Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www"— Presentationens avskrift:

1 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www
Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

2 Info om huvudämnesvalet i Vasa 11.04.2014
Studiebyrån / Britt-Mari Siironen Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

3 Huvudämne Under första studieåret läses alla obligatoriska grundkurser – en uppfattning om ämnet, ditt huvudämne vid Hanken Fundera på vad du vill börja jobba med efter dina studier; delta i infotillfällena som ämnena håller + minimässan fredagen den 25.4 diskutera med lärarna och / eller äldre studerande gå in på infotillfälle med studerande från varje huvudämne ordnas vid Cella måndagen den 28.4 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

4 Huvudämnen i Vasa Entreprenörskap och företagsledning
Finansiell ekonomi Handelsrätt Marknadsföring Redovisning Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

5 Ekonomie kandidatexamen
Examen omfattar 180 sp och beräknas ta tre år att slutföra De viktigaste elementen i examen är följande; Huvudämne minst 60 sp Biämne minst 25 sp Obligatoriska studier i språk – 12 sp inhemska språk + 12 sp främmande språk Valfria studier 24 sp (eller så att examen omfattar minst 180 sp) Obligatoriska grundkurser sammanlagt 60 sp Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

6 Ditt huvudämne i ekon. kandidatexamen
Minst 60 sp i ditt huvudämne; den obligatoriska grundkursen ger 6 sp Forsknings- och undersökningsmetodik (FUM) 6 sp övriga kurser på grund- och ämnesstudienivå (5-6 kurser) kandidatavhandlingen 10 sp Om du läser minst 40 sp i ditt biämne i kandidatexamen har du rätt att läsa ämnet som huvudämne i magisterexamen Även möjligt att söka in till en magisterutbildning eller ett magisterprogram (sve eller eng) Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

7 Ekonomie magisterexamen
Examen omfattar 120 sp och beräknas ta två år att slutföra De viktigaste elementen i examen är följande; Huvudämne – fördjupade studier min 60 sp + prorambundna studier 30 sp Valfria studier 30 sp (eller så att examen omfattar minst 120 sp) Examen ska innehålla minst 6 sp språkstudier Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

8 Ditt huvudämne i ekon. magisterexamen
Minst 60 sp (90 sp) i ditt huvudämne; fördjupade studier minst 60 sp avhandling 30 sp + seminarium 12 sp + forskningsmetodik 8 sp = 50 sp + övriga fördjupade kurser programbundna studier minst 30 sp, vanligtvis ytterligare fördjupade kurser i huvudämnet (kan även bestå av kurser på ämnes- eller fördjupad nivå från ett annat ämne) Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

9 Biämne Huvudämne + biämne – Vad vill jag jobba med efter mina studier?
Biämnet består av 3-4 kurser på grund- och/eller ämnesstudienivå, minst 25 sp Biämne enbart i ekonomie kandidatexamen Du kan välja att avlägga ditt biämne vid ett universitet utomlands (utbytesstudier) eller vid ett annat universitet i Finland (via JOO-studier) Språk kan även läsas som biämne Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

10 Språkstudier & valfria studier
Inom ekon. kand. examen ska du ha minst 24 sp språkstudier två främmande språk, 6 sp/språk svenska 6 sp + finska 6 sp Valfria studier 0-30 sp så att examensomfattningen blir minst 180 sp vilka akademiska studier som helst Inom ekon. mag. examen ska du ha minst 6 sp språk Valfria studier i den omfattning att examensomfattningen blir minst 120 sp Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

11 Erkännande eller tillgodoräknande av studier
Högst 90 sp (av 180 sp) får vara tillgodoräknade studier i ekon. kand. examen Högst 60 sp (av 120 sp) får vara tillgodoräknade studier i ekon. mag. examen Kurser som ingår i kandidatexamen kan inte ingå i magisterexamen Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

12 Huvudämnesvalet våren 2014
11.4 kl Studiebyråns info om huvudämnesvalet info om utbytesstudier (Jonna Mäenpää) karriärplanering (Ann-Christine Hemming) 25.4 Ämnena presenterar sig + mässa Kl Finansiell ekonomi Kl Entreprenörskap och företagsledning Kl LUNCH + MINIMÄSSA Kl Handelsrätt Kl Marknadsföring Kl Redovisning 28.4 kl Äldre studerande från de olika ämnena informerar samt svarar på frågor (Cella) Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

13 Huvudämnesvalet våren 2014 forts.
Vid ämnenas infotillfällen medverkar förutom lärarna en alumn / alumner från näringslivet Studieplaneringsworkshopar i datorklass Studiebyrån berättar mer om studieplaneringen och studerandena börjar göra upp sin individuella studieplan i WebOodi enligt studiebyråns anvisningar. Anmäl dig till den workshop som passar dig bäst vid studiebyrån; Workshop kl i 326 Workshop kl i 326 Workshop kl.13 i 325 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

14 Huvudämnesvalet våren 2014 forts.
8.6 Deadline för val av huvudämne och inlämnande av den individuella studieplanen Alla första årets studerande lämnar in sin individuella studieplan i WebOodi ?-8.6 med text där man reflekterar över sitt val senast 8.6. Godkänd individuell studieplan och reflektion över huvudämnesvalet ger dem som är närvaroanmälda första läsåret 1 sp i kursen Individuell studieplan. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

15 Mera information kurser och studieplaner
individuell studieplan ämnen Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

16 Fördelar med att välja huvudämne
du kan lättare planera dina studier samt kommer “i gång” med studierna huvudämnet en betydande del av studierna både i ekonomie kandidatexamen (60 av 180 sp) och ekonomie magisterexamen (90 av 120 sp) möjligt att byta huvudämne i fall du valt “fel” huvudämne välj det ämne du “brinner för” det finns inte “bättre” eller “sämre” huvudämnen Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics


Ladda ner ppt "Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www"

Liknande presentationer


Google-annonser