Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder"— Presentationens avskrift:

1 Om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder
ILO´s konvention 169 Om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder 1

2 ILO 169 ILO´s mål är att öka fred inom och mellan medlemsstater.
Tillkom 1989, tidigare fanns ILO 107 från 1957. 10 länder har skrivit på, av cirka 150. Ursprungsfolk skall ha rätt att bevara och vidareutveckla identitet, livsstil och kultur. Skall aktivt stödjas av myndigheterna. 2

3 Artikel 2 Regeringarna skall ha ansvaret för att, under medverkan av berörda folk, utveckla samordnade och systematiska program i syfte att skydda dessa folks rättigheter och garantera respekt för deras integritet. 3

4 Artikel 2, forts (a) …. (b) Främja det fulla förverkligandet av dessa folks sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter med hänsyn till deras sociala och kulturella identitet, deras sedvänjor och traditioner samt institutioner. 4

5 Artikel 7 Berörda folk skall ha rätt att besluta om sina egna prioriteringar vad gäller utvecklings-processen i den mån den påverkar deras liv, tro, institutioner och andlig välfärd samt den mark som de innehar eller på annat sätt nyttjar och rätt att utöva kontroll, så långt det är möjligt, över sin egen ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. ……. 5

6 Artikel 13 Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna del av konventionen (d v s mark) skall regeringarna respektera den speciella betydelse som de berörda folkens förhållande till mark eller områden, eller båda i tillämpliga fall, som de innehar eller nyttjar på annat sätt, har för deras kultur och andliga värden, och särskilt de kollektiva aspekterna av detta förhållande. 6

7 Artikel 14 De berörda folkens äganderätt och besittningsrätt till den mark som de traditionellt bebor skall erkännas. Därutöver skall åtgärder vidtas i lämpliga fall för att skydda de berörda folkens rätt att nyttja mark, som inte uteslutande bebos av dem, men till vilken de traditionellt haft tillträde för sin utkomst och traditionella verksamhet 7

8 Artikel 14, forts. Regeringar skall vidta nödvändiga åtgärder för att identifiera den mark som de berörda folken bebor och garantera effektivt skydd av deras äganderätt och besittningsrätt. Lämpliga förfaranden skall införas i det nationella rättssystemet för att ta ställning till anspråk på mark från berörda folk. 8

9 Artikel 23, delvis … jakt, fiske, fångst och insamlande skall erkännas såsom viktiga faktorer för bevarandet av deras kultur och ekonomiska självständighet. Regeringarna skall under medverkan av dessa folk närhelst det är lämpligt, säkerställa att sådana verksamheter stärks och främjas. 9

10 Utredningens arbete Om Sverige kan, vilka åtgärder som i sådant fall behövs för att ratificera ILO 169. Regeringen vill tillträda konventionen. Uppdraget ska redovisas november 1998. Artikel 14 är den knepigaste. Ratificering kan innebära att lagar behöver ändras som påverkar äganderätten. Utredaren heter Sven Hörgren, före detta landshövding i Jämtland. Han sägs vara en klok man som är väl insatt i denna fråga. 10


Ladda ner ppt "Om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder"

Liknande presentationer


Google-annonser