Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsumentköplagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsumentköplagen."— Presentationens avskrift:

1 Konsumentköplagen

2 Konsument-köplagen De vanligaste konsumenträttslagarna kan liknas vid en pyramid. Avtalslagen är den lag som ligger till grund för de övriga konsumenträttslagarna. Konsumentköplagen beskriver de regler som gäller när en privatperson handlar en vara av en näringsidkare. Konsumenttjänstlagen redogör för de regler som finns för köp av tjänster. I toppen på pyramiden finns Distans- och hemförsäljningslagen. Den vilar såväl på Avtalslagen som Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen. När Distans- och hemförsäljningslagen tillämpas gäller alltså också de andra lagarna. Nu ska vi fördjupa oss i Konsumentköplagen, en av de två lagarna som utgör det mellersta lagret i pyramiden.

3 Konsumentköplagen Om konsumentköplagen
När du köper en vara för att förbruka eller använda den då är du konsument. Att vara konsument är förenat med många möjligheter, men också vissa risker. För att undvika misstag och att bli lurade finns Konsumentköplagen. Lagen är heltäckande. Det innebär att den reglerar fullständigt förhållandet mellan köpare och säljare. Lagen innehåller regler om vanligt förekommande situationer, som man kanske inte tänker på, när man avtalar om köp.

4 Konsumentköplagen Oavsett var och hur du handlar. Tvingande
Om konsumentköplagen Oavsett var och hur man handlar Konsumentköplagen gäller oavsett om du handlar varor i affärer, på marknader, på postorder, via Internet eller vid hemförsäljning. Lagen gäller både när du betalar kontant och när du handlar på kredit.

5 Konsumentköplagen Oavsett var och hur du handlar. Tvingande
”Villkoren får inte vara sämre än lagens regler” Om konsumentköplagen Tvingande (§ 3) Konsumentköplagen är tvingande. Det innebär att säljare och köpare måste rätta sig efter lagen. Om du skriver avtal med en säljare som ger dig sämre villkor, gäller inte detta avtal. Exempel: Även om Malin skriver på ett avtal med hennes bilförsäljare att hon avstår från reklamationsrätten gäller inte det avtalet och hennes rätt att reklamera kvarstår. Det finns inga avtal som kan justera Konsumentköplagen.

6 När gäller lagen? ”När en konsument köper lösa saker av en näringsidkare” När gäller lagen? (§ 1) Konsumentköplagen gäller när en konsument köper lösa saker av en näringsidkare. Allt detta måste vara uppfyllt för att man ska kunna använda sig av konsumentköplagen.

7 När gäller lagen? ”När en konsument köper lösa saker av en näringsidkare” När gäller lagen? (§ 1) Konsument Det måste vara en konsument, det vill säga en privatperson som köper något för enskilt bruk. Om man handlar något för ett företags eller en förenings räkning gäller inte lagen.

8 När gäller lagen? ”När en konsument köper lösa saker av en näringsidkare” När gäller lagen? (§ 1) Näringsidkare Den som säljer måste vara en näringsidkare, alltså ett företag av något slag. Ofta köper du något av en anställd säljare hos ett företag. Som anställd säljare har man rätt att för företagets räkning sälja det som är till försäljning. När du som privatperson handlar något av en annan privatperson via fysiska eller nätbaserade annonser, auktionssajter eller köp- och säljmarknader gäller inte konsumentlagarna. Exempel: Privatannonser på Blocket och Tradera omfattas inte av lagen. Företagsannonser på dessa webbplatser omfattas däremot av Distans- och hemförsäljningslagen. Exempel: När du köper prylar av kamrater (eller andra privatpersoner) ska du undersöka sakerna noggrant, eftersom konsumentköplagen inte gäller då. För att slippa bli osams med kompisarna om prylarna skulle gå sönder, ska ni bestämma i förväg vad som ska gälla. Både köpare och säljare skriver då upp vad som har bestämts och båda skriver under pappret.

9 När gäller lagen? ”När en konsument köper lösa saker av en näringsidkare” När gäller lagen? (§ 1) Köper Precis som namnet ”Konsumentköplagen” antyder så gäller lagen endast när du köper något, alltså inte när du får eller när du hyr. För hyra av saker, till exempel bil eller släp, får man tillämpa andra lagar.

