Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är marknadsföring? “Marketing’s job is to convert societal needs into profitable opportunities”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är marknadsföring? “Marketing’s job is to convert societal needs into profitable opportunities”"— Presentationens avskrift:

1 Vad är marknadsföring? “Marketing’s job is to convert societal needs into profitable opportunities”

2 Vad är marknadsföring? Marknadsföring har ofta beskrivits som “konsten att sälja produkter” Marknadsföringens mål: att attrahera nya kunder genom att leverera kundvärde och att hålla gamla kunder genom att tillfredsställa behov

3 Vad är marknadsföring? Marknadsföring är INTE reklam -> reklam endast ett marknadsföringsverktyg, vars uppgift är att påverka marknadsplatsen Marknadsföring är INTE försäljning ->den viktigaste delen av MF är inte att sälja - den är att göra försäljning onödig

4 Vad är marknadsföring? Alltså: försäljning och reklam sker först efter att en produkt eller tjänst har producerats. MEN: marknadsföring startar långt innan företaget har en produkt bedöma behov dess omfattning och intensitet en lönsam möjlighet

5 Vad är marknadsföring? Marknadsförarens största uppgift:
att förstå kundens behov att kunna erbjuda det kunden vill ha att erbjuda det med ett överlägset värde

6 Vad är marknadsföring? Summa summarum
Marknadsföring är en ledningsprocess Marknadsföring handlar om att ge någon det han/hon vill ha Marknadsföring identifierar och förutsäger behov Marknadsföring fyller kundbehov effektivt och lönsamt Marknadsföring handlar om att erbjuda och utbyta idéer, varor och tjänster

7 Nyckelbegrepp inom mf Behov (Needs) Önskemål (Wants)
t.ex. hunger, säkerhet, uppskattning, status Önskemål (Wants) är produkter som tillfredsställer behoven Efterfrågan (Demands) är när önskemål kombineras med köpkraft Produkt allt som kan erbjudas för att tillfredsställa ett behov eller önskemål Värde Värde för konsumenten är hur mycket produkten eller tjänsten tillfredsställer hans/hennes behov

8 Nyckelbegrepp inom mf Utbyte Marknad Marknadsföring
Utbyte är grunden för MF och avser att erhålla en önskad produkt för någon genom att erbjuda något annat i stället Marknad Alla de potentiella kunderna som delar ett specifikt behov eller önskemål och som dessutom har vilja och förmåga att delta i ett utbyte för att tillgodose detsamma Marknadsföring Arbete med marknader för att förverkliga potentiella utbyten för att tillfredsställa mänskliga behov och önskemål

9 Marknadsföringsfilosofier
Filosofin påverkar organisationens sätt att närma sig köparen Vilken filosofi bör användas? 5 filosofier:

10 Marknadsföringsfilosofier
Produktionsorientering Konsumenten föredrar de produkter som finns tillgängliga och som han/hon har råd med Företagsledningens huvdsakliga uppgift är att kontinuerligt förbättra produktionens och distributionens produktivitet

11 Marknadsföringsfilosofier
Produktorientering Konsumenten föredrar de produkter som ger mest kvalitet i relation till priset Företaget ska lägga all sin energi på att förbättra kvaliteten

12 Marknadsföringsfilosofier
Försäljningsorientering Konsumenten kommer inte att köpa av företagets produkter om inte företaget gör massiva insatser för att stimulera deras intresse för produkten

13 Marknadsföringsfilosofier
Marknadsföringsorientering Organisationens huvuduppgift är att fastställa behov och önskemål hos målmarknader och anpassa organisationen så att den kan leverera den önskade tillfredsställselsen effektivare än sina konkurrenter

14 Marknadsföringsfilosofier
Samhällelig marknadsorientering Samma som marknadsföringsorientering + att utföra uppgiften på ett sådant sätt att konsumenternas och samhällets välbefinnande upprätthålls och förbättras


Ladda ner ppt "Vad är marknadsföring? “Marketing’s job is to convert societal needs into profitable opportunities”"

Liknande presentationer


Google-annonser