Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtalslagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtalslagen."— Presentationens avskrift:

1 Avtalslagen

2 Avtalslagen De vanligaste konsumenträttslagarna kan liknas vid en pyramid. Avtalslagen är den lag som ligger till grund för de övriga konsumenträttslagarna. Konsumentköplagen beskriver de regler som gäller när en privatperson handlar en vara av en näringsidkare. Konsumenttjänstlagen redogör för de regler som finns för köp av tjänster. I toppen på pyramiden finns Distans- och hemförsäljningslagen. Den vilar såväl på Avtalslagen som Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen. När Distans- och hemförsäljningslagen tillämpas gäller alltså också de andra lagarna. Nu ska vi tala om den nedersta delen, nämligen Avtalslagen.

3 Avtalslagen ”Ett avtal är en muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter” Till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp. Om Avtalslagen Ett avtal är en muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp. Att köpa något är alltså att ingå ett avtal. Det finns regler för vad som gäller vid avtal. Dessa regler står det om i Avtalslagen. Avtalslagen är grundläggande för all annan lagstiftning som baseras på just avtal. När man tillämpar konsumenträtten finns det alltid i grunden ett avtal. Av bilden framgår att Avtalslagen ligger i botten. På det kommer Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen. Som toppen på pyramiden har vi Distans- och hemförsäljningslagen.

4 Avtalslagen Vilka kan ingå avtal? Fysiska personer Juridiska personer
Exempel: Människor av kött och blod kan ingå avtal Juridiska personer Exempel: Organisationer som företag, föreningar, kommuner, Staten, stiftelser m.m. kan ingå avtal. I praktiken är det ialla fall människor som företräder organisationer. Ett avtal skrivs alltid under av en människa.

5 Avtalslagen Vilka kan inte ingå avtal? Omyndiga (16 år, 18 år)
Under förvaltare Psykiskt störda Vilka kan inte ingå avtal? Omyndiga Är man under 16 år kan man inte, med bindande verkan för sig själv, ingå avtal. Men om en målsman godkänner så kan den omyndige ingå avtalet. Om målsmannen inte godkänner ett avtal som en omyndig ingått, då existerar det inte. Föräldrabalken säger dock att man får ingå vissa avtal från sextons års ålder. Det är under förutsättning att det är sextonåringens egna pengar han eller hon handlar för samt att köpet är av mindre värde och inte överstiger kronor. Exempel: Godis, cd-skivor, jeans Vid dyrare saker eller abonnemang krävs målsmans godkännande (eller att fylla 18). Exempel: Köpa en mobil eller teckna mobilabonnemang Undantagen gäller dock endast kontantköp. Du har aldrig rätt att handla på kredit om du är under 18 år. Ett köp av en omyndig som inte godkänns av målsman kan med andra ord bli ogiltigförklarat, vilket innebär att varan återlämnas och pengarna betalas tillbaka. Exempel: Om en 15-åring går och köper ett dataspel så har föräldern rätt att lämna tillbaka spelet (även om det är använt) och få alla pengarna tillbaka. Butiksägaren kan inte säga att ”Jag trodde han var arton, han hade ju mustasch” för att slippa ta tillbaka spelet.

6 Avtalslagen Vilka kan inte ingå avtal? Omyndiga (16, 18år)
Under förvaltare Psykiskt störda Under förvaltare Under förvaltare kan man vara om man har utvecklat kraftig demens eller lider av en utvecklingsstörning. Det innebär att man inte har någon rättslig handlingsförmåga. Är man under förvaltare kan man inte ingå avtal och därmed inte heller köpa något. Ett köp som görs av en person som är under förvaltare kan alltså ogiltigförklaras.

7 Avtalslagen Vilka kan inte ingå avtal? Omyndiga (16, 18år)
Under förvaltare Psykiskt störda Psykiskt störda En psykiskt störd person kan inte heller ingå avtal. Man kan i efterhand med läkarintyg få ett avtal ogiltigförklarat i domstol om man kan påvisa att personen i fråga har lidit av en psykisk störning. Exempel: En utarbetad och stressad man är på husvagnsemester med sin familj. Under semestern händer något med mannen. Han får en psykos. Den annars tämligen rationelle familjefadern går in i en husvagnsaffär och köper sjutton husvagnar. Familjen slår larm och mannen kommer iväg till psykakuten. Väl omhändertagen får mannen komma ner i varv och återhämtar sig så sakteligen. Det som hände under den psykos som mannen drabbades av kan mannen inte hållas bunden vid och avtalet om de sjutton husvagnarna ogiltigförklaras.

