Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundkurs i marknadsföring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundkurs i marknadsföring"— Presentationens avskrift:

1 Grundkurs i marknadsföring
03/04/2017 Grundkurs i marknadsföring Anna-Greta Nyström Doktorand i internationell marknadsföring tel Hanken rum 311

2 Studieplan Datum Ämne Kapitel i boken Måndag 7.6 Onsdag 9.6
Intro Begrepp 1 1, 11 Onsdag 9.6 Marknadsföringsfilosofier Kunden Omgivningen 3-5 Torsdag 10.6 Konsumentbeteende och -marknader Industriella marknader Introduktion av case Aibo 6 7 Måndag 21.6 Genomgång av case Aibo Konkurrens 12 Tisdag 22.6 Informationssystem Segmentering och målmarknadsföring 8 9

3 Introduktion Vad är marknadsföring? Begrepp och termer
03/04/2017 Introduktion Vad är marknadsföring? Begrepp och termer Marknadsföringsfilosofier

4 Kunden Kundtillfredsställelse Kundvärde Kundrelationer Kundlönsamhet
03/04/2017 Kunden Kundtillfredsställelse Kundvärde Kundrelationer Kundlönsamhet

5 03/04/2017 Omgivningen Krafter i företagets omgivning

6 Konsumentmarknaden och konsumentbeteende
03/04/2017 Konsumentmarknaden och konsumentbeteende Köpbeteende (olika typer och roller) Inköpsprocessen

7 Industriella marknader
03/04/2017 Industriella marknader Organisationer som marknad Organisationers köpbeteende Organisationers köpprocess

8 Konkurrenter och konkurrensanalys
03/04/2017 Konkurrenter och konkurrensanalys Vilka är konkurrenterna? Hur uppfattas de av kunden? Vilka resurser har konkurrenterna? Vilka reaktionsmönster har konkurrenterna?

9 Marknadsföringens informationssystem
03/04/2017 Marknadsföringens informationssystem Interna rapportsystem Marknadsbevakning Marknadsundersökning

10 Marknadssegmentering
03/04/2017 Marknadssegmentering Nivåer av segmentering Konsumentmarknader Industriella marknader Segmenteringsstrategier

11 Case och inlämningsuppgift
03/04/2017 Case och inlämningsuppgift Grupparbete: Aibo (konsumentbeteende), diskuteras under måndagens föreläsning (21.6) Individuell inlämningsuppgift: analys av ett existerande företags marknadsföring av produkter/tjänster

12 Grupparbete 6 grupper à 5 personer
Läs caset och svara på alla frågor. Sök gärna mera material och information på Internet! Lottdragning vem som presenterar vilken fråga samt leder diskussion

13 Individuell inlämningsuppgift
Välj ett företag, vilket som helst Analysera företaget och dess omgivning genom att studera följande Beskriv företaget (max. ½ sida) Identifiera de behov som företaget försöker tillfredsställa Till vilket kundsegment riktar sig produkterna/tjänsterna Identifiera två konkurrenter och beskriv dem Jämför företaget och konkurrenternas produkter/tjänster Försök hitta på vilket sätt det valda företaget levererar kundvärde jämfört med konkurrenterna Jämfört med konkurrenterna, vilka styrkor och svagheter har det valda företaget och vilka risker finns i dess omgivning Rapportera i skriftlig form, 3-5 sidor A4, Times New Roman 12, radavstånd 1.5, marginaler 2.5 Deadline 16 augusti


Ladda ner ppt "Grundkurs i marknadsföring"

Liknande presentationer


Google-annonser