10 När gäller lagen? ”När en konsument köper lösa saker av en näringsidkare” När gäller lagen? (§ 1) Lösa saker Det måste vara köp av lösa saker. Exempel: Kläder, möbler, datorer och telefoner, bilar och motorcyklar, levande djur, mat från livsmedelsbutiken, liksom korven från korvkiosken är lösa saker. Konsumentköplagen gäller inte för tjänster såsom reparationer av olika slag och inte för resor, besök hos frisören, läkaren eller tandläkaren. Lagen gäller heller inte för försäkringar och aktier och inte för fast egendom såsom hus och tomter. Då gäller andra lagar istället.

11 Vad säger lagen? Ansvaret för varan Begagnade varor Felanvändning
Rätt att avbeställa Handpenning Vad säger lagen? Ansvaret för varan (4-6, 36 §§) Konsumentköplagen säger att Varan ska finnas i affären om inget annat sagts Varan ska finnas tillgänglig inom skälig tid efter köpet, eller efter överenskommelse Du inte får ta med dig varan om den inte är betald (undantag kredit) Varan är avlämnad när du har den i ditt förfogande. Fram till dess har säljaren ansvaret för varan. Varan är avlämnad när du har den i din besittning. Säljaren har ansvaret för varan till den avlämnats. Vid köp av mindre skrymmande varor exempelvis mat, upphör oftast säljarens ansvar vid kassan, när du har betalat och fått varan i din hand. Ibland kan det även hända att säljaren hjälper till att bära ut varan ur butiken till köparens bil utanför. Då har säljaren ansvaret för varan, ända tills hon eller han har placerat den i bilen. Exempel: Du har köpt ett skåp. Om skåpet skadas i fabriken eller under transporten som säljaren anordnar, är det inte du som bär ansvaret. Det är säljaren som har ansvaret för skåpet tills det är levererat hem. Skulle skåpet skadas på vägen måste säljaren ordna så att du får ett felfritt skåp. Exempel: Du väljer en TV-apparat i en butik och kommer överens med säljaren om att hämta den senare under dagen. Du gör inte detta, och under natten blir apparaten stulen från affären vid ett inbrott. Det är säljaren som bär risken fullt ut i detta fall, eftersom varan inte är avlämnad.

12 Vad säger lagen? Ansvaret för varan Begagnade varor Felanvändning
Rätt att avbeställa Handpenning Begagnade och prissänkta varor (17§) Konsumentköplagen gäller även begagnade kläder i second hand-butiker. Som köpare kan du alltså kräva att butiken åtgärdar eventuella brister eller ger prisavdrag för sådana felaktigheter som du inte kunnat upptäcka vid köpet eller blivit upplyst om. Eftersom det rör sig om begagnade varor, får du acceptera att de kan ha vissa brister, utan att vara felaktiga i lagens mening. Konsumentköplagen gäller även varor som är sålda i ”befintligt skick”. Befintligt skick betyder alltså inte att du behöver acceptera oväntade fel. Är varan i sämre skick än vad du som köpare rimligtvis hade kunnat räkna med är den felaktig. Man ska ta hänsyn till priset vid bedömningen av varans skick. Om en vara har ett fel som säljaren inte informerat om eller som du inte kunnat upptäcka vid köpet ska säljaren åtgärda felet eller ge prisavdrag.

13 Vad säger lagen? Ansvaret för varan Begagnade varor Felanvändning
Rätt att avbeställa Handpenning Felanvändning Exempel: När Ville köper sina mockastövlar med lädersula påpekar säljaren att de är ömtåliga och föreslår att han ska gå till skomakaren och lägga på en gummisula om han tänker ha stövlarna utomhus. Ville stortrivs i stövlarna från första stund och kommer aldrig iväg till skomakaren. Efter ett par månader i snö och slask är de dyra stövlarna totalförstörda. Ville går tillbaka till butiken för att få hjälp. Kan han kanske byta dem eller få pengarna tillbaka? Men säljaren vägrar att hjälpa honom och förklarar att stövlarna förstörts därför att han har använt dem fel. Säljaren har rätt. Enligt Konsumentköplagen kan du som konsument bara få rättelse när det är något fel på varan. Slarv, felanvändning (t. ex. att bruksanvisningen inte följts) och normalt slitage får du stå för själv.

