Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En lektion om de mänskliga rättigheterna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En lektion om de mänskliga rättigheterna"— Presentationens avskrift:

1 En lektion om de mänskliga rättigheterna
VAD ÄR RÄTTVISA? En lektion om de mänskliga rättigheterna Anteckningar

2 Vilka är de mänskliga rättigheterna?
Anteckningar

3 Huvudpunkter från den allmänna förklaringen
Alla människors lika värde Icke diskriminering Tanke-, åsikts- och yttrandefrihet Religionsfrihet Organisations- och mötesfrihet Rätten till liv Förbud mot tortyr Rätten till arbete Rätten till utbildning Anteckningar

4 Konventioner – juridiskt bindande
Tanke-, åsikts- och yttrandefrihet, religionsfrihet Rätten till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa arbetsförhållanden och skydd mot arbetslöshet Organisations- och mötesfrihet Rätten att ta del av sitt lands styrelse genom fritt valda ombud Rätt till lika lön för lika arbete Regler om skydd för den enskildes integritet Rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar Allas likhet inför lagen Ingen ska godtyckligt kunna bli berövad sin egendom Garantier för den enskildes rättsäkerhet Rätt till en nationalitet En levnadsstandard som är tillräcklig för hälsa och välbefinnande Rätten att i andra länder söka och få en fristad från förföljelse Rätt till social trygghet Alla ska ha rätt att lämna sitt land och också att återvända Rätt till kostnadsfri grundläggande undervisning Anteckningar

5 Fler konventioner 1965 Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1989 Konventionen om barnets rättigheter 1966 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 1990 Konventionen om skyddet av migrantarbetares och deras familjers rättigheter 1966 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 2006 Konventionen om skydd av personer med funktionsnedsättning 1979 Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor 2006 Konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden 1984 Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning Anteckningar

6 Är vissa rättigheter viktigare än andra?
Anteckningar

7 Rättssystem Anteckningar

8 Vilka skyldigheter har makthavarna nationellt?
Anteckningar

9 Vem garanterar att rättigheterna följs internationellt?
Anteckningar

10 Vad betyder rättigheterna för fattigdomsbekämpning, fred, demokrati och utveckling?
Anteckningar

11 Vad måste göras för att stärka de mänskliga rättigheterna?
Anteckningar

12 Länktips www.palmecenter.se Olof Palmes Internationella Center
Regeringens hemsida om MR FN:s hemsida FN:s högkommissaries hemsida FN:s Utvecklingsprogram UNDP Amnesty International Human Rights Watch Internationella arbetsorganisationens hemsida Anteckningar


Ladda ner ppt "En lektion om de mänskliga rättigheterna"

Liknande presentationer


Google-annonser