8 Avtal är bindande Ogiltighet Priset Obeställda varor Avtal är bindande
Avtal är bindande och kan inte ensidigt ändras. Har du exempelvis beställt en ny diskmaskin, får inte säljaren i efterhand ta ut fakturerings- eller expeditionsavgifter om ni inte har kommit överens om detta. Vare sig du har läst villkoren i ett avtal eller inte, är du i regel bunden av dem. Det enda som krävs av säljaren är att han har hållit villkoren tillgängliga för dig så att du har kunnat läsa dem före ett köp. Ogiltighet I vissa fall kan avtalet förklaras som ogiltigt. Avtalsvillkor som strider mot konsumentköplagen eller andra tvingande konsumentskyddande lagar är ogiltiga. Är ett avtal ogiltigt har du rätt att lämna tillbaka det du har köpt och få tillbaka dina pengar. Priset Priset är ett viktigt villkor när du ingår avtal. Det är upp till säljaren och köparen att göra upp om priset för en vara eller tjänst. Lämnar säljaren en felaktig prisuppgift i sin marknadsföring kan du i vissa fall få ersättning för kostnader du har haft på grund av den vilseledande annonsen, till exempel en onödig resa till butiken. Obeställda varor Vid ett köp och andra avtal måste du säga "ja", det vill säga gå med på villkoren, för att köpet ska gälla. Om du får varor som du inte har beställt har du i princip inga skyldigheter. Detta gäller dock inte om du till exempel är medlem i en bokklubb och har ingått ett abonnemangsavtal. Då får du böcker hemskickade om du inte före varje utskick tackar nej.

9 Fullmakt Avtal för annans räkning Avtal genom fullmakt
Ställningsfullmakt Fullmakt Ibland kan det finnas behov av att en annan människa sluter ett avtal för din räkning. Då skriver man ett avtal, även kallad fullmakt, som ger den andre rätten och uppdraget att göra så. Den ena blir den andres ställföreträdare. Det finns tre nivåer av ställföreträdarskap. Avtal för annans räkning Exempel 1: Stina ber Reza att köpa en liter mjölk för Stinas räkning. När Reza levererar mjölken och får pengar av Stina upptäcker de båda att mjölkförpackningen läcker. Eftersom Reza är avtalsparten i köpavtalet är han den som har rätt att klaga på varan.

10 Fullmakt Avtal för annans räkning Avtal genom fullmakt
Ställningsfullmakt Fullmakt Avtal genom fullmakt Exempel 2: Osjälvständig fullmakt Stefan har fått uppdraget av sin syster Iris att köpa en lunch till henne mot att han får pengar som räcker för maten. Stefan får alltså en fullmakt att genomföra köpet åt Iris. Om Stefan inte berättar för säljaren att han har fått uppdraget av sin syster Iris betraktas fullmakten som osjälvständig. Exempel 3: Självständig fullmakt Om Iris istället skriver ett brev till lunchrestaurangen där hon meddelar att Stefan ska köpa en lunch till henne, då blir Stefan endast en förmedlare av köpet och rätten att klaga på lunchen tillfaller Iris. Avtalet är alltså mellan Iris och lunchrestaurangen.

11 Fullmakt Avtal för annans räkning Avtal genom fullmakt
Ställningsfullmakt Fullmakt Ställningsfullmakt I egenskap av företrädare har du rätt att ingå avtal. Exempel: Säljaren Harald har rätt att sälja alla de varor som finns i den butik han jobbar i. Harald har ställningsfullmakt att för ägarens räkning sälja allt som finns i butiken, men inte butiken.

12 Avtalsfrihet Begränsning – till exempel konsumentskydd, konkurrensskydd Avtalsfrihet Huvudregeln vad gäller avtal är att det råder avtalsfrihet. Du får, så fort du har fyllt arton år, ingå vilket avtal som helst med vem som helst och det är bindande. Du har inte rätt att ångra dig och ta tillbaka din del i avtalet. Det finns naturligtvis också begränsningar i avtalsfriheten. Sådana begränsningar är till exempel konsumentskyddet och konkurrensskyddet. Konsumentskydd Ofta är konsumenter den svagare parten i köpavtal. Därför finns konsumentskyddslagstiftningen med sina tvingande regler som skyddar konsumenten. Det som står i de lagarna kan inte avtalas bort. Exempel: I Distans- och hemförsäljningslagen står det att konsumenten har 14 dagars ångerrätt. Detta kan inte avtalas bort till förmån för 7 dagar. Däremot kan man förlänga ångerrätten, under förutsättning att det är till konsumentens fördel. Konkurrensskydd Konkurrensskyddet skyddar konsumenter från att stora företag i samma bransch ingår karteller (olagliga överenskommelser) om att gemensamt sätta lägsta pris. Exempel: Det är inte tillåtet att stans samtliga bagerier går samman och gemensamt bestämmer att frallor ska kosta minst 20 kronor styck. Det hämmar den fria konkurrensen. Konsumenterna förlorar då möjligheten att utöva påtryckning mot bagerierna att pressa priset på frallor. Konkurrensverket är en myndighet som arbetar för att karteller inte ska uppstå.

