Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokrati & diktatur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokrati & diktatur."— Presentationens avskrift:

1 Demokrati & diktatur

2 Demokrati kommer från det antika Grekland, 500 f. Kr.
Folkmakt Alla fria män tilläts delta i demokratin Alla som hade rösträtt möttes och diskuterade och röstade om viktiga frågor

3 Demokratins grunder Regelbundna politiska val och fri partibildning
Allmän och lika rösträtt: Alla medborgare över en viss ålder ska få delta. Inga begränsningar gällande kön, inkomst, etnicitet. En röst per person. Valhemlighet Fri opinionsbildning

4 Demokrati Ett sätt att fatta beslut
En samhällsmodell som ska garantera allas rättigheter

5 Majoritetsprincipen: Majoriteten vinner över minoriteten
Rättssäkerhet: Ingen kan dömas till brott utan rättegång och utan stöd för brottet i lagen.

6 Fundera och diskutera! Varför är valhemlighet en så viktig del i demokrati? Varför krävs fri opinionsbildning? I Sverige måste man vara svensk medborgare för att få rösta i Riksdagsvalen. Varför är det så? Borde alla myndiga personer få rösta?

7 Direkt och indirekt demokrati
Den ursprungliga grekiska demokratin: Praktiserade direkt demokrati: Alla som hade rösträtt möttes och diskuterade och röstade om viktiga frågor Kan idag liknas vid folkomröstningar Direkt demokrati förekommer idag i Schweiz

8 Indirekt demokrati: Vanligast förekommande i världens demokratier Representativ demokrati Medborgare väljer representanter som beslutar och röstar Representanterna utgörs av partier I Sverige: riksdagsledamöter, ledamöter i beslutande församlingar i kommun och landsting

9 Vilket är att föredra? Direkt demokrati:
Alla människor har möjlighet att påverka i frågor som de tycker är viktiga. Dock svårt att sätta sig in i alla politiska frågor. Leder till lågt valdeltagande.

10 Vilket är att föredra? Indirekt (representativ) demokrati:
Politiker som representerar folket kan sätta sig in i alla frågor. Bättre överblick över beslutsfattandets olika konsekvenser. Nackdel: Representanterna (politikerna) behöver inte rösta som folket vill. Exempel: FRA-lagstiftningen.

11 Vad mer krävs för ett demokratiskt samhälle?
Hittills har vi behandlat demokrati som ett sätt att fatta beslut. Utöver grundreglerna i demokrati finns mänskliga fri- och rättigheter som sammankopplas med demokratiska stater

12 Mänskliga fri- och rättigheter
Åsikts- och yttrandefrihet Fri oberoende media (som tillåts granska samhälle och politisk makt) Religionsfrihet Alla människors lika värde Mötesfrihet Organisationsfrihet

13 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
Medborgerliga och politiska rättigheter Sociala och ekonomiska rättigheter

14 Medborgerliga rättigheter
Rätt till: Liv Frihet Personlig säkerhet Likhet inför lagen Frihet från tortyr Rörelsefrihet Äganderätt

15 Demokratiska friheter, såsom:
Åsiktsfrihet Yttrandefrihet Mötesfrihet Föreningsfrihet Rätten att delta i styret av sitt land

16 Sociala och ekonomiska rättigheter
Rätt till utbildning Arbete Rimlig levnadsstandard

17 Svårigheter för demokratin
Ett demokratiskt samhälle innebär friheter som möjliggör att exempelvis nazistiska partier kan demonstrera och ställa upp i val. Demokratins regler kan alltså leda till att demokratin avskaffas. Demokrati riskerar vara långsam: tar lång tid att genomföra politiska förändringar Majoritetens diktatur: undviks genom mänskliga rättigheter

18 Diktatur – motsatsen till demokrati
Politisk makt koncentrerad till en enda person, grupp eller ett parti Förbud mot motståndarpartier Begränsad rösträtt Riggade val Ingen valhemlighet Ingen fri opinionsbildning Censurerad media Kontrollerat rättsväsende – ingen rättssäkerhet

19 Brist på mänskliga fri- och rättigheter

20 Demokrati eller diktatur
Demokrati tillåter människor delta i styret av landet Demokrati ger människor friheter och rättigheter Demokrati ger ekonomiskt välstånd Demokrati undviker svält Demokrati leder till fred Demokrati gör att den politiska makten måste följa viljan hos folket för att bli valda igen

21 Diktaturen begränsar människors fri- och rättigheter
Diktaturens bristande rättssäkerhet kan leda till övergrepp mot medborgare Diktatur leder vanligen till stor korruption I diktaturer behöver inte makthavarna följa folkets vilja eller intressen – kan leda till ekonomisk vanskötsel och svält

22 Kan man ändå tänka sig någon fördel med diktatur?
Diskutera!


Ladda ner ppt "Demokrati & diktatur."

Liknande presentationer


Google-annonser