Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 12 Marknadsföringen påverkas av omvärlden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 12 Marknadsföringen påverkas av omvärlden."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 12 Marknadsföringen påverkas av omvärlden

2 Kunskaper och förmågor:
1. Kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Förmåga att reflektera över företagens ansvar för en hållbar utveckling samt över demokratiska värderingar, etik och genus i samband med ekonomiskt beslutsfattande. 2. Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet. 3. Kunskaper om hur man startar och driver företag och hur olika funktioner inom företagen samverkar för att förverkliga en affärsidé. 4. Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa. 7. Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang.

3 Företagsekonomi 2 Centralt innehåll
Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med detta behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar. Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer.

4 Affärsidé Vilken produkt företaget säljer
Vilken målgrupp företaget vänder sig till Hur produkten ska säljas och till vilket pris Vad företaget ska vara bra på Vilka resurser företaget har och hur affärsidén ska genomföras

5 Vad är marknadsföring? Alla riktade aktiviteter ett företag eller en organisation gör för att marknadsföra sina produkter till kunderna Syftar till att väcka och tillfredsställa kundernas behov

6 Omvärldsanalys Behöver marknadsföra sig effektivt och analysera sin omvärld genom Intressentmodellen Omvärldsmodellen (PESTLE) SWOT-analysen

7 Intressenter Har intresse av hur det går för företaget, t.ex.
Anställda Långivare Kunder Konkurrenter Kommuner och stat Leverantörer Media Organisationer (NGO)

8 Omvärldsmodellen - PESTLE
Political – t.ex. skatter & handelshinder Economic - t.ex. lågkonjunktur, tillväxt i landet Social – t.ex. åldersfördelning, trender Technological – forskning & utveckling Legislative – olika lagar Environmental – fysiska miljön, hållbar utveckling

9 SWOT-analys Nulägesanalys som ger en allsidig bild av företaget och omvärlden: Strengths – styrkor i företaget Weaknesses – svagheter i företaget Opportunities – möjligheter utifrån Threats – hot utifrån

10 Planeringar Planer av betydelse för en marknadsavdelning:
Affärsplan – strategisk (ofta mer än fem år) Marknadsplan – taktisk (vanligtvis ett år) Säljplan - operativ (månader/veckor) Kan också använda dig av operativ och taktisk planering i skolarbetet – hur?

11 Marknadsplan Nulägesanalys (SWOT)
Målen formuleras (kvantitativa & kvalitativa) Aktiviteter (när, var, hur) Styrning och uppföljning (ger erfarenheter)

12 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2014 ht


Ladda ner ppt "Kapitel 12 Marknadsföringen påverkas av omvärlden."

Liknande presentationer


Google-annonser