14 Vad säger lagen? Ansvaret för varan Begagnade varor Felanvändning
Rätt att avbeställa Handpenning Rätt att avbeställa (37§) Exempel: Kevin och Sebastian har beställt en TV som kostar ca kronor. På kvällspromenaden ser de en exakt likadan för kronor och bestämmer sig för att avbeställa den första för att istället köpa den billigare. Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats. Om du vill avbeställa en vara meddelar du säljaren att du inte längre vill köpa den. Säljaren har då inte rätt att hålla fast vid köpet eller kräva avbetalning. Säljaren har däremot rätt att kräva ersättning av dig för kostnader hon eller han har haft i samband med beställningen, ex: Kostnader som uppstått för att avtalet ska kunna ingås, till exempel kreditupplysningskostnader Särskilda kostnader säljaren haft för avbeställningen, till exempel frakter eller bortmontering av extra utrustning på den beställda varan Förluster i övrigt på grund av att affären inte blivit av (ett skäligt belopp) Säljaren ska kunna redovisa att hon eller han haft de förluster som det begärs ersättning för. Säljaren måste begränsa sina kostnader så långt det är möjligt. Ersättning vid avbeställning anges ofta i avtalet mellan dig och säljaren. Ofta är det i form av ett branschavtal där ersättningen är standardiserad i procent av varans pris. Sådana schablonersättningar är tillåtna om de är skäliga. Ersättningen kan också vara individuellt avtalad mellan säljare och köpare. Också då ska ersättningen vara skälig.

15 Vad säger lagen? Ansvaret för varan Begagnade varor Felanvändning
Rätt att avbeställa Handpenning Handpenning Handpenning kallas det när du betalar en summa för att säljaren ska ställa undan en vara till dig, som du senare ska betala och hämta. Handpenningen dras då av från priset som du ska betala. Det är vanligt att du förlorar handpenningen vid avbeställning. Det beror på vad som står i avtalet. Ibland kan handpenningen vara oskäligt stor som avbeställningsavgift. Då har du rätt att få tillbaka en del av handpenningen.

16 Garanti Frivilligt för säljaren
Säljaren ansvarar för att varan fungerar under garantitiden Garanti (21§) Att lämna garanti på en vara är frivilligt för säljaren. Garantin innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar under en viss tid. Garantitiden påverkar inte reklamationstiden som alltid är tre år. Garantin ska innehålla tydlig information, på svenska, om garantins innehåll. Den ska också ha information om hur du kan använda garantin och att dina rättigheter enligt lag inte påverkas. Garantin ska lämnas i läsbar och varaktig form, till exempel på papper eller via e-post. Om ett fel visar sig under garantitiden är det säljarens ansvar att bevisa att felet beror på din hantering av varan. Exempel: Diskmaskinen som du har köpt har garanti. Det innebär att säljaren har tagit på sig ansvaret för att diskmaskinen ska fungera under garantitiden. Om den går sönder, måste säljaren se till att maskinen repareras, eller byts ut utan att det kostar dig något. Garantin är förmånlig för dig. Om säljaren hävdar att garantin inte gäller, måste säljaren kunna bevisa att tvättmaskinen har gått sönder på grund av en olyckshändelse efter köpet eller därför att maskinen har vanvårdats eller använts av dig på ett onormalt sätt. För fel som visar sig först efter garantitidens utgång, men inom reklamationstiden, är det du som har bevisbördan att felet funnits redan vid leveransen.

17 Öppet köp och bytesrätt
Måste inte erbjudas Du ansvarar för att varan inte skadas Pengarna tillbaka eller tillgodokvitto Lämna tillbaka varan i tid Spara kvittot Öppet köp och bytesrätt Exempel: Du har fått en tröja i födelsedagspresent. Några dagar tidigare köpte du en likadan tröja! Som tur var handlade du på öppet köp, så du kan lämna tillbaka den och få pengarna tillbaka. Att handla på öppet köp betyder att du får tillbaka pengarna om du ångrar köpet och lämnar tillbaka det du köpt inom en viss tid. En butik måste inte erbjuda öppet köp. Det finns ingen lag som ger dig som konsument den rätten men varuhus och större butiker tillämpar oftast öppet köp. Reglerna står ibland på kvittot eller vid kassorna. I mindre butiker får kunden ofta be om öppet köp och komma överens med säljaren, om hur länge det ska gälla. Detta bör stå på kvittot. Under den tiden har du ansvaret för att varan inte skadas. Det är viktigt att du ser till att det står på kvittot hur länge öppet köp eller bytesrätt gäller och att kvittot sparas så att det kan uppvisas om varan lämnas tillbaka. Lite mer om tillgodokvitto: Ett tillgodokvitto kan lämnas vid byte av en felfri vara men inte vid reklamation. Konsumentverket och Svensk Handel rekommenderar att tillgodokvitton ska vara giltiga i minst tre år. Om information om giltighetstid saknas är tillgodokvittot giltigt i tio år. Av tillgodokvittot ska framgå säljarens namn, firma, adress och organisationsnummer hur länge tillgodokvittot gäller att tillgodokvittot inte kan bytas mot pengar utan endast mot annan vara i butiken.

18 När är varan felaktig? Trasig vara Stämmer inte överens med avtalet
Stämmer inte överens med köparens särskilda önskemål Bruksanvisning saknas När är varan felaktig? En viktig del i Konsumentköplagen handlar om de rättigheter du har när en vara är felaktig. Lagen säger att en vara kan vara felaktig på många olika sätt. Här följer de vanligaste orsakerna: Trasig vara (16§) Följande varor fungerar inte som det är tänkt eller har helt enkelt gått sönder. De är trasiga och därmed felaktiga. Exempel: Den snygga läsplattan du precis har köpt i butiken har en repa i glaset. Exempel: Det är en reva i tyget på en soffa. Exempel: En hårfön som har insug istället för blåsfunktion. En trasig vara har du rätt att antingen få reparerad utan extra kostnader eller utbytt till en ny, fungerande vara. Det är upp till dig att avgöra hur du helst vill få den trasiga varan avhjälpt. Om det ena alternativet skulle leda till oskäligt höga kostnader för säljaren, har säljaren rätt att välja det billigare alternativet.

19 När är varan felaktig? Trasig vara Stämmer inte överens med avtalet
Stämmer inte överens med köparens särskilda önskemål Bruksanvisning saknas När är varan felaktig? Stämmer inte överens med avtalet Exempel: Du har beställt en tresitssoffa, men får en tvåsitssoffa levererad. Den levererade soffan är en felaktig vara, eftersom varan inte överensstämmer med det du och säljaren har kommit överens om. Det är alltså avtalet som avgör om en vara är felaktig. Minsta avvikelse från det innebär att köpet inte har gått rätt till. Skick Varan är felaktig om den är i sämre skick än vad du hade kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris, även om den har sålts i ”befintligt skick”. Överensstämmer inte med beskrivning, prov eller modell Exempel: Arild besöker en varuhandel. Han finner en soffa och pekar ut för säljaren att ”den där soffan vill jag har”. Säljaren tar emot beställningen och levererar inom några dagar. När soffan leveras och packas upp upptäcker Arild att soffan avviker något från exemplaret i butiken. Han tar kontakt med säljaren som förklarar att soffan i butiken var fjolårets modell och att den soffa som nu står hemma i vardagsrummet är årets. Arilds soffa är felaktig, eftersom köparen har pekat på en soffa och fått en annan.

20 När är varan felaktig? Trasig vara Stämmer inte överens med avtalet
Stämmer inte överens med dina särskilda önskemål Bruksanvisning saknas När är varan felaktig? Stämmer inte överens med dina särskilda önskemål Viktigt att känna till är att säljaren inte har upplysningsskyldighet. Det innebär att säljaren inte måste berätta om en varas alla egenskaper. Det är ditt ansvar att ta reda på hurdan en vara är innan ett köp genomförs. Du kan inte kräva att få lämna tillbaka varan för att du trodde att den skulle vara på annat vis. Detta är dock undantaget de tillfällen då du tydligt förklarar för säljaren sina särskilda önskemål. Exempel: Morten går in i en kamerabutik och berättar att han ska åka till Israel och dyka. Han talar om för expediten att han vill ha en kamera som han kan ta med sig ner i vattnet. Expediten pekar ut en kamera som Morten köper. Han packar sin väska, åker till Israel och hoppar i vattnet med kameran. Men när kamera kommer ner under vattenytan fylls den med vatten. Morten har troligtvis fått en jättebra kamera, men inte det han efterfrågade, nämligen en vattentät. Morten har alltså framfört ett särskilt önskemål om vad han ska använda den till och då var det fel av säljaren att sälja en kamera som inte var vattentät. Då kan Morten gå tillbaka till säljaren och kräva en ny som fungerar under vatten.

