Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så styrs Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så styrs Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Så styrs Sverige

2 Demokrati Demokrati betyder folkstyre.
Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma. Sverige är en representativ demokrati. Det betyder att vi röstar på det parti som har samma åsikter som oss själva. Direkt demokrati är att alla får vara med och bestämma om alla beslut, det skulle vara svårt att ha direkt demokrati när vi bor så många människor i Sverige (ca 9, 5 miljoner människor) I Sverige hålls det val vart fjärde år. För att få rösta ska man vara över 18 år. För att bättre kunna styra Sverige har man delat in landet i flera olika områden. När det är val röstar man till tre olika val, man röstar till riksdagsvalet, till landstingsvalet och till kommunvalet. Riksdag, landsting och kommun sköter olika saker. Riksdagen bestämmer om lagar, om vad statens budget/pengar ska gå till och de kontrollerar regeringen. Landstinget har hand om sjukhus och kollektivtrafik. Kommuner har hand om skolor, dagis, m.m. Till riksdagsvalet får endast svenska medborgare rösta. Man behöver inte vara svensk medborgare för att få rösta till landstinget och till kommunvalet.

3 Våra 4 grundlagar Det finns flera saker som kännetecknar en demokrati. I Sverige finns rättigheterna angivna i våra grundlagar. Dessa lagar är svåra att ändra på och står över andra lagar. Våra grundlagar är följande: Regeringsformen Successionsordningen Tryckfrihetsförordningen Yttrandefrihetsgrundlagen

4 Regeringsformen: I regeringsformen står det att alla människor är lika värda och att ingen får diskrimineras på grund av sin hudfärg, sin religion, sitt kön eller av någon annan anledning. Lagen beskriver också hur landet ska styras. Den beskriver hur riksdagen ska arbeta. I regeringsformen står det att riksdagen är den som kontrollerar att regeringen inte missbrukar sin makt och att den sköter sina uppgifter. Regeringsformen beskriver också vad som gäller om Sverige utsätts för angrepp, hamnar i krig eller krigsfara. Successionsordningen: Regler för vem som kan bli kung eller drottning i Sverige. Kungen och drottningen har representativa uppgifter och saknar politisk makt. Tryckfrihetsförordningen: Innebär att du fritt kan ge ut böcker, tidningar och tidskrifter. Du har rätt att sprida information så länge som du följer lagen. Samtidigt som tryckfrihetsförordningen ger oss frihet att uttrycka oss så skyddar den oss mot förtal och kränkningar. Yttrandefrihetsgrundlagen: I Sverige har du rätt att tycka och säga nästan vad du vill. Du kan uttrycka dig i radio, i tv och på webben. Men du får inte förtala eller kränka någon annan.

5 Riksdagen Sverige har ett proportionellt valsystem. Det betyder att om ett parti får 20 % av rösterna i riksdagsvalet får det också 20 % av platserna i riksdagen. I riksdagen sitter det 349 ledamöter och platserna fördelas beroende på hur många röster partierna får i valet. Riksdagens arbetsuppgifter är att besluta om nya lagar bestämma om statens pengar, kontrollerar regeringen, har hand om utrikespolitiken och EU-politiken.

6 Källor Fakta hämtad ur: www.riksdagen.se Liberespresso lärarplattform
Puls samhällskunskapsboken


Ladda ner ppt "Så styrs Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser