Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagsekonomi 1 Centralt innehåll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagsekonomi 1 Centralt innehåll"— Presentationens avskrift:

1 Företagsekonomi 1 Centralt innehåll
Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller.

2 Kapitel 9 Organisationsform Intressenter
Företaget – en scen, många roller Organisationsform Intressenter

3 Organisationsform I företaget behöver man bestämma rollfördelningen mellan medarbetarna, dvs. organisera företaget och skapa en organisationsform som fungerar. Vilka är arbetsuppgifterna? Vem ska utföra arbetsuppgifterna? Hur ska medarbetarna samarbeta? Vem ska fatta beslut?

4 Funktionsorganisation
Uppdelning av företagets arbetsuppgifter/funktioner. Vad finns för olika funktioner i ett företag? Den som är kunnig/utbildad inom ekonomi arbetar med ekonomi Den som är kunnig/utbildad inom försäljning arbetar med försäljning etc. Fler funktioner: inköp, tillverkning, markandsföring, personal, vaktmästare, sekreterare, ledning, styrelse m.fl. Organisationsschema, se nästa bild!

5 Funktionsorganisation
VD Inköp Förs. Ekon.

6 Funktionsorganisation
Fördelar, bl. a.: Drar nytta av medarbetarnas specialkunskaper Nackdelar, bl.a.: Helhetssynen försvinner

7 Intressenter De som har intresse av att veta hur det går för företaget. Exempelvis? Kärnintressenter: Ägare Ledning Anställda

8 Intressenter forts Yttre intressenter, finns utanför företaget:
Långivare Leverantörer Kunder Staten Kommunen

9 Intressenter, forts Indirekta intressenter: T ex Miljöorganisationer
Lokala aktivitetsgrupper

10 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2013 ht


Ladda ner ppt "Företagsekonomi 1 Centralt innehåll"

Liknande presentationer


Google-annonser