13 När har vi ett avtal? Att ingå avtal Anbud och accept Oren accept
Negativ avtalsbindning Annonser, skyltfönster Formkrav När har vi ett avtal? Anbud och accept Ett anbud som besvaras med en accept är ett träffat avtal. Muntliga avtal gäller på samma sätt som skriftliga. Detta gäller i Sverige. Ett muntligt avtal är dock svårare att bevisa än ett skriftligt. Exempel: När Majken frågar Molle om han på stående fot vill köpa hennes armband för 30 kronor (=anbud) och Molle säger ja (accept) då har ett avtal ingåtts mellan Majken och Molle. För att vara på den säkra sidan skriver Majken ett avtal med Molle.

14 När har vi ett avtal? Att ingå avtal Anbud och accept Oren accept
Negativ avtalsbindning Annonser, skyltfönster Formkrav När har vi ett avtal? Oren accept Om accepten ser likadan ut som anbudet då har ett avtal ingåtts. Men om anbudet besvaras med en accept som avviker från anbudet (ett motbud) då har man inte ett avtal. Det är då en oren accept. Exempel: Molle svarar Majken att han kan tänka sig att köpa armbandet, men inte förrän imorgon då han har pengar. Majken är då inte bunden av sitt anbud eftersom accepten avviker från anbudet.

15 När har vi ett avtal? Att ingå avtal Anbud och accept Oren accept
Negativ avtalsbindning Annonser, skyltfönster Formkrav När har vi ett avtal? Negativ avtalsbindning Det är inte tillåtet med negativ avtalsbindning som kort och gott handlar om att tvinga dig som konsument att säga ”nej” till köp. Det är inget avtal eftersom du varken har uppsökt företaget eller meddelat att du vill tacka ja till företagets anbud. Exempel: Tuula får hem en tidning i brevlådan och en hälsning där det står ”Hej Tuula! Du är en av några få utvalda som får en gratis tidning av oss eftersom du snart ska ta examen. Vill du har tidningen behåller du den. Vill du inte i fortsättningen få tidningen varje månad för endast 49 kr behöver du bara mejla till oss och hälsa ”Nej, tack”. Du får oavsett behålla tidningen du fått idag.” Om Tuula inte hör av sig händer ingenting. Det finns inget rättsligt bindande avtal vid negativ avtalsbindning.

16 När har vi ett avtal? Att ingå avtal Anbud och accept Oren accept
Negativ avtalsbindning Annonser, skyltfönster Formkrav När har vi ett avtal? Annonser, skyltfönster En annons eller en prislapp som står i skyltfönster eller är fastklistrad på varan är inte ett anbud. Det betraktas istället för ett utbud. Det är ett erbjudande till en obegränsad och odefinierad krets och budskapet är snarare ”Hej, det här utbudet har jag. Hör av er om ni är intresserade!” Exempel: Om du går in i en butik, tar en vara, går fram till expediten och säger ”Jag skulle vilja köpa den här till det här priset” och expediten säger ”Ja, visst!” då har ni ett bindande avtal. Men innan både du och säljare har sagt ”ja” till köpet finns inget avtal. Ett feltryck i ett annonsblad eller i ett skyltfönstret är inte ett anbud och kan därför korrigeras, men ett ingått avtal är bindande. Säljaren kan därför inte i efterhand ångra sitt avtal, även om exempelvis prislappen var fel.

17 När har vi ett avtal? Att ingå avtal Anbud och accept Oren accept
Negativ avtalsbindning Annonser, skyltfönster Formkrav När har vi ett avtal? Formkrav Det är sällan det finns krav för i vilken form ett avtal ska ingå. Den vanligaste exemplet är köp av fast egendom då det krävs skriftlig avtal. Fast egendom är mark med eller utan hus. Detta gäller även bostadsrätter. Exempel: Om Johan erbjuder Miguel att han får köpa Johans hus och de kommer överens om pris och tillträdesdag så är avtalet fortfarande inte bindande så länge avtalet inte finns på papper.