21 När är varan felaktig? Trasig vara Stämmer inte överens med avtalet
Stämmer inte överens med köparens särskilda önskemål Bruksanvisning saknas När är varan felaktig? Bruksanvisning saknas (16§) Exempel: Låt säga att telefonen du just har köpt fungerar, men den saknar bruksanvisning. Eftersom du då inte kan programmera den, kan du inte använda den. Då är det fel på telefonen och den betraktas som felaktig. Om det saknas bruksanvisningar har du rätt att – utan kostnad – få bruksanvisningar. Om säljaren inte kan leverera sådana, har köparen rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka.

22 När är varan felaktig? Farlig vara Inte är på det sätt reklamen lovat
Inte är på det sätt säljaren påstått Inte kan användas till det den ska användas till Felaktig installation Felaktigt förpackad När är varan felaktig? Farlig vara (18§) Om en vara är farlig eller att användningen av den medför påtaglig fara för liv eller hälsa omfattas den också av begreppet felaktig. En vara som är farlig ska du reklamera och kräva en ny, ofarlig som ersättning. Är alla exemplar av samma vara lika farliga ska du häva köpet och kräva pengarna tillbaka. Exempel: Leksaksdelar som är så små att små barn riskerar sätta dem i halsen klassas som farliga.

23 När är varan felaktig? Farlig vara Inte är på det sätt reklamen lovat
Inte är på det sätt säljaren påstått Inte kan användas till det den ska användas till Felaktig installation Felaktigt förpackad När är varan felaktig? Inte är på det sätt reklamen lovat (19§) Exempel: En butik har annonserat att de säljer skidor av ett visst märke för 2500 kr. Du tycker att det här låter som ett bra köp och traskar iväg till skidbutiken och köper ett par. Väl hemma packar du upp skidorna ur paketet och upptäcker att skidorna du har hemma inte alls ser ut som de på annonsen. De har inte bindningar, trots att bilden visade det. Skidorna du har köpt har alltså inte stämt överens med annonsen och du har fått en, i lagens mening, felaktig vara. Du har nu rätt att gå tillbaka till butiken och kräva ett par skidor som stämmer med annonsen och ersättning för de resekostnader denna extra tur till butiken har krävts för dig.

24 När är varan felaktig? Farlig vara Inte är på det sätt reklamen lovat
Inte är på det sätt säljaren påstått Inte kan användas till det den ska användas till Felaktig installation Felaktigt förpackad När är varan felaktig? Inte är på det sätt säljaren påstått Det en säljaren berättar om en vara måste vara sant även om samma information inte står i reklamen eller i avtalet. Om det visar sig att det säljaren påstått inte stämmer överens med den vara du fått är varan felaktig. Det är dock svårt att bevisa vad som bara har sagts muntligt och inte skriftligt.

25 När är varan felaktig? Farlig vara Inte är på det sätt reklamen lovat
Inte är på det sätt säljaren påstått Inte kan användas till det den ska användas till Felaktig installation Felaktigt förpackad När är varan felaktig? Inte kan användas till det den ska användas till (16§) En vara som visar sig inte fungera såsom det rimligtvis borde fungera ska du reklamera och kräva reparation eller en ny. Exempel: Ett regnplagg som inte står emot regn är inte ett regnplagg och är således en felaktig vara. Exempel: En cykel som inte går att cykla på är också felaktig.

26 När är varan felaktig? Farlig vara Inte är på det sätt reklamen lovat
Inte är på det sätt säljaren påstått Inte kan användas till det den ska användas till Felaktig installation Felaktigt förpackad När är varan felaktig? Felaktig installation Om du har köpt en vara och installation av denna är det säljarens ansvar att installationen fungerar. Är så inte fallet har du rätt att reklamera och kräva kompensation.

27 När är varan felaktig? Farlig vara Inte är på det sätt reklamen lovat
Inte är på det sätt säljaren påstått Inte kan användas till det den ska användas till Felaktig installation Felaktigt förpackad När är varan felaktig? Otillräcklig förpackning (16§) En vara är felaktig om den inte är förpackad på det sätt som behövs för att bevara eller skydda den.

