Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK Köp och andra avtal (kapitel 8, sid 146-157)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK Köp och andra avtal (kapitel 8, sid 146-157)"— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK Köp och andra avtal (kapitel 8, sid )

2 Centralt innehåll Avtalsrätt: hur avtal sluts samt deras rättsverkan
Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

3 Vad är ett avtal? Ena parten ger ett ANBUD
Andra parten lämnar en ACCEPT Om accepten överensstämmer med anbudet har vi ett avtal Om accepten inte överensstämmer eller om inget svar ges eller om svar lämnas för sent, har vi inget avtal

4 Övergripande lag: AVTALSLAGEN
Dessutom finns kompletterande lagar för olika rättsområden, t.ex. Köplagen Konsumentköplagen Hyreslagen Osv.

5 KÖPLAGEN Regler för köp av lös egendom, t.ex. möbler, bilar, aktier, mm men också bostasrätt Köplagen är DISPOSITIV Dvs. gäller endast om inte parterna kommit överens om annat

6 KONSUMENTKÖPLAGEN Gäller när företag säljer till konsument
Gäller köp av varor (köp av tjänster regleras i Konsumenttjänstlagen) Lagen är TVINGANDE till konsumentens fördel, dvs. man kan inte avtala om något som är sämre för konsumenten än vad lagen anger

7 Avtalsfrihet Var och en som är myndig har rätt att avgöra om och med vem man vill ingå avtal Parterna kommer överens om det de vill med vissa inskränkningar Avtalsfrihet förutsätter att parterna är lika starka – så är det inte alltid

8 Avtalsfrihet forts Lagar ska skydda den ”svagare” parten, t.ex.
Hyresgästen gentemot hyresvärd Anställd gentemot arbetsgivare Konsument gentemot säljande företag

9 Ogiltiga avtal Om någon av parterna varit underårig
Om avtalet ingåtts under tvång, svek, ocker Om ena parten varit sinnesförvirrad eller berusad Ibland kan bevittning krävas och då är avtalet ogiltigt om det inte är bevittnat

10 Juridisk person Fysisk person Ställningsfullmakt: Behörighet att ingå avtal t.ex. med kunder

11 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2014 vt


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK Köp och andra avtal (kapitel 8, sid 146-157)"

Liknande presentationer


Google-annonser