Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förhandla för bättre arbetsmiljö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förhandla för bättre arbetsmiljö"— Presentationens avskrift:

1 Förhandla för bättre arbetsmiljö

2 RUTIN 1 Förändring av verksamheten i företaget
Arbetsgivare initierar Unionen initierar 3 Avstämning SKK/AMO 2 Riskbedömning, SAM AFS 2001:1 16 Rutin 2/19 4 Ev rådgivning Arbetsmiljöverket Information Förhand-ling MBL § 11 (lokalt) 1 Enighet Oenighet Central förhandling Ej central förhandling Ekonomiska skäl Beslut 5+8+10 Förhandling centralt 7 Genomförande 6+9+11 Arbetsmiljöskäl Unionen lokalt initierar Åtgärd Rutin 2/19 16 Veto MBL § 34 15 Förhandling MBL § 10 12 Ev central förhandling 13 Arbetsdomstolen 14 Lokalt arbete Central verksamhet/utanför företaget

3 RUTIN 1 Förändring av verksamheten i företaget
Avstämning SKK/AMO 3 Arbetsgivare initierar Unionen initierar Riskbedömning, SAM AFS 2001:1 2 Information Förhand- ling MBL § 11 (lokalt) 1 16 Rutin 2/19 Ev rådgivning Arbetsmiljöverket 4 Lokalt arbete Central verksamhet/utanför företaget

4 RUTIN 1 Förändring av verksamheten i företaget
Avstämning SKK/AMO 3 Arbetsgivare initierar Unionen initierar 2 Riskbedömning, SAM AFS 2001:1 Riskbedömning, SAM AFS 2001:1 2 Information Förhand- ling MBL § 11 (lokalt) 1 16 Rutin 2/19 Ev rådgivning Arbetsmiljöverket 4 Lokalt arbete Central verksamhet/utanför företaget

5 RUTIN 1 Förändring av verksamheten i företaget
Enighet Oenighet Central förhandling Ej central förhandling Förhandling centralt 7 Oenighet Ekonomiska skäl Beslut Genomförande Lokalt arbete Central verksamhet/utanför företaget

6 RUTIN 1 Förändring av verksamheten i företaget
Arbetsmiljöskäl Unionen lokalt initierar Förhandling MBL § 10 12 16 Rutin 2/19 Ev central förhandling 13 15 Veto MBL § 34 14 Arbetsdomstolen Åtgärd Lokalt arbete Central verksamhet/utanför företaget

7 RUTIN 1 Arbetsformulär Arbetsbelastning Handlingsutrymme
Arbetsformulär i Prevents folder ”Arbetsrelaterad stress” Arbetsbelastning Jag har en arbetsbelastning som känns acceptabel Handlingsutrymme Jag kan påverka förändringar som berör mina arbetsuppgifter

8 Kunskaper och utveckling
RUTIN 1 Arbetsformulär Stöd Jag har personer på mitt arbete som jag kan tala förtroligt med Ledarskap Jag har en chef/arbetsledare som ingriper när jag har alltför mycket arbete att utföra Kunskaper och utveckling Jag har tillräcklig kompetens för att utföra mina arbetsuppgifter

9 Andra viktiga faktorer
RUTIN 1 Arbetsformulär Återhämtning Jag känner mig pigg och utvilad när jag kommer till arbetet Andra viktiga faktorer Jag har ett arbete som är fritt från allvarliga olycksrisker

10 RUTIN 2 Misstanke om eller förebyggande av ohälsa
17 SKK/SKO AMO 19 Förhandling MBL § 10 18 Eventuell Arbetsmiljöverket 21 Egen utredning Arbetsgivaren åtgärdar Samverkan Förhandling Ej överenskommelse Överenskommelse Misstanke undanröjd 23 Fortsatt eller ny förhandling MBL § 10 24 3.1 el 3.2 Oenighet Enighet Ej misstanke Konstaterad eller misstanke om ohälsa 27 Extern 29 3.1 el 3.2 25 Beslut 26 Genomförande Enighet men arbetsgivare saknar egen kompetens Enighet Oenighet