28 Fel inom sex månader Fel som visar sig inom sex månader ansvarar säljaren för. Därefter bär du bevisbördan. Fel inom sex månader (20 a §) Enligt Konsumentköplagen kan du reklamera fel på en vara upp till tre år efter köpet under förutsättning att felet som visar sig fanns redan när du fick varan. Om ett fel visar sig inom sex månader efter köpet är det upp till säljaren att bevisa att det inte var fel på varan från början. Det gäller för de flesta köp utom färskvaror och varor med kortare hållbarhet än sex månader. Efter sex månader har du bevisbördan. Säljaren behöver inte ta ansvar för felet om hon eller han kan bevisa att du orsakat det, till exempel genom att du inte följt skötsel- och serviceanvisningar, vanvårdat produkten eller använt den på ett onormalt sätt eller om skadan uppstått genom en olyckshändelse. I praktiken anses felet som ursprungligt om du inte själv har orsakat det. Exempel: Om kedjan går av på din nyinköpta cykel, när du har cyklat normalt på den under reklamationstiden, antar man att det var fel på kedjan redan från början. Exempel: Om exponeringsmätaren på din kamera slutar att fungera under reklamationstiden får man också anta att det fanns ett fel redan från början, även om mätaren fungerade när du köpte kameran. Exempel: Om filmjölken surnar redan efter en dag trots att bäst före-datumet är i nästa vecka, är det en felaktig vara så länge du har förvarat filen enligt anvisningarna på förpackningen.

29 Reklamera Reklamera (23§) Att reklamera betyder att man som konsument förklarar att man inte är nöjd med en vara och varför. Det betyder att man muntligt eller skriftligt meddelar säljaren att man inte vill ha varan. ”Reklamera är att förklara att och varför man inte är nöjd med en vara”

30 Reklamera Inom skälig tid Fel som upptäcks senare Bevisa köpet
Inte till underleverantör Reklamera (23§) Inom skälig tid Du måste reklamera inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Om du reklamerar inom två månader efter det att felet uppdagats, ska du anses ha reklamerat i rätt tid. Reklamationstiden upphör efter tre år. Då kan du inte reklamera, under förutsättning att det inte finns en garanti som säger något annat. Exempel: Du har köpt en fåtölj och när du får hem den är den trasig. Den verkar ha skadats under transporten. Du måste reklamera (klaga på) fåtöljen. Du behöver inte kasta dig på telefonen samma dag som du får hem fåtöljen, men du måste reklamera inom skälig tid. ”Reklamera är att förklara att och varför man inte är nöjd med en vara”

31 Reklamera Inom skälig tid Fel som upptäcks senare Bevisa köpet
Inte till underleverantör Reklamera (23§) Fel som upptäcks senare Ibland går det inte att klaga på en felaktig vara omedelbart efter köpet. Felet visar sig helt enkelt inte med detsamma. Exempel: Din kompis Klara köpte en vindsurfingbräda som fungerade perfekt den första sommaren. Men när hon sommaren därpå skulle använda den, sprack brädan på grund av ett fabrikationsfel. Klara vände sig omedelbart till butiken och fick en ny segelbräda utan kostnad, trots att hon hade köpt den för över ett år sedan. ”Reklamera är att förklara att och varför man inte är nöjd med en vara”

32 Reklamera Inom skälig tid Fel som upptäcks senare Bevisa köpet
Inte till underleverantör Reklamera (23§) Bevisa köpet Du ska bevisa att varan är köpt hos säljaren, när varan köptes och till vilket pris. Du bör visa kvitto men till exempel ett kontoutdrag eller en kontokortsslip kan också fungera som bevis. Tänk på att kvittot från butiken bör hålla i tre år. ”Reklamera är att förklara att och varför man inte är nöjd med en vara”

33 Reklamera Inom skälig tid Fel som upptäcks senare Bevisa köpet
Inte till underleverantör Reklamera (23§) Inte till leverantör Du ska alltid reklamera direkt till säljaren och ska inte hänvisas vidare till butikens egna leverantörer eller tillverkare. Exempel: Ahmad har köpt ett tv-spel som går sönder redan första veckan. När Ahmad går tillbaka till butiken säger säljaren att de inte kan göra något utan hänvisar honom att ringa direkt till tv-spelsleverantören. Men Ahmad kan sina konsumenträttliga lagar. Han påtalar för säljaren att han bara har ett köpavtal med dem i butiken och att det är butikens ansvar och bekymmer att hans tv-spel inte fungerar. Du ska alltid reklamera till säljaren, inte underleverantörer, då det endast är säljaren som är den andra avtalsparten i köpavtalet. Underleverantören har i sin tur endast ett avtal med butiken, inte med dig. Därför ska du inte reklamera till underleverantören. ”Reklamera är att förklara att och varför man inte är nöjd med en vara”

