Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför tror människor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför tror människor."— Presentationens avskrift:

1 Varför tror människor

2 Vad tror du på? Jag tror på UFO,n? Jag tror på Gud?
Jag tror att horoskop kan vara sanna? Jag tror att spöken kan existera? Jag har ett lyckotal? Jag tror att det finns dom som kan kontakta de döda? Jag tror på ett liv efter döden? Jag tror det finns annat liv i rymden? Jag tror att det finns gott och ont? Jag tror att det finns något som är större än oss själva Jag tror på ödet? Jag tror att det finns kristaller mm som kan hjälpa? Jag tror att anden i flaskan fungerar? Jag tror att jag har ett förutbestämt liv? Jag tror att man kan ha levt andra tidigare liv?

3 Varför tror människor på GUD
Varför finns religion? Varför säger vi svenskar att vi inte är kristna? Har religion med fattigdom att göra?

4 Vad är viktigt i ditt LIV?
Gör en cirkel och fördela det viktigaste i ditt liv i storleksordning?

5 Hur blir man religiös? Socialisation Tradition Religiös övertygelse

6 Socialisation Primärgrupp Sekundär grupp Påverkan utifrån

7 Traditioner Vad har vi för traditioner?
Vad gör vi i dessa traditioner? Vilka är religiösa? Vad ger traditioner oss människor? Om man lägger ihop dessa faktorer är det konstigt att man då är religiös?

8 Religiös övertygelse Söker en mening eller ett svar
Upplever något som för han/hon ger insikt Hittar en erfarenhet och genomgår en förändring Får en förändrad livssyn på grund av

9 Vad är en livsåskådning?
Vad är en religion? En transcendent verklighet Gemensamma riter och traditioner Ett socialt samspel med andra Gemensamt värderingssystem Vad är en livsåskådning?

10 Värdegrund Vad är eller betyder värdegrund
Vilken värdegrund står vårt samhälle på? FN deklaration om mänskliga rättigheter Bibeln, koranen, Tohra

11 Köper vi dessa som en bra värdegrund för vårt samhälle?
Vilka är de mänskliga rättigheterna? "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter." Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från De rättigheter som inryms i den allmänna förklaringen innehåller, enkelt uttryckt 1) de grundläggande friheterna, såsom rätten att hysa eller uttrycka åsikter, att utöva en religion, att bilda eller gå med i en organisation eller att ordna möten 2) rätten till skydd mot övergrepp, till exempel rätten att inte bli godtyckligt arresterad eller utsättas för tortyr 3) rättigheter för att tillgodose de grundläggande behoven, till exempel rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, till hälsovård och till utbildning. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation. Rättigheterna gäller alla människor, utan åtskillnad. De är också odelbara, det vill säga de är beroende av varandra och har ingen inbördes rangordning. Tänk om alla kunde hålla sig till Tio Guds bud Vi utgår från att de bildar en värdegrund som i princip är gemensam för alla människor och åtminstone för de tre monoteistiska religionerna 1 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 2 Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. 3 Tänk på att hålla sabbaten helig. 4 Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig. 5 Du skall inte dräpa. 6 Du skall inte begå äktenskapsbrott. 7 Du ska inte stjäla. 8 Du skall inte vittna falskt mot din nästa. 9 Du skall inte ha begär till din nästas hus. 10 Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa


Ladda ner ppt "Varför tror människor."

Liknande presentationer


Google-annonser