Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Levnadsregler Levnadsregler är regler inom olika religoner som säger vad du får äta,dricka,döda, hur du ska leva som en god troende osv…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Levnadsregler Levnadsregler är regler inom olika religoner som säger vad du får äta,dricka,döda, hur du ska leva som en god troende osv…"— Presentationens avskrift:

1 Levnadsregler Levnadsregler är regler inom olika religoner som säger vad du får äta,dricka,döda, hur du ska leva som en god troende osv…

2 Islam Levnadsregler Matreglerna säger att du inte får äta blodmat, griskött, kött av djur som dött på annat sätt än genom slakt och kött av rovdjur. Man får även inte dricka alkohol eller sälja, transportera, framställa och delta i fester där det dricks alkohol. Man ska be fem gånger om dagen vid olika tidpunkter. Innan bönen så ska man tvätta sig och männen och kvinnorna ska be på olika ställen. Om man har pengar så ska man minst en gång i livet bege sig till mekka på vallfärd. Kvinnor ska helst bära slöja för att täcka sitt hår. Dom fem pelarna är alla levnadsregler samlat. Trosbekännelsen Tidebönen Allmossan Fastan Vallfärden

3 Judendomens levnadsregler
Kosher är judendomens matregler (inte blanda kött med mjölk) Klädregler är att judiska män t.ex. ska bära kippa (en slags liten hatt) En god jude ska följa de tio budorden 1.Tro på Gud 2.Förbud mot otillbörlig tillbedjan 3.Förbud mot att ingå eder 4.Att högtidlighålla helgade dagar 5.Respekt för föräldrar och lärare 6.Förbud mot mord 7.Förbud mot äktenskapsbrott 8.Förbud mot stöld 9.Förbud mot falskt vittnesbörd 10.Förbud mot girighet

4 Kristendomens levnadsregler
Kristendomen är inte lika sträng när det gäller levnadsregler som t.ex. Islam är. En god kristen ska följa dem tio budorden. 1.Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 2.Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. 3.Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. 4.Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig. 5.Du skall inte dräpa. 6.Du skall inte begå äktenskapsbrott. 7.Du skall inte stjäla. 8.Du skall inte vittna falskt mot din nästa. 9.Du skall inte ha begär till din nästas hus. 10.Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom.

5 Likheter & Skillnader Eftersom att dessa tre religoner har samma stamfader så finns det även levnadsregler som är nästan likadana men även väldigt olika Islam har mycket matregler jämfört med kristendomen så har islam väldigt mycket matregler eftersom att kristendomen inte har så mycket matregler Islam är har även striktare regler t.ex olika handlingar som att be fem gånger om dagen tillskillnad från kristendomen och judendomen för att vara en god muslim.

6 Vad säger de heliga skrifterna
Kristen domens bibel består av det gamla och nya testamentet, judendomens tora-rullar består bara av det gamla testamentet. Muslimernas koran fick Abraham av ängeln Gabriel, koranen får inte översättas, bara tolkas. I dom heliga skrifterna står det bl.a levnadsreglerna och historian bakom religionerna. Fast det står i kristendomens bibel att man inte ska blanda kött med mjölk så följer dom inte det.


Ladda ner ppt "Levnadsregler Levnadsregler är regler inom olika religoner som säger vad du får äta,dricka,döda, hur du ska leva som en god troende osv…"

Liknande presentationer


Google-annonser