34 Vad ska du kräva? Reparera eller ny vara Hålla inne betalningen
Få prisavdrag Häva köpet Vad ska du kräva? (22, 24-26, 28-31§§) Vad ska du då kräva när du reklamerar? Jo, om det är något fel på en vara kan du välja mellan: Reparera eller ny vara Lagen är så formulerad att du får välja mellan reparation eller ny vara. Tidigare har säljaren alltid haft rätt att reparera, om hon eller han erbjuder sig att göra detta direkt. Genom en lagändring har du som konsument fått större möjligheter att välja mellan att få felet avhjälpt och få ny vara. Väljer du ny vara ska du få det om inte säljaren visar att det innebär oskäliga kostnader. Först om säljaren visar detta har hon eller han rätt att reparera i stället för att ge en ny vara. Du har rätt att få varan reparerad inom skälig tid. Skälig tid innebär oftast ett par dagar. Säljaren bör erbjuda en ersättningsvara om reparationen tar längre tid. Om säljaren inte avhjälper felet kan du få ersättning för att själv ordna med reparation. Exempel: Om tv:n du har beställt inte levereras till utsatt datum, utan en vecka senare, har säljaren rätt att fortfarande leverera den till dig och att du betalar för varan. Om det däremot handlar om en försenad bröllopsklänning, kan inte säljaren kräva betalning för klänningen eftersom behovet av varan inte längre finns för dig.

35 Vad ska du kräva? Reparera eller ny vara Hålla inne betalningen
Få prisavdrag Häva köpet Vad ska du kräva? (22, 24-26, 28-31§§) Hålla inne betalning För att sätta press på säljaren får du hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att få säkerhet för ditt krav.

36 Vad ska du kräva? Reparera eller ny vara Hålla inne betalningen
Få prisavdrag Häva köpet Vad ska du kräva? (22, 24-26, 28-31§§) Få prisavdrag Du har rätt att få prisavdrag eller ersättning för att själv rätta till felet. Ersättning ska motsvara det ekonomiska värdet av skillnaden mellan en ny, felfri vara och den felaktiga varan. Exempel: Låt säga att Nora har köpt en bokhylla och felet består i att det saknas en flisa på baksidan, den som ska stå mot väggen. Nora tycker att felet är litet och känner inte att butiken behöver komma hem till henne och skruva dit en ny baksida. Däremot vill hon inte betala fullt pris eftersom varan är skadad. Istället är Nora nöjd med att man drar av 200 kronor från priset.

37 Vad ska du kräva? Reparera eller ny vara Hålla inne betalningen
Få prisavdrag Häva köpet Vad ska du kräva? (22, 24-26, 28-31§§) Häva köpet Du kan häva köpet om felet är av stor betydelse för dig och avhjälpande eller omleverans inte kan göras. Det betyder att du lämnar tillbaka varan och får pengarna tillbaka. Självfallet kan du inte kräva alla alternativen samtidigt. Däremot kan du kräva skadestånd. Mer om skadestånd kommer på nästa sida.

38 Skadestånd ”Det ska inte vara dyrare att få fel”
Skadestånd bygger på idén om att det inte ska vara dyrare att få fel. Det ska aldrig kosta flera kronor att få en felaktig vara än en korrekt. Säljaren ska därför stå för samtliga kostnader som krävs för att avhjälpa felet. Tanken är också att man ska nå det som var tänkt från början, att rätt part ska få rätt vara. Säljaren kan ibland slippa att betala skadestånd. Om dröjsmålet beror på naturkatastrof, olyckshändelse eller strejk. Då åberopar man något som kallas för force majeure som åsyftar nöd eller skador som inte kunnat förutsägas. ”Det ska inte vara dyrare att få fel”

39 Skadestånd ”Det ska inte vara dyrare att få fel” Exempel på ersättning
Förlorad inkomst Mellanskillnaden Utgifter Skadestånd (31-33, 42§§) Du har enligt lagen rätt till ersättning för alla utgifter och förluster som du drabbas av på grund av fel på varan. Rätt till skadestånd har du oavsett om köpet hävs eller om felet har blivit åtgärdat av säljaren. Båda parter är skyldiga att begränsa skadan. Exempel på sådana förluster är: Förlorad inkomst Om du måste stanna hemma från arbetet för att vänta på en reparatör har du rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Mellanskillnaden Du har rätt att få ut mellanskillnaden mellan det pris du har betalat din säljare och det högre pris som måste betalas till en annan säljare för att få en felfri vara om säljaren inte avhjälper felet. Utgifter Har du haft utgifter för telefonsamtal, porto och resor på grund av reklamation har du rätt att få ersättning för det. ”Det ska inte vara dyrare att få fel”

