Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ann-Charlotte Roupé, Lerbäckskolan, Lund –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ann-Charlotte Roupé, Lerbäckskolan, Lund –"— Presentationens avskrift:

1 Ann-Charlotte Roupé, Lerbäckskolan, Lund – www.lektion.se
Barnkonventionen Barn har rättigheter! Ann-Charlotte Roupé, Lerbäckskolan, Lund –

2 Barn har rättigheter! Den 20 november, 1989, antog FN (Förenta Nationerna som arbetar för fred) konventionen om barns rättigheter. Det innebär att FN tycker att barn också har rättigheter och de står skrivna i Barnkonventionen. De är till för att skydda alla barn och låta dem växa upp i trygghet.

3 Barnens bästa! I barnkonventionen står riktlinjer för barns hälsa, utbildning, social trygghet, rimlig levnadsstandard samt lek och fritid. Nästan alla länder i världen tycker att barnkonventionen är jättebra och har lovat att göra sitt allra bästa för barnens bästa! Diskussionsfråga: Vad innebär det med en rimlig levnadsstandard?

4 54 artiklar! Barnkonventionen består av 54 artiklar. Alla är lika viktiga och gäller alltid, oavsett om det är krig eller fred. Här kommer några av dem. Läs gärna om alla på Bris eller Rädda Barnens hemsida. Artikel 1-3 Alla barn har samma rättigheter och värde. Barn är man ända tills man fyllt 18 år. Barnets bästa ska alltid komma först.

5 Det innebär att alla barn är lika mycket värda.
Alla barn har samma rättigheter. Inga barn får bli illa behandlad oavsett om det är en pojke eller flicka, vilken religion eller hudfärg som barnet har. Inte heller spelar det någon roll hur mycket pengar barnet har, vilket språk det talar eller om barnet har något funktionshinder. Alla barn är lika mycket värda! Du med!!! Diskussionsfråga: Känner du igen några av barns rättigheter i skolans regler? I våra klassregler?

6 Barn har rätt till att överleva och utvecklas.
Artikel 6 Barn har rätt till att överleva och utvecklas. Det innebär att länderna måste se till att barnen inte blir dödade i krig. Men även att de får den medicin och vård som de behöver. För att ett barn ska utvecklas bra behöver det många saker. Det kan vara att känna sig trygg och älskad. Att ha ett hem och att kunna leka och gå i skolan. Diskussionsfråga: Vad behöver du för att överleva?

7 Barn har rätt att få vara hos sina föräldrar,
Artikel 9 Barn har rätt att få vara hos sina föräldrar, om det är möjligt. Ibland är det bäst för barnet att inte bo hos eller träffa sina föräldrar. Om föräldrarna är skilda har barnet rätt att träffa både mamma och pappa. Diskussionsfråga: Varför tror du att det ibland kan vara bäst för barnet att inte träffa sina föräldrar?

8 Vuxna måste lyssna på barnen. Barnen har rätt
Artikel 12 Vuxna måste lyssna på barnen. Barnen har rätt till att säga hur de vill ha det. Om till exempel barnets föräldrar ska skiljas och de inte är överens om vart barnet ska bo, måste en domstol eller myndighet fråga vad barnet vill. Alla vuxna i barnens närhet måste lyssna på barnen. Det gäller inte bara föräldrarna, utan även pedagogerna på förskolan och i skolan. Diskussionsfråga: På vilket sätt får du vara med och bestämma hemma? I skolan?

9 De ska även skyddas mot vanvård, vilket innebär misskötsel.
Artikel 18-19 Båda föräldrarna har ansvaret för barnet och ska tänka på barnets bästa. Länderna ska skydda barnet så att ingen förälder eller andra vårdnadshavare slår, skadar, utnyttjar eller är elak mot sitt barn. De ska även skyddas mot vanvård, vilket innebär misskötsel. Diskussionsfråga: Kan du förklara vad vanvård betyder?

10 Alla barn har rätt till att gå i skolan!
Artikel 28-29 Alla barn har rätt till att gå i skolan! Det ska vara gratis att gå i skolan. Skolan ska förbereda barnet för livet. Barnet ska få lära sig om de mänskliga rättigheterna och om att vara rädd om naturen. Diskussionsfråga: Varför tror du att det är viktigt att skolan ska vara gratis?

11 Vad behöver ett barn för att få en trygg uppväxt?
Vad tycker du? Vad behöver ett barn för att få en trygg uppväxt?


Ladda ner ppt "Ann-Charlotte Roupé, Lerbäckskolan, Lund –"

Liknande presentationer


Google-annonser