Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Från liv till död Vad är Islam? Vem var Muhammad?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Från liv till död Vad är Islam? Vem var Muhammad?"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll Från liv till död Vad är Islam? Vem var Muhammad?
Islams 5 grundpelare Islams 6 trosartiklar Från liv till död Kvinnan i islam Avslutningen

2 Session 10 Vad lärde vi oss sist?
Är satan/djävulen en ängel inom islam? Är både Adam och Eva ansvariga för övertrampet? Har islam någon arvssynd? Varför inte?

3 GUD (ALLAH) SÄGER I KORANEN ATT:
I mammas mage Den märkligaste mänskliga livsformen är fosterutvecklingen Koranen uppmärksammar det här som ett tecken från Gud (Allah) GUD (ALLAH) SÄGER I KORANEN ATT: ”Hur är det fatt med er? Ni håller inte Gud i ära så som Han i Sitt höga majestät bör äras! Det är Han som har skapat er steg för steg!" (Koranen 71:13-14)

4 GUD (ALLAH) UPPENBARAR VARJE STEG OCH SÄGER:
2 olika flöden beskrivs i början av processen: 1. Arabiska ordet i versen är Nutfah som betyder ”att droppa, sippra” 2. Arabiska ordet i versen är Amshaaj som betyder blandat flöde SUMMERING: ”För att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe av ett flöde, blandat [med ett annat flöde], och så har Vi gett henne hörsel och syn.” (Koranen 76:2)

5 GUD (ALLAH) BESKRIVER NÄSTA STEG…
Ett 3:e flöde eller en vätska beskrivs i processen: 3. Arabiska ordet är Sulaalah som betyder ”något som utvinns/det bästa av något” SUMMERING: ”Därefter låter Han hennes avkomma avlas av en droppe av en oansenlig vätska.” (Koranen 32:8)

6 GUD (ALLAH) FÖRKLARAR DET SLUTLIGA FÖRLOPPET…
Slutligen beskrivs det 4:e och 5:e steget i processen: 4. Arabiska ordet Alaqah som används betyder ”något som klänger sig fast som en igel” 5. Arabiska ordet Mudghah som används betyder ordagrant ”en klump tuggat kött” ”Därefter lämnar Vi henne som en droppe säd (nutfah) i [skötets] fasta förvar. Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig fast (alaqah) och av grodden en klump (mudghah)och i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med kött; därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare Gud, den bäste Formgivaren!” (Koranen 23:14)

7 SLUTLIG SUMMERING: Grodden som sätter sig fast är det som vi idag kallar implantationen Embryo är den överensstämmande beskrivningen av ordet Mudghah Mudghahns ben och kött är skelettet i embryot som sen omsluts av muskler

8 Profeten Muhammad (fvmh) har uttalat följande om detta:
Hadith kopplat till fostret Profeten Muhammad (fvmh) har uttalat följande om detta: Abu Abd ar-Rahman 'Abdullah ibn Mas'ud sade att profeten Muhammed (fvmh), den sanningsenlige och betrodde, berättade: Sannerligen är det så, att var och en av er skapats i edra mödrars magar. I fyrtio dagar likt ett frö, sedan som en hängande klump (Alaqah) under lika lång tid, sedan som en tuggad bit kött (Mudghah) under lika lång tid. Därefter sänds den ängel ner till er, som blåser in livets ande och som fått befallning om fyra saker: Att skriva ner livslott, livslängd, gärningar och om livet blir lyckligt eller olyckligt… (Bukhari och Muslim)

9 PAUS

10 Född i Fitrah Fitrah innebär att man föds i naturligt tillstånd av renhet Alla människor föds med samma rättvisa utgångspunkt Inget dop eller ceremoni krävs för att ett barn ska bli muslim När någon konverterar så reverterar denne egentligen till islam ”Säg: "Skulle jag söka en annan Herre än Gud, Han som är Herre över allt som är?" Det [onda] som en människa har gjort skall läggas henne ensam till last; och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda. Ni skall en Dag vända tillbaka till er Herre, och Han skall upplysa er om allt det som ni var oense om.”(Koranen 6:164)

11 Profeten Muhammad (fvmh) angående intentionen:
Vikten av intentionen Intentionen (Niyyah) är central inom islam Profeten Muhammad (fvmh) angående intentionen: Ibn Abbas (ra) berättade att profeten Muhammed (fvmh), den sanningsenlige och betrodde, sade att hans Herre, Den Mäktige och Underbare sade att: ”Allah skrev ner hos Honom de goda gärningarna och de dåliga gärningarna. Sedan förklarade Han det (genom att säga): ”Den som tänkt att göra en god gärning men inte gjorde det, för honom skriver Allah en fullkomligt god gärning. Men den som utför den, skriver Allah ner tio till sju hundra goda gärningar och fördubblar de till ännu fler… Och den som tänkt på en dålig gärning men inte gjorde den, för honom skriver Allah en fullkomligt god gärning (p.g.a. att han inte gjorde den). Men om han tänkte den och gjorde den, då skriver Allah ner den som en synd. (Bukhari och Muslim)

12 Döden - Det evigt obekväma samtalsämnet!
% Döden - Det evigt obekväma samtalsämnet!

13 Vid döden kommer gravens prövning!

14 Avslutning - Session 10

15 Session 10 SLUT!


Ladda ner ppt "Innehåll Från liv till död Vad är Islam? Vem var Muhammad?"

Liknande presentationer


Google-annonser