Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Islam?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Islam?."— Presentationens avskrift:

1 Vad är Islam?

2 Syftet med föreläsningen
Syftet med den här föreläsningen är att lära ut grundkunskaper om Islam som religion och vad Islam egentligen är, utifrån angivna källor. Att med den här framproducerade sammanställningen klargöra många missförstånd p.g.a. den okunskap som lett till att många har kommit bort från Islam. Människor ska kunna ta del av den här föreläsningen vilket ska leda till en ökad förståelse kring Islams grunder samt ge en redogörelse kring de ofta omdiskuterade ämnena och missförstånden i religionen.

3 Målet med föreläsningen
Målet med den här produktionen är att den här föreläsningsserien ska lära ut Islam som religion och dess grunder, vilket i sin tur ska vara ett verktyg till att berika människors kunskaper samt närma de till den enda rätta tron. Den primära målgruppen som den här föreläsningen främst är riktat till är andra muslimer vars grundkunskaper antingen är bristfälliga eller helt avsaknade.

4 Innehåll Vad är Islam? Vem var Muhammad? Islams 5 grundpelare
Islams 6 trosartiklar Från liv till död Kvinnan i islam Avslutningen

5 Källor till alla föreläsningar
Böcker Grunderna i Tawhid – islamisk monoteism (Skriven av: Dr. Abu Amiinah Bilal Philips) Muhammad The Messenger of Allah (Skriven av: Abdurrahman Al-Sheha) Islam i fokus (Skriven av: Dr. Hammudah ’Abd al – ’Ati) Muhammad As if You Can See Him (Skriven av: ’A’id Al – Qarni) Koranens Budskap (Översatt av: Mohammed Knut Bernström) Kallelse till den ende Guden (Skriven av: Dr. Asra Rasheed) Stories Of The Prophets (Skriven av: Imam Imaduddin Abdul – Fida Isma’il Ibn Kathir Ad – Dimashqi) Utvalda Heliga Hadither (Hadith Qudsi av Allah) (Översatt av: Ibrahim Abdallah) How To Approach and Understand the Quran (Skriven av: Jamaal Al-Din M. Zarabozo) THE GRAVE – Punishment and blessings (Skriven av: Husayn Al – Awayishah) (Översatt av: Huda Khattab) Kvinnan i Islam (Dr. Sherif Abdel Azeem) Domedagens tecken! (Skriven av: Ibrahim Abdallah) The Book of Major Sins (Skriven av: Imam ad Dhahabi) Ahl us – Sunnah wal – Djama’ahs troslära (Skriven av: Imam Muhammad bin Salih bin ’Uthaymin) (Översatt av: Abu Musa al - Albani)

6 Källor till alla föreläsningar
Video eller live - föreläsningar Where are you Going? Av: Khalid Yasin The Historical Jesus Islam och kvinnan Ibn Rushd studieförbund The Quran in the Modern World Judgement Day – Heaven & Hell Av: Bilal Philips Death…Your Time is Up! Responsibilities Of Muslim Women Hemsidor

7 Session 1

8 Innehåll Vad är Islam? Vem var Muhammad? Islams 5 grundpelare
Islams 6 trosartiklar Från liv till död Kvinnan i islam Avslutningen

9 Vad är Islam? Vad står Islam för? Vad vittnar muslimer om?
Ordet Islam = fred, frid, renhet, underkastelse och lydnad under Guds vilja Islam som religion = att underkasta sig Guds vilja och lyda Hans lag Muslim = den som underkastar sig Guds vilja och följer Hans lag Mu – slim = den som genomför/utför Islam Salaam = Besläktade ordet som betyder fred/frid Vad vittnar muslimer om? ”Att det finns ingen gud förutom Gud (Allah) och att Muhammad är Hans sändebud” Allah = Gud på arabiska – Även arabiska kristna och judar använder det här namnet Allah = Två delar ”Al” (The) och ”Elaah” (God) = ”The God” = indikerar till den Ende Guden

10 Trosbekännelsen första del
”Att det finns ingen gud förutom Gud (Allah)… Vad innebär det här? Tawhid består av tre kategorier: 1. Bevarandet av Herraväldets enhet 2. Bevarandet av Guds (Allahs) Namn och Egenskaper 3. Bevarandet av dyrkans enhet VIKTIGT vad gäller Tawhid: Dem måste ingå i en organisk enhet

11 Koranen kring Hans herravälde…
”Detta är Gud, er Herre! Allt herravälde är Hans. Det finns ingen gudom utom Han. Hur har någon kunnat förmå er att vända Honom ryggen? ”(Koranen 39:6) Koranen kring Hans egenskaper… ”Enbart de högsta egenskaper kan tillskrivas Honom i himlarna och på jorden. Han är den Allsmäktige, den Vise. ”(Koranen 30:27) Koranen kring dyrkans enhet… ”Jag är Gud. Ingen gudom finns utom Jag. Dyrka Mig därför och förrätta bönen för att minnas Mig!” (Koranen 20:14)

12 Avslutning - Session 1

13 Session 1 SLUT!


Ladda ner ppt "Vad är Islam?."

Liknande presentationer


Google-annonser