Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Familj, föräldrar och barn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Familj, föräldrar och barn"— Presentationens avskrift:

1 Familj, föräldrar och barn
PRIVATJURIDIK Familj, föräldrar och barn (kapitel 6)

2 Centralt innehåll Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

3 FAMILJERÄTT – regler om samboförhållanden, äktenskap, föräldrar & barn, arv, testamente
Lagar: Sambolagen Äktenskapsbalken Namnlagen Föräldrabalken

4 Att vara sambo Par som lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden med gemensam bostad. Inga regler om giftorättsgods, dvs. delar inte lika vid ev. separation eller dödsfall. Delar endast gemensam bostad och bohag. Ingen arvsrätt mellan parterna

5 Att gifta sig Gäller även par av samma kön (sen 2009)
Ansöker om hindersprövning Vigsel: kyrklig eller borgerlig Byta namn? Anmälan till Skatteverket

6 Äktenskapsbalken (kap 1 §§2-4)
Makar ska visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden ska kunna bedömas.

7 Att få barn Om gifta: Förutsätts att maken är far till barnet
Båda föräldrarna har vårdnadsplikt Efternamn? Om olika, så väljer föräldrar Om sambo: Faderskapet ska fastställas (socialnämnden) Modern blir vårdnadshavare Efternamn? Samma som ifall gifta

8 Att skilja sig Ansökan hos tingsrätt (äktenskapsskillnad)
Om har barn under 16 år: 6 månaders betänketid Om endast en part vill skilja sig: 6 månaders betänketid Bodelning av makarnas egendom

9 Bodelning Om gifta: Giftorätt – rätten till hälften
Makarna kan avtala om äktenskapsförord, dvs. makarna bestämmer vad som ska vara enskild egendom och inte ingå i giftorättsgods Om sambo: Gäller endast gemensam bostad & bohag Övrigt tillfaller ägaren

10 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2014 vt


Ladda ner ppt "Familj, föräldrar och barn"

Liknande presentationer


Google-annonser