Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Profeten Ibrahim (Abraham) Introduktion Profeten Nuh (Noa)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Profeten Ibrahim (Abraham) Introduktion Profeten Nuh (Noa)"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll Profeten Ibrahim (Abraham) Introduktion Profeten Nuh (Noa)
Profeten Musa (Moses) Profeten ’Isa (Jesus) Profeten Muhammad

2 Session 4 Vem kommer ihåg?
När och hur skulle Nuh förstå att det var dags att stiga ombord på arken? Ungefär hur många år tog det för Nuh att bygga arken? Vem av Nuh’s familjemedlemmar var en förnekare och därför förgjordes? Vilka var dem enda på jordens yta efter att all översvämning var över? Från vilka härstammar människorna idag och våra olika hudfärger?

3 Profeten Ibrahim Ibrahims uppväxt Gud (Allah) återger i koranen:
Han föddes i Babylonien Han hade redan som barn en annan förståelse Gud (Allah) återger i koranen: ”REDAN i hans ungdom gav Vi Ibrahim kunskap om den rätta vägen och ett rättrådigt handlande; Vi visste att han var [värdig Våra gåvor]”. (Koranen 21:51)

4 Profeten Ibrahim Ibrahim börjar sin resa och kamp
Ibrahim utvecklade ett hat mot avgudar Med detta hat så började han resonera med folket Resonemang mellan Ibrahim och hans folk återges i koranen: De svarade: "Vi såg våra fäder dyrka dem.”… ”Till sin fader och sitt folk sade han: "Vad föreställer dessa statyer som ni dyrkar med en sådan hängivenhet?"

5 Profeten Ibrahim Resonemanget fortsätter…
De sade: "Säger du detta på fullt allvar, eller vill du skämta?” …Han sade: "Det är tydligt att ni och era fäder helt har gått vilse.” Han svarade: "[Jag talar allvar!] Er Herre är himlarnas och jordens Herre, Han som har skapat dem, och jag är en av dem som vittnar om detta." (Koranen 21:52 – 56)

6 Profeten Ibrahim Ibrahims resonemang med sin far återges i koranen:
Ibrahim resonerar med sin egen far Ibrahims resonemang med sin far återges i koranen: ”Fader! Jag har fått del av en kunskap som du inte har fått del av. Följ mig [så] skall jag visa dig en rak väg. Fader! Dyrka inte Djävulen - Djävulen som gjorde uppror mot den Nåderike. Fader! Jag fruktar att Guds straff skall drabba dig och att du då [skall inse att du] varit Djävulens vän." [Fadern] sade: "Hatar du mina gudar, Ibrahim? Om du inte upphör med detta [tal], skall jag laga så att du blir stenad. Ge dig nu av [och låt mig slippa se dig] under lång tid!" [Ibrahim] svarade: "Fred vare med dig! Jag skall be till min Herre, att Han förlåter dig. Han har alltid varit god mot mig.” (Koranen 19:43 – 48)

7 Profeten Ibrahim Den stora planen Gud (Allah) återberättar i koranen:
Ibrahim förstör avgudastatyerna Gud (Allah) återberättar i koranen: ”Därefter begav han sig i hemlighet till deras gudabilder och frågade: "Varför tar ni inte för er [av offergåvorna] Hur är det fatt med er? Och ni svarar ju inte!" Och han smög sig fram till dem och slog till dem med hela sin styrka [så att de gick i stycken].” (Koranen 37: )

8 Profeten Ibrahim Gud (Allah) återberättar i koranen:
Avgudadyrkarna frågar ut Ibrahim Gud (Allah) återberättar i koranen: ”[När de såg förödelsen] sade de: "Vem har gjort detta mot våra gudar? Han har begått en svår orätt!" [Några] sade: "Vi hörde en ung man tala om dem; hans namn är Ibrahim." [De andra] sade: "För hit honom inför allt folket, så att de kan [berätta vad de får] bevittna!" (Koranen 21: 59 – 61)

9 Profeten Ibrahim Det stora straffet Gud (Allah) säger i koranen:
Avgudadyrkarna försöker bränna Ibrahim Gud (Allah) säger i koranen: ”[Då] befallde Vi elden: "Bli svalka och säkerhet för Ibrahim!” (Koranen 21:69)

10 Profeten Ibrahim Gud (Allah) återberättar i koranen:
Ibrahim kommer ut ur elden Gud (Allah) återberättar i koranen: ”[Sedan] försökte de snärja Ibrahim med list, men [Vi korsade deras planer] och lät dem stå som förlorare.” (Koranen 21:70)

11 Profeten Ibrahim Avslutning - Session 4

12 Session 4 SLUT!


Ladda ner ppt "Innehåll Profeten Ibrahim (Abraham) Introduktion Profeten Nuh (Noa)"

Liknande presentationer


Google-annonser