40 Skadestånd ”Det ska inte vara dyrare att få fel”
Från vem ska jag be om skadestånd? Fel orsakade av underleverantör Skador på egendom Begränsa och bevisa kostnaderna Skadestånd (31-33, 42§§) Fel orsakade av underleverantör Om fel eller dröjsmål uppstår på grund av en underleverantör till säljaren har du rätt att kräva skadestånd för det. Skadeståndsanspråket ska då riktas till försäljaren, din avtalspart, och inte underleverantören. Skador på egendom Du har rätt till ersättning om skador uppkommit på dina saker på grund av den vara som har köpts. Det handlar om sådana skador som säljaren kunde haft hand om eller haft kontroll över. Exempel: Elin har köpt en ny kaffebryggare. Redan första dagen släpper glasbehållaren från handtaget precis när hon ska servera mormor en kopp nybryggt. Glasbehållaren går i kras och kaffe sprids över hela golvet. Den interiör som skadas i samband med kaffeserveringen har Elin rätt att få ersättning för av kaffebryggförsäljaren. Bevisa och begränsa kostnaderna Generellt gäller också att du är skyldig att begränsa dina kostnader. Exempel: Det är kanske inte skäligt att ta flyget för att personligen återlämna en vara om det går att skicka det med bussgods. Du måste också kunna uppvisa dina kostnader i form av intyg, kvitton eller liknande. Du måste alltså ha haft de kostnader du begär ersättning för. Skador av ren ideell natur, som obehag och irritation, ger inte rätt till ersättning. ”Det ska inte vara dyrare att få fel”

41 Hävning Du har rätt till
Att lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka Ränta på pengarna Att få ersättning för ev. extra utlägg pga. köpet och reklamationen Säljaren har rätt till Ta betalt för den tid som varan har varit till nytta för dig. Hävning (13, 44§§) Att häva är att ta tillbaka ett köp, att allt ska återgå till hur det vore om köpet aldrig gjorts. Häva ett köp kan du göra om felet är väsentligt, vilket det kan betraktas som i följande två fall: 1. Försenad vara Varans leverans är försenad. Du har satt en ny tidsgräns med skälig tidsfrist, men varan levereras ändå inte. 2. Flera reklamationer Om du vid flera tillfällen har reklamerat en vara. Trots att säljaren reparerar uppstår felet hela tiden på nytt igen. Rättigheter och skyldigheter Om ett köp hävs, har du följande rättigheter: Att lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka Ränta på pengarna för den tid säljaren haft i sin besittning Ersättning för eventuella extra utlägg på grund av köpet och reklamationen Säljaren har rätt att Ta betalt för den tid som varan har varit till nytta för dig. Det finns dock en tumregel som säger att nyttokostnaden kan kvittas mot räntan.

42 Klaga rätt Kontakta säljaren Kontakta konsumentvägledare
Vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Klaga rätt Låt säga att du klagar på en vara, men du och säljaren kommer inte överens utan hon eller han hävdar bestämt att det är ditt fel att varan är felaktig. Säljaren vill varken laga, byta ut den eller lämna pengarna tillbaka. Vad kan du göra då? Jo, du kan göra så här, klaga rätt i tre steg! I första hand kontakta säljaren och försöka komma överens. Om detta inte lyckas går du vidare till steg 2. Ring din kommunala konsumentvägledare och be om hjälp! Om du inte lyckas att reda ut situationen med säljaren trots hjälpen får du gå vidare till steg 3. Då kontaktar du ARN, Allmänna Reklamations Nämnden. ARN fungerar som en domstol och gör en juridisk prövning av din rätt att reklamera den felaktiga varan.

43 2. Kontakta konsumentvägledare
Information om konsumentlagarna Klagomål på vara, tjänst eller annons Ekonomiska råd Råd och fakta inför viktiga köpbeslut Klaga rätt Men låt oss prata lite mer om din kommunala konsumentvägledare: Konsumentvägledare Till din kommunala konsumentvägledare kan du alltid vända dig. Där kan du få råd och hjälp om det mesta som rör din konsumtion, bland annat: Information om konsumentlagarna Klagomål på vara, tjänst eller annons Ekonomiska råd Råd och fakta inför viktiga köpbeslut

44


Ladda ner ppt "Konsumentköplagen."

Liknande presentationer


Google-annonser