Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Muhammed Profeten Muhammed föddes omkring år 570. Man tror att han dog omkring år 632 i Medina nuvarande Saudiarabien. Han är grundaren av Islams historia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Muhammed Profeten Muhammed föddes omkring år 570. Man tror att han dog omkring år 632 i Medina nuvarande Saudiarabien. Han är grundaren av Islams historia."— Presentationens avskrift:

1 Muhammed Profeten Muhammed föddes omkring år 570. Man tror att han dog omkring år 632 i Medina nuvarande Saudiarabien. Han är grundaren av Islams historia. Muhammed är enligt många muslimer guds sista profet, mer kallad Profeternas sigill. Han fick under en period (20 år) motta Islams heliga budskap, mer känd som Koranen. Han fick all information om Koranen från gud, men det var ängeln Gabriel som förde det vidare till Muhammed. Muhammed nämns också i den muslimska trosbekännelsen : ”Det finns igen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud.”

2 Uppväxt Hans far, Abdullah bin Abdul Muttalib, var av Hashims släkt och tillhörde stammen Qureish. Hans mor hette Amina, och hans far dog innan hans födelse och hans mor dog när han var sex år gammal. Efter föräldrarnas bortgång så tog farfadern Abdul-Muttalib hand om Muhammed, sedan, när farfaderns gick bort, sedan tog farbrodern Abu Talib hand om Muhammed. Qureish var inte någon stor stam och föräldralösa hade inte mycket att säga om. Den enda som var aktuella för Muhammed var att bli köpman. En legend berättar om hur en kristen munk förutspådde Muhammeds kommande storhet under en av hans första handelsresor med en karavan.

3 Uppenbarelsen I grottan Hira i Mekka i Saudiarabien tog Muhammed emot den islamiska traditionen, den koraniska uppenbarelsens första ord från ärkeängeln Gabriel. Den dåvarande situationen i Mekka, med dess våldsamhet och girighet var något som bekymrade Muhammed. Det sägs att han drog sig undan till bergen som omger staden för att chilla och meditera. Det var först där han började få sina visioner. Enligt Islams traditioner var det där i grottan som ärkeängeln Gabriel visade sig för honom och uttalade de ord som kom att bli Koranens första kapitel. Budskapet han kom med var mest olika varningar och framförallt nödvändigheten av att leva rättfärdigt, tänka på de fattiga och endast tro på en Gud. Muhammeds mål var att skapa ett fungerande och rättvist samhälle. Under denna period var den enda trosbekännelsen: "Det finns ingen annan Gud än Gud".

4 Koranen Koranen består av 114 suror (kapitel), de sattes ihop
efter Muhammeds död. Koranen börjar med al-Fatiha som är en bön, sedan kommer det längsta surorna och slutar med de kortaste. Surorna som är skrivna när Muhamed bodde i Mekka är längre än de under medina-perioden på grund av att han blev för gammal. De viktigaste i koranen är att du bara får tro på en gud. I koranen finns inte bara regler som gäller för religionen utan den berättar också hur man ska leva som muslim.

5 Koranen Koranen är grundval för Sharia, den religiösa lagen inom Islam, som beskriver hur muslimiska samhällen bör formas i enlighet med Islams principer. Jesus är den enda personen i koranen som sägs vara syndfri, det är något som inte ens Muhammed är. Koranen kommer med vackra ord, gudomliga meningar, berättelser och historier som ingen människa kan göra efter. Det mest otroliga är att Muhammed varken kunde skriva eller läsa, och endå lyckades bli en profet som alla minns och betyder mycket för Islams historia.


Ladda ner ppt "Muhammed Profeten Muhammed föddes omkring år 570. Man tror att han dog omkring år 632 i Medina nuvarande Saudiarabien. Han är grundaren av Islams historia."

Liknande presentationer


Google-annonser