Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Block 4: Att driva företag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Block 4: Att driva företag"— Presentationens avskrift:

1 Block 4: Att driva företag
Kapitel 16, Priset – en del av produkten (i kursboken: sid )

2 Företagsekonomi 1 Centralt innehåll
Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller. Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.

3 Kommer du ihåg? Marketing mix – varje företag har sin egen blandning av konkurrensmedlen: Produkt, pris, plats, påverkan. Pris: kan konkurrera med t ex rabatter, betalningsvillkor

4 Pris Pris viktigt för både företag och konsumenter!
Priset har olika namn: Priset på en hyreslägenhet: hyra Priset på en fotbollsmatch: inträde osv. Du betalar ingenting när du ”googlar” – men vem betalar? Du betalar ingenting när du lånar en bok på biblioteket, men vem betalar?

5 Vad bestämmer priset? Beror på:
Den bild som företaget vill ge av sig själva (image) Kostnader Konkurrenterna Kunderna (läs sid 167 i boken, exempel)

6 Image Exempel (boken sid 168): Gibson är ett känt gitarrmärke med högt pris. När bl. a Yamaha började konkurrera med Gibson beslöt de att sänka priset, och trodde att efterfrågan skulle öka. Vad hände? Yamahas försäljning sjönk, beroende på att kunderna såg det höga priset på Gibson-gitarrer som ett bevis på hög kvalitet, och valde därför att köpa dyrare Gibson-gitarrer i stället för billigare Yamaha-gitarrer. Måste alltså hitta rätt prisnivå – för prestigeprodukter gäller det att hålla sig inom den ungefärliga prisramen.

7 Kostnader Hur sätter man vanligtvis ett pris?
Tar varukostnaden och lägger till ett belopp för att täcka övriga kostnader och ge vinst. Kunden tänker dock inte alltid på detta, för kunden är det viktigast med ens eget nöje och nytta. Kostnader är alltså viktiga, men det finns mer att ta hänsyn till!

8 Konkurrenter Behöver ta hänsyn till konkurrenterna, vad har de för pris och kvalitet på sina varor (liknande företagets egen) Företaget försöker ofta skapa ett slags ”monopol” kring sin egen produkt, att göra den unik gentemot konkurrenterna, tex Har en speciell formgivning, tillbehör mm

9 Kunderna Hur mycket vill kunderna betala?
Sambandet mellan produktens pris och kundernas efterfrågan ser i princip ut så här: Ju lägre pris, desto Större efterfrågan (ökad försäljning) Ju högre pris, desto Lägre efterfrågan (minskad försäljning) Gäller dock inte alltid!

10 Kunderna forts Att tänka på:
Om produkten är nödvändig ändras inte efterfrågan när priset ändras (t ex mjölk) Om det finns likvärdiga produkter ändras efterfrågan när priset sänks (t ex pris på bredband) Om kundernas preferenser är t ex modemedvetna, spelar priset inte så stor roll. Är kunderna t ex prismedvetna är det tvärtom (t ex visst märke på kläder) Det är alltså viktigt med ”affärsnäsa”, rätt känsla.

11 Sätta pris – t ex butiker som säljer varor
Vanligt att utgå från varans inköpspris (dvs. varukostnaden), och lägga på ett lämpligt pålägg i % som ska täcka både butikens fasta kostnader och ge en vinst: Påläggsmetoden: Varukostnad kr Pålägg 60% +60 kr (100 x 0,60) Försäljningspris 160 kr (exkl. moms) Olika pålägg på olika varor!

12 Sätta pris – butik, nytt exempel
I ett företag är pålägget 50%, och de har köpt in jackor för 300 kr/st. Vad blir försäljningspriset? Varukostnad 300 Pålägg (50% x 300) Försäljningspris exkl. moms 450 kr

13 Sätta pris - tjänsteföretag
När ett företag säljer tjänster behöver de räkna ut vilket timpris de ska ha. Som ”riktmärke” kan de kolla på konkurrenternas priser och ev. branschförening, sedan: Räkna ihop de kostnader som företaget har: Lönekostnad kr Fasta kostnader kr Summa kostnader kr

14 Sätta pris – tjänsteföretag forts
Summa kostnader kr Så mycket behöver alltså företaget få in för att få täckning för alla kostnader. Behöver sedan räkna ut hur mycket tid de lägger ner på kunder, t ex frisörer klipper kunder, advokater ger råd till klienter etc. T ex kan kundtiden vara ca 60 % av total arbetstid: Ex: timmar av timmar, två anställda ger timmar ”Beläggningen är 60%”

15 Sätta pris – tjänsteföretag forts
Summa kostnader kr Antal timmar (kundtid) st kr / timmar = ca 365 kr per timme behöver de ta betalt, för att få täckning för alla sina kostnader.

16 Vad händer med priset om…
”Råttinvasion i ett villaområde” står det gång på gång i lokaltidningarna i ett sydsvenskt samhälle. Vad kan då tänkas hända med priserna på husen i området? Under en rekordkall vinter (jan. + feb.) stängs fyra kärnkraftsreaktorer av eftersom de av säkerhetsskäl måste repareras. Hur påverkas elpriset? En internationell finanskris sätter världens ledande valutor i gungning. Priset på t ex dollar åker bergochdalbana, och investerare känner stor osäkerhet inför framtiden. Vad händer med priset på t ex guld?

17 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2013 ht


Ladda ner ppt "Block 4: Att driva företag"

Liknande presentationer


Google-annonser