Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag & Rätt Rättssamhället Straffskalan Vilka brott begås?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag & Rätt Rättssamhället Straffskalan Vilka brott begås?"— Presentationens avskrift:

1 Lag & Rätt Rättssamhället Straffskalan Vilka brott begås?
Vem begår brotten? Straff eller vård? Diskussionsfrågor

2 Sverige – ett rättssamhälle
Alla är lika inför lagen – ingen är på grund av makt, ekonomi, kön eller sexuell läggning undantagen lagen och alla skall dömas efter samma spelregler Ingen är skyldig innan han/hon är dömd i en domstol – man är oskyldig ända tills motsatsen bevisas. Var och en har rätt till försvar i domstol - på egen hand eller med hjälp av en advokat. Inklusive ”rättshjälp” – hjälp att betala kostnaderna med advokat mm. Lagarna stiftas av de folkvalda politikerna i riksdagen – folkets representanter beslutar över vilka lagar som skall gälla. Det är upp till varje medborgare att känna till vilka lagar som gäller. (och att respektera lagarna…)

3 Straffskalan Domstolen avgör inte bara om man är skyldig eller oskyldig. De bestämmer också vad man skall få för straff och hur länge. En straffskala innebär att olika brott anses olika grova, och därför ger olika stränga straff. Till exempel: En man rånar en bensinmack. Han binder och hotar personalen, tar pengarna och sticker iväg med kronor. Vad blir straffet? Förmodligen grovt rån. Om straffskalan inte hade funnits så hade han ju lika väl kunnat skjuta personalen och ta pengarna. Straffet skulle ju ändå bli det samma.

4 Vilka är straffen? Böter: Penningböter: en fastslagen summa, eller Dagsböter: antal dagar beroende på brottet och summa per dag i förhållande till den dömdes ekonomi. Villkorlig dom: Om man inte straffats tidigare kan man få en prövotid för att se om fler brott begås. Skyddstillsyn: En längre prövotid med övervakare. Fängelse: Ett tidsbestämt straff på en anstalt (14 dagar – livstid) Särskild vård: T.ex. psykiatrisk vård eller vård enligt socialtjänstlagen.

5 De allra flesta av dessa är personer som begått brott tidigare.
Hur många brott begås? År 2000 anmäldes 1,2 miljoner brott i Sverige. Mer än ett brott på var tionde svensk. Tillgreppsbrott 58% (stöld, snatteri, rån) Brott mot person: 12% (misshandel, sexualbrott) Skadegörelse: 10% Bedrägeri: 4% Trafikbrott: 6% Narkotikabrott: 3% Övriga: 7% 1990 straffades personer för grövre brott i Sverige. Det är ca ½% av befolkningen. De allra flesta av dessa är personer som begått brott tidigare.

6 Bara ca 15% av de som straffas för brott i Sverige är kvinnor.
Vem begår brott? I det svenska kriminalregistret finns ca 5% av de svenska männen med och mindre än 1% av kvinnorna med... Bara ca 15% av de som straffas för brott i Sverige är kvinnor. låg utbildning i familjen splittrad familj fam. bor trångt fam. flyttar runt mycket föräldrarna har ett brottsligt förflutet

7 …mer fakta! Återfallsförbrytare
Om man tar alla som blir straffade under ett år så är sannolikheten att man straffas igen inom några år tyvärr stor. Störst är risken bland dem som har varit straffade många gånger tidigare. Kriminalitet och invandrare Utländska medborgare är enligt statistiken överrepresenterade i brottsstatistiken. Utländska medborgare är dels invandrare som är bosatta här, och dels människor som är här tillfälligt. 1/3 av alla utländska medborgare som straffades 1990 var från ngt av de andra nordiska länderna.

8 Ungdomar och brott Ungdomar (15-24 år) begår brott i högre utsträckning än äldre. Varför? Ungdomsbrottsligheten skiljer sig från övrig brottslighet på några olika sätt. Ungdomar begår ofta brott tillsammans med andra i gäng. Typiska ungdomsbrott är stölder och skadegörelse, dessa är ganska ovanliga bland äldre. Typiska brott som oftare begås av äldre är bedrägeri, trafikbrott och sexualbrott.

9 Våldsbrott Enligt undersökningar som görs varje år så uppger 5-6% av de vuxna i Sverige att de blivit utsatta för våld eller hot. Ca 2% har blivit utsatta för alvarligare brott som har lett till synliga märken eller kroppsskada. ¼ av de svenska hushållen utsätts varje år för stöld eller skadegörelse 10-15% känner sig oroliga för att bli utsatta och väljer t.ex att inte gå ut under vissa tider.

10 Var inträffar våldet? Vem drabbas oftast av våldet?
Ute på gata eller restaurang: ca 40% På arbetsplatsen eller i samband med jobbet: 30% I hemmet: 15% På tåg, buss, spårvagn mm: 5% Vem drabbas oftast av våldet? Yngre män drabbas mest av gatuvåldet. Vissa yrkesgrupper drabbas i sitt jobb. Kvinnor utsätts i hemmen.

11 Stöld & skadegörelse Ca 25% av alla svenskar blir varje år utsatta för stöld eller skadegörelse Vilka är de vanligaste av dessa brott? Vilka utsätts för stöld och skadegörelse? Allra vanligast är stölder från bilen och stölder av cykel eller moped. Inbrott i garage och i källar- & vindsförråd. Bilstöld (10-15%) Inbrott i hus och lägenheter är ganska ovanligt. Personer som bor i höghusområden (Stockholmare…) Ensamstående(!?) Ungdomar –24 år

12 Fängelse & rehabilitering