11 RUTIN 2 Misstanke om eller förebyggande av ohälsa
Samverkan Förhandling 17 Förhandling MBL § 10 19 SKK/SKO AMO Eventuell Arbetsmiljöverket 18 Ej överenskommelse Överenskommelse 21 Arbetsgivaren åtgärdar Egen utredning

12 RUTIN 2 Misstanke om eller förebyggande av ohälsa
Konstaterad eller misstanke om ohälsa Ej misstanke Fortsatt eller ny förhandling MBL § 10 23 Misstanke undanröjd Oenighet Enighet 24 3.1 el 3.2

13 RUTIN 2 Misstanke om eller förebyggande av ohälsa
Enighet men arbetsgivaren saknar egen kompetens Enighet 27 Extern Oenighet Enighet 29 25 3.1 el 3.2 Beslut 26 Genomförande

14 RUTIN 3:1 Konstaterad ohälsa på en arbetsplats
Förhandling MBL § 10 30 35 Arbetsmiljöverket Arbetsgivaren åtgärdar Överklagan 31 Ev central förhandling 36 Beslut 38 Förvaltningsrätt Vissa arbetstidsfrågor Övriga 33 32 Tjänstemarknads- nämnden eller arbetstidsnämnd 37 39 Arbetsdomstolen Åtgärd Åtgärd 34 Åtgärd

15 RUTIN 3:2 Konstaterad ohälsa hos en eller flera medlemmar/individer
40 Förhandling MBL § 10 44 Arbetsmiljöverket Avtal Ej avtal Arbetsgivaren åtgärdar Överklagan 41 Ev central förhandling 43 Tingsrätt 45 Beslut 47 Förvaltningsrätt 42 Arbetsdomstolen 46 Åtgärd 48 Åtgärd

16 Handläggning av ”större” problem – det offentliga rättsliga flödet
Enighet Oenighet Problemet löst Arbetsgivaren och AMO/RAMO kommer inte överens eller AMO/ RAMO är inte nöjd med inspektionsmeddelandet. AMO/RAMO lämnar en skriftlig 6,6a till Arbetsgivaren. Arbetsgivaren följer inte inspektionsmeddelandet Arbetsgivaren accepterar och följer inspektions-meddelandet Arbetsmiljöverket besöker företaget på eget initiativ och lämnar ett inspektionsmeddelande. Samverkan enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsgivaren svarar på 6,6a och löser problemet Arbetsgivaren förhalar ärendet. AMO/RAMO insänder en kopia av 6,6a till Arbetsmiljöverket. (Rådgör med regionkontoret innan). Arbetsmiljöinspektionen lämnar föreläggande eller förbud mot företaget. Enighet Oenighet Enighet Oenighet Arbetsgivaren accepterar och följer föreläggandet AMO/RAMO eller Arbetsgivaren överklagar till förvaltningsrätt Domstolen bifaller Arbetsgivarens överklagan och Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande faller. Domstolen bifaller inte Arbetsgivarens överklagan och Arbetsmiljöverkets föreläggande vinner laga kraft Domstolen bifaller AMO/ RAMOs överklagan och ärendet återremitteras till Arbetsmiljöverket. Domstolen bifaller inte AMO/RAMOs överklagan. Arbetsmiljöverkets föreläggande vinner laga kraft.

17 Rättslig översikt Civilrätt Arbetsrätt Offentlig rätt Straffrätt
Tingsrätt Hovrätt Högsta Domstolen Tingsrätt Arbetsdomstolen Förvaltningsrätt Kammarrätt Regeringsrätt Tingsrätt Hovrätt Högsta Domstolen Domstolar Lagar/ Avtal Avtalslagen Förmånslagen Skadeståndslagen MBL, LAS SemL Kollektivavtal/ Enskilda anställningsavtal EU-direktiv Arbetsmiljölagen Arbetstidslagen Arbetsskadelagen EU-direktiv Brottsbalken Arbetsmiljölagen Arbetsgivare/ Arbetstagare Arbetsgivare/ Arbetstagare Åklagare/ Tilltalad Parter Staten/Klagande Påföljder Skadestånd Skadestånd Genomförande med tvång Straff och skadestånd


Ladda ner ppt "Förhandla för bättre arbetsmiljö"

Liknande presentationer


Google-annonser