Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kap.2 Hur domstolarna arbeta

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kap.2 Hur domstolarna arbeta"— Presentationens avskrift:

1 Kap.2 Hur domstolarna arbeta

2 Domstolar 1. Allmänna domstolar Förvaltningsdomstolar Specialdomstolar
Domstolarna dömer efter lagar som riksdagen bestämt, de tillämpar också förordningar och skyldig att döma efter de rättsregler som gäller för EU. Tvistemål, berör civilrättsliga anspråk tex. krav på betalning. Brottmål, för grunden för talan är brott.

3 Domstolar Allmänna domstolar
Tingsrätt 48 st Hovrätt 6 st (behövs prövningstillstånd) Högsta domstolen (HD) 1 st (behövs prövningstillstånd) Ges enbart om målet har stor betydelse för rättstillämpningen. HD:s dom kan användas som prejudikat.

4 Domstolar Förvaltningsdomstolar
Förvaltningsrätter 12 st Kammarrätter 4 st (prövningstillstånd behövs) Högsta Förvaltningsdomstolen (prövningstillstånd behövs) Dessa domstolar främsta uppgift är att lösa konflikter tex. återkallelse av körkort, skattemål m.m. Konflikter mellan den enskilde och det allmänna tex. stat och kommun.

5 Domstolar Specialdomstolar
Rättsområden som behöver särskild sakkunskap Arbetsdomstolen Marknadsdomstolen Arrende- och hyresnämnden Mark- och miljödomstolen

6 Juridisk hjälp Rättshjälp (statligt bidrag, inkomstprövat)
Juridisk rådgivning, juridiskt biträde Ombud i tvistemål Offentlig försvarare i brottmål

7 Tvistemål Kärande lämnar in stämningsansökan till tingsrätten
Förberedelse av målet Svarande delges yrkande och lämnar ett skriftligt svaromål Tingsrätten kallar till förberedelse förhandling. Domstolen försöker få parterna att förlikas

8 Rättegång Tvistemål Huvudförhandling Kärande gör sakframställning
Svarande bemöter detta Under huvudförhandlingen redovisar parterna vilka bevis de har samt håller part- och vittnesförhör. Kärande håller slutanförande (plädering) Svarande håller slutanförande (plädering)

9 Rättegång Tvistemål Dom Domstolen överlägger och meddelar dom.
Eventuellt överklagande från parterna Domen vinner laga kraft och verkställs

10 Familjemål Skilsmässa. Betänketid: 6 månader när en av makarna motsätter sig skilsmässan. Vårdnaden om barnen (gemensamt). Betänketid: 6 månader om det finns barn under 16 år.

11 Andra sätt att lösa tvister
Förlikas – göra upp i godo Skiljedom – enligt lag om skiljeförfarande Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

12 Brottmål Från gripande till åtal
En misstänkt grips av polisen tex. mordbrand Anhållan i högst tre dagar. Förundersökning inleds. Polis och/eller åklagare samlar in bevis, pratar med vittnen m.m. Åklagaren begär den misstänkte häktad. Typ fängelse. Häktningsförhandlingen inför domstol måste ske inom fyra dagar från gripandet.. Den tilltalade (brottslingen ) är antingen skäligen misstänkt eller vara på sannolika (starkare) skäl misstänkt för brott. Åklagaren väcker åtal (lämnas in en stämningsansökan

13

14 Brottmål Huvudförhandling
Vid huvudförhandlingen medverkar åklagaren, målsäganden, tilltalade, domare, nämndemän och eventuella vittnen. Åklagaren läser upp gärningsbeskrivning Åklagaren gör en sakframställning och förhör målsägande, den tilltalade och sakkunniga. Den tilltalade ger sin version och försvarsadvokaten förhör målsägande, vittnen och sakkunniga.

15 Brottmål Huvudförhandling
Åklagaren slutpläderar Försvarsadvokaten slutpläderar. Domstolen överlägger och meddelar dom

16 Påföljder (Straff) Böter. Penningböter (en viss summa) och dagsböter (beror på den dömdes ekonomiska förhållanden) Fängelse. 14 dagar - 18 år eller på livstid. Kriminalvårdsanstalt eller elektronisk fotboja. Villkorlig frigivning kan ske efter två tredjedelar av straffet om den dömde skött sig Villkorlig dom: Prövotid på två år (ofta kombinerad med dagsböter och samhällstjänst) Nya brott kan annan påföljd utdömas

17 Påföljder (straff) Skyddstillsyn (övervakning 1 år och prövotid är tre år) kombineras med dagsböter eller samhällstjänst. Särskild vård. Ungdomar som begår brott. Missbrukare av tex. alkohol Rättspsykiatrisk vård: brott som begåtts under påverkan av psykisk störning

18 Påföljder för ungdomar
Ungdomar under 15 år (ej straffmyndiga), tas hand av sociala myndigheter Ungdomar mellan 15 – 18 år döms till fängelsestraff endast om synnerligare skäl föreligger. För ungdomar under 21 år krävs särskilda skäl för att de ska dömas till fängelse

19 Ombudsmän Justitieombudsmannen (JO). Övervakar andra myndigheter inom staten och kommunerna (ej över regeringen, riksdagens ledamöter och ledamöter i kommunfullmäktige. Allmänheten kan klaga på myndighetsbeslut som man anser felaktiga.

20 Ombudsmän Justitiekanslern (JK)
Bevakar statens rätt tex. skadestånd mot statens


Ladda ner ppt "Kap.2 Hur domstolarna arbeta"

Liknande presentationer


Google-annonser