han svarade: 'Den vars granne inte är skyddad från hans onda uppförande.' (Bukhari)

9 Avslutning - Session 2

10 Session 2 SLUT!


Ladda ner ppt "Innehåll Vem var Muhammad? Vad är Islam? Islams 5 grundpelare"

Liknande presentationer


Google-annonser