Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokrati Demokrati betyder: Folkstyre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokrati Demokrati betyder: Folkstyre"— Presentationens avskrift:

1 Demokrati Demokrati betyder: Folkstyre
Samhällskunskap 1b Moment: Demokrati Oskar Walther Demokrati Demokrati betyder: Folkstyre Föddes i Grekland för 2400 år sedan (kvinnor, slavar?) Grundläggande demokratikrav 1. Allmän och lika rösträtt Endast en röst Männen 1907 Kvinnor 1921 Funktionshindrade 1989

2 Demokrati 2. Majoriteten bestämmer
Samhällskunskap 1b Moment: Demokrati Oskar Walther Demokrati 2. Majoriteten bestämmer Majoritetsprincipen (ofta) Absolut majoritet (ibland) 3. Regelbundna val med flera partier (och valhemlighet) Måste finnas en möjlighet att byta makthavare (regering) Minst två olika partier Regelbundenhet i valen (vart 3:e, 4:e år etc.) Vem kan bilda parti? Valhemlighet

3 Demokrati 4. Politiska friheter 5. Mötes- och organisationsfrihet
Samhällskunskap 1b Moment: Demokrati Oskar Walther Demokrati 4. Politiska friheter Uttrycka sin åsikt, Yttrandefrihet (lögner, kränkningar, förtal?) Demonstrera Skriva i tidningar, Tryckfrihet Bilda politiska partier 5. Mötes- och organisationsfrihet Rätten att organisera sig i eller bilda olika typer av… Föreningar Politiska partier Fackliga organsiationer Alla har rätten att samlas till möten eller demonstrationer

4 Demokrati 6. Tros- och religionsfrihet
Samhällskunskap 1b Moment: Demokrati Oskar Walther Demokrati 6. Tros- och religionsfrihet Rätt att tillhöra ett religiöst samfund Rätt att INTE tillhöra ett religiöst samfund Ingen skall diskrimineras på grund av sin religiösa uppfattning 7. Rättssäkerhet och förbud mot retroaktiva lagar Maktdelning (Riksdag, lagstiftare  domstol) Polis och domstol arbetar med demokratiskt framtagna lagar Domstolar dömer BARA efter lagen, alla lika och enbart efter lagen, alltså ingen ”godtycklighet” Lagar ska inte kunna införas i efterhand (retroaktivt) som gör en tidigare handling straffbar

5 Demokrati 8. Rätt till rörelsefrihet 9. Övriga demokratikrav… ?
Samhällskunskap 1b Moment: Demokrati Oskar Walther Demokrati 8. Rätt till rörelsefrihet Fritt resa inom landet Fritt kunna resa till andra länder Alltid ha rätt att återvända till sitt land 9. Övriga demokratikrav… ? Rätt till utbildning? Ekonomiskt jämlikhet? Kulturell jämlikhet?

6 Samhällskunskap 1b Moment: Demokrati Oskar Walther Demokrati Diskussion ”Demokratin är inte självklar. Den måste återerövras av varje generation”. Förklara citatet. ”Våld kan mötas med våld, åsikter kan endast bekämpas med åsikter”. Förklara citatet. Var går gränsen får vår yttrande- och tryckfrihet? Är det t.ex. en demokratiskt skyldighet att skydda samhällsordningen mot nynazism genom att förbjuda rörelsen? Kan majoriteten bestämma vad som helst i ett land? Ge exempel på beslut som inte är tillåtna


Ladda ner ppt "Demokrati Demokrati betyder: Folkstyre"

Liknande presentationer


Google-annonser