Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LAGAR OCH REGLER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LAGAR OCH REGLER."— Presentationens avskrift:

1 LAGAR OCH REGLER

2 AVTAL VID KÖP Ett avtal har träffats när den ena parten har lämnat ett anbud(erbjudande) som den andre har accepterat.

3 Avtalet gäller oavsett om det har skett muntligt eller skriftligt.
Muntliga avtal kan vara svårare att bevisa om parterna är oense. Det finns fall där man måste ha ett skriftligt avtal, till exempel vid köp av bostadsrätt eller fastighet.

4 ANBUD + ACCEPT = AVTAL

5 OGILTIGA AVTAL Alla som är över 18 år har rätt att ingå avtal.
Under 18 år krävs föräldrars samtycke för att avtalet ska bli giltigt.

6 Det finns två undantag från detta krav:
1. En person från 16 års ålder har rätt att bestämma över pengar som den själv har tjänat. 2. Den som har eget hushåll för 18 års ålder också har rätt att handla till sitt uppehälle. Båda undantagen gäller bara kontantköp.

7 Man måste vara över 18 år för att få handla på kredit.
Ett avtal är ogiltigt om det förekommit tvång, svek eller ocker.

8 KONSUMENTENS LAGLIGA RÄTTIGHETER.
Konsumentköplagen Konsumenttjänstlagen Distans-och hemförsäljningslagen

9 KONSUMENTKÖPLAGEN Innehåller regler om konsumenters rättigheter när han eller hon köper varor som skor, tv-apparater eller hushållsmaskiner. Lagen gäller endast då en privatperson köper en vara av en näringsidkare.

10 Om både säljare och köpare är privatpersoner gäller inte konsumentköplagen.
Lagen gäller både nya och begagnade varor och om det blir fel på en vara, varan levereras för sent eller om konsumenten ångrar köpet.

11 FEL PÅ EN VARA En vara är felaktig om den inte överensstämmer med det som kunden och säljaren kommit överens om när det gäller antal, kvalitet och förpackning.

12 KONSUMENTENS SKYLLDIGHETER VID FEL PÅ VARAN.
När kunden upptäcker ett fel på en vara ska den reklameras. En reklamation innebär att köparen meddelar säljaren: Att varan inte godtas. Vad som är felaktigt på varan. Vilka krav kunden ställer.

13 KOMSUMENTENS RÄTTIGHETER VID FEL PÅ VARAN.
Kunden kan avvakta med att betala varan(om den är köpt på kredit). Felet rättas till utan att det kostar kunden något, eller kunden får en felfri vara. Kunden får varan till ett nedsatt pris och /eller ersättning för att rätta till felet.

14 Kunden kan häva köpet, det vill säga lämna varan tillbaka och få pengarna tillbaka.
Eventuellt kan kunden begära skadestånd för den skada som han eller hon lidit.

15 RÄTTSLIGA FEL Om man köper något som är stulet riskerar man alltid att få lämna tillbaka varan till den rätta ägaren utan ersättning. Köpt stulen vara av näringsidkare kan konsumenten hävda rättsligt fel och kan häva köpet och få pengarna tillbaka.

16 OM VARAN LEVERERAS FÖR SENT
Efter den utlovade leveransdagen kan köparen: Kräva att få varan och vänta med betalning tills den mottagits. Häva köpet, det vill säga avbeställa varan och få pengarna tillbaka. Begära skadestånd.

17 Garanti och konsumentköplag
Garanti är att säljaren ansvarar för att varan fungerar under en viss tid. Garanti brukar vara begränsad till ett år. Garanti gäller inte: Försämringen beror på kunden. Kunden misskött varan. Kunden använt varan på fel sätt. Kunden inte följt skötselanvisningarna.

18 KONSUMENTTJÄNSTLAGEN
En tjänst ska vara fackmannamässigt utförd, det vill säga utförd på ett yrkesskickligt sätt. Om en kund inte är nöjd kan han/hon kräva att få arbetet omgjort. Gäller arbete på lösa saker och fastigheter. Lagen gäller inte på tjänster som utförs på en person.

19 Om kunden är missnöjd: Hålla inne med betalning.
Kräv att felet rättas till utan kostnad. Avdrag på priset. Häva avtalet.

20 Kom ihåg att kunden ska reklamera(klaga) till den som utfört arbetet så snart han/hon upptäcker felet. Rimlig tid inom 2 månader. Byggnader mm. 10 år.

21 DISTANS- OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN
Alla köpsituationer där en kund och säljare inte träffas personligen kallas för distansavtal. Internet Telefonförsäljning Postorder TV-shopping

22 HEMFÖRSÄLJNING När en säljare personligen besöker kunden i dennes hem.
Homeparty Lagen är tvingande, vilket betyder att säljaren inte får ge sin kund sämre villkor än de som står i lagen.

23 ÅNGERRÄTT Kunden har att ångra köpet inom två veckor efter det att han /hon har fått varan eller avtalet om en tjänst. Säljaren är skyldig att informera om vad företaget heter, adress och andra uppgifter som är viktiga att känna till.

24 OM EN KUND ÅNGRAR SIG GÄLLER:
Vid distansavtal – om det gäller en vara –ska köparen skicka tillbaka varan Vid köp över internet står köparen för returkostnaderna. Vid hemförsäljning – om köparen tagit emot varan vid säljarens besök i sitt hem ska säljaren hämta den där.

25 VID HEMFÖRSÄLJNING GÄLLER INTE LAGEN OM:
Kunden har själv kontaktat säljaren och bett honom komma hem till sig. Kunden köper mat av någon som regelbundet säljer livsmedel. Det totala priset är lägre än 300:-

26 KONSUMENTVERKET

27 Konsumentverket är en statlig myndighet som ska tillvarata konsumenternas intressen.
Utbildar och stödjer de kommunala konsumentrådgivarna. Utför tester på leksaker och kapitalvaror. Resultaten publiceras i tidningen Råd och Rön.

28

29 KONSUMENTOMBUDSMANNEN (KO)
Bevaka att företagen följer de regler som gäller vid konsumentområdet och att konsumenternas rättigheter respekteras.

30 ANDRA VIKTIGA KONSUMENTLAGAR
Avtalsvillkorslagen Försäkringsavtalslagen Konsumentkreditlagen Paketreselagen


Ladda ner ppt "LAGAR OCH REGLER."

Liknande presentationer


Google-annonser