Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK Lagar och andra rättskällor, kap 3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK Lagar och andra rättskällor, kap 3."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK Lagar och andra rättskällor, kap 3

2 Centralt innehåll Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet. Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

3 Rättsregler och andra regler
Samhället styrs av regler! Sådana regler som tillämpas av domstol om de dras inför rätta kallas för rättsregler. T ex trafikregler (rättsregel: Trafikförordningen). Förändras i takt med att samhället ändras. Vad har vi för andra regler?

4 Andra regler Normer Moral Etik Sedvanor
Oskrivna regler som man lever efter. T ex inte tränga sig; hälsa med höger hand.

5 Rättsväsendet: Polis Åklagare Domstolar Kriminalvård

6 Vilken instans beslutar om vilka lagar som ska gälla?
Riksdagen Vilken instans ansvarar för att rättsväsendet fungerar? Regeringen (Justitiedepartementet)

7 Sveriges fyra grundlagar
Regeringsformen Grunden för vår demokrati Tryckfrihetsförordningen Rätten att i skrift uttrycka tankar & åsikter Yttrandefrihetsgrundlagen Rätt att offentligt uttrycka tankar & åsikter Successionsordningen Vem ska vara kung eller drottning

8 Författningar LAGAR beslutas av riksdagen.
FÖRORDINGAR beslutas av regeringen. FÖRESKRIFTER beslutas av statliga myndigheter eller kommunala organ. Dessa författningar ger anvisningar för hur människor ska bete sig i samhället.

9 Tvingande och dispositiva regler
TVINGANDE regler: det som står i lagen gäller alltid DISPOSITIVA regler: om parterna kommit överens om annat gäller detta istället för vad som står i lagen

10

11 Lagstiftning 1. Initiativ leder till lagförslag
2. Regeringen tillsätter en utredning 3. Betänkande – utrednings förslag i en rapport (publ. I SOU) 4. Remissbehandling 5. Lagrådet granskar 6. Utarbetande av en proposition forts

12 Lagrådets granskning, exempel:
Justitieministern lade år 2003 fram ett lagsförslag om att polisen skulle få rätt att kroppsvisitera klottrare för att leta efter sprayburkar, innan misstanke om brott förelåg. Lagrådet sade nej med hänvisning till att detta strider mot regeringsformens bestämmelser om medborgarnas fri- och rättigheter.

13 Lagstiftning forts 7. Riksdags behandling i olika utskott
8. Omröstning och riksdagsbeslut 9. Regeringen utfärdar lagen som publiceras i SFS (Svensk Författningssamling)

14 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2013 ht


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK Lagar och andra rättskällor, kap 3."

Liknande presentationer


Google-annonser