Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Työelämävalmiuksia | Yrittäjyyskasvatusta | Oman talouden hallintaa www.nuoriyrittajyys.fi Affärsidé Affärsidé Personal PersonalRådgivare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Työelämävalmiuksia | Yrittäjyyskasvatusta | Oman talouden hallintaa www.nuoriyrittajyys.fi Affärsidé Affärsidé Personal PersonalRådgivare."— Presentationens avskrift:

1 Työelämävalmiuksia | Yrittäjyyskasvatusta | Oman talouden hallintaa www.nuoriyrittajyys.fi Affärsidé Affärsidé Personal PersonalRådgivare

2 Val av affärsidé • Företagets affärsidé och UF-företagarna väljs tillsammans. • Företagets alla medlemmar måste vara överens om företagsidén som väljs. • Efter branstormingen borde idéerna redan vara genomtänkta. 2

3 Verksamhet Välj något av följande sätt: 1.Röstning bland UF-teamen 2.Var och en väljer själv sitt företags utgående från idé 3.Läraren delar upp grupperna. (bästa sättet beror på idéerna) 3

4 Företagets personal • Varje företag måste ha minst verkställande direktör och ekonomiansvarig samt en rådgivare från företagsvärlden. • I UF-företag är gransdragningen mellan arbetsuppgifter inte tydliga, utan var och en gör flera olika saker. • Härnäst presenteras uppgifter som finns i riktiga företag. 4

5 Verkställande (VD) direktör • Leder verksamheten (VD:s ska alltså ha en helhetsbild av vad som händer i företaget). • Drar upp affärsverksamhetsplanen tillsammans med den övriga ledningen. • Sätter verksamhetsmål och drar upp handlingsplaner. • Skapar en bra vi-kännsla inne i företaget. • Ser till att man kommer till avslut (likvidationsprocessen) på ett rätt sätt och att årsredovisningen skickas till Ung Företagsamhet rf. • Känner till reglerna för UF-företag. 5

6 Verkställande direktör (fortsättning) • Informerar aktieägarna om företagets utveckling. • Håller kontakt med bl.a. rådgivare och vid behov med UF- byrån. • VD:s dagliga uppgifter omfattar beslutsfattande och konfliktlösning. Går igenom alla idéer och lösningsmodeller. 6

7 Sekreterare • Håller ordning och reda på företagets viktiga dokument och post (egen mapp där dokumenten förvaras). • Skickar möteskallelser och föredragningslistor före varje styrelsemöte. • Protokollför styrelsemöten. • Ansvarar för aktiekatalogen. • Ser för sin del till att UF-företaget följer lagar och förordningar. • Förtrogen med innehållet i bolagsordningen. • Sköter företagets kommunikation (Telefon, brev). 7

8 Ekonomiansvarig Sköter ekonomin och gör följande saker: 1. MEDDELANDEN OCH RAPPORTER • etableringsanmälan • nedläggningsanmälan 2. KALKYLERING • budget • pris-/produktkalkylering • resultat- och balansräkning för delårsrapporten • resultat- och balansräkning etc. för verksamhetsberättelsen 8

9 Ekonomiansvarig 3. SKÖTA TILLGÅNGAR • har hand om företagets pengar • ansvarar för kassa och bankkonto • Samlar in eventuella registreringsavgifter och skickar dem vidare till läraren 4. BOKFÖRING • kvitton från köp och försäljning (verifikat) • bokföring • bokslut 9

10 Produktions/betjäningsansvarig • Ansvarar för produktionen. • Sätter upp produktionsmål. • Tar reda på varifrån företaget kan köpa material eller tjänster för produkterna. Ber vid behov om erbjudanden från företag (t.ex. material och tryck) • Ansvarar för att man levererar rätt antal produkter och att de inte är skadade. • För lagerbok. 10

11 Marknadsföringsansvarig • Bör huvudansvaret för marknadsföringen. • Analyserar kundernas önskemål (efterfrågan), målgrupp, konkurrent-analys, marknadsanalys. • Föreslår marknadsföringsåtgärder. 11

12 Säljchef • Bär huvudansvaret för försäljning. • Sätter upp försäljningsmål. • För försäljnings- och lagerbok. • Organiserar, utbildar och motiverar säljarna • Tar fram och presenterar försäljningsstatistik. 12

13 Personalchef • Föreslår om arbetsdelning. • Bokför arbetstimmar. • Ser över personalen. • Ordnar personalutbildningar. • Rekreationsaktiviteter för personalen. 13

14 Mitt UF-företag 1.Fundera över vilka uppgifter som är viktiga för er och till vilka uppgifter ni vill utnämna egna ansvarspersoner. 2.Företaget ska ha VD och ekonomiansvarig. 14

15 Rådgivare • Rådgivare skaffas från arbetslivet. • De är inte medlemmar i UF-förretaget och de har inte heller beslutsmakt. • Hjälper UF-företagarna med sina kunskaper och erfarenheter. • En bra rådgivare är av avgörande vikt för att UF-företaget ska få en verklig bild av föratagsverksamhet. • Fundera över vem som skulle kunna vara er rådgivare och ta kontakt med henne/honom! 15

16 Lärarna • Lärarens roll som stödperson i företaget är viktig. • Lärarna är inte medlemmar i UF-företagen och de har därför inte heller någon formell beslutsmakt. • Lärarna och skolan kan dock sätta upp regler och begränsningar som företagen måste följa i skolan ifråga. • Reglerna kan exempelvis vara restriktioner avseende deltagande i olika aktiviteter, nyttjande av skolans lokaler eller genomförda idéer. 16


Ladda ner ppt "Työelämävalmiuksia | Yrittäjyyskasvatusta | Oman talouden hallintaa www.nuoriyrittajyys.fi Affärsidé Affärsidé Personal PersonalRådgivare."

Liknande presentationer


Google-annonser