18 Pacta sunt servanda Avtal ska hållas. Men det finns några undantag.
Pacta sunt servanda betyder att ”avtal ska hållas.” Det finns ändå möjligheter att ibland bryta ett bindande avtal.

19 Undantag Ogiltiga avtal Strider mot tvingande avtal
Uppfyller inte formkrav Bristande rättsliga förmåga Tvång, svek, ocker Undantag 1. Ogiltiga avtal Det finns inget avtal om det strider mot tvingande lag eller inte uppfyller de formkrav som finns. Inte heller är avtalet giltigt om det har ingåtts av de med bristande rättslig förmåga (omyndiga, under förmyndare, psykisk störning). Ett avtal som kommit till stånd pga. tvång, ocker eller svek är inte giltigt. Tvång Exempel: En person som viftar med en pistol samtidigt som hon föreslår att få köpa en bil för kronor innebär inte ett bindande avtal. Det är tvång. Svek Exempel: Tomas mormor har precis avlidit. En vecka senare blir han uppringd av en person som utger sig för att vara en nära vän till hans mormor och säger att mormodern har lovat att sälja sommarstuga till honom för kr. Tomas, som ärvt stugan, går med på försäljningen. Lite senare kommer det fram att personen ifråga är en bedragare. Försäljningen kan i domstol bli ogiltigförklarat då bedragaren svikligen har fått Tomas att ingå avtalet. Ocker Exempel: En skoterförare som fått bensinstopp med 10 mil till närmsta bensinstation får erbjudandet att köpa bensin för 500 kr liter av en förbipasserande. Då skoterföraren inte har något alternativ går hon med på köpet och betalar kr för 4 liter. När skoterföraren kommer hem går hon till tingsrätten där det beslutas att säljaren ska betala tillbaka delar av beloppet. Säljaren hade nämligen tagit ut en prissumma som inte var skälig, dvs. ett ockerpris.

20 Undantag Oskäliga avtal 36§ AvtL: Domstol har rätt att ändra på avtal
Den 36 § i Avtalslagen ger domstolen rätt att jämka (=ändra på delar av ett avtal) om man tycker att det föreligger skäl för det. Exempel: Ett företag erbjuder mobilabonnemang med en bindningstid på 3 år, vilket innebär att abonnemanget inte kan sägas upp innan avtalstiden löpt ut. Även om ett sådant avtal träffas mellan företaget och en kund kan avtalet ogiltigförklaras om en domstol anser att bindningstiden är oskäligt lång. Avtalet blir ogiltigt även om kunden är medveten om och accepterat avtalsvillkoren. Exempel: Ett företag som säljer larm erbjuder sina kunder avtal på 12 månader. Avtalet förlängs automatiskt med 12 månader om kunden inte meddelar att man vill avsluta sitt avtal 2 månader innan avtalstiden löper ut. Ett sådant avtalsvillkor har bedömts som oskäligt.

21 Undantag Avbeställningsrätt enligt lag Konsumentköplagen 37§
Konsumenttjänstlagen 42§ Undantag 3. Avbeställningsrätt I både konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen finns det i vissa fall möjlighet att ångra sitt avtal. Detta kallas för avbeställningsrätt.

22 Undantag Ångerrätt enligt lag Distans- och hemförsäljningslagen 9§
Du har också rätt att ångra ditt köp vid distans- och hemförsäljning inom 14 dagar från det att du tar emot varan eller, om det är avtal om tjänst, den dag då avtalet börjar löpa.

23 Undantag Ändrade förhållanden, rubbade förutsättningar Force majeure
Om ena parten i ett avtalsförhållande hamnar i en sådan situation som innebär att det är omöjligt för denne att fullfölja sitt åtagande kan man åberopa force majeure och därmed frigöras från delar av avtalet. Exempel: Ett företag beställer av ett annat företag en, dyr vara. Tillverkningen sker i ett annat land och ska transporteras med båt till det köpande företaget. Under frakten förliser fartyget och den beställda varan förstörs i takt med att den sjunker till havets botten. Då kan man med stöd av regler för force majeure säga att det vore oacceptabelt att tvinga det säljande företaget att uppfylla avtalet till 100 procent. Det betyder att man anser att företaget inte hade möjlighet att förhindra förlisningen och därmed ett avbrutet säljkontrakt. Företaget kommer att i viss utsträckning få ersätta köparen för förlusten, men inte i samma utsträckning som avtalet säger.

24 Mer om köpavtal Mer information om olika köpavtal finns i Konsumentverkets PowerPoints: Konsumentköplagen Konsumenttjänstlagen Distans- och hemförsäljningslagen

25


Ladda ner ppt "Avtalslagen."

Liknande presentationer


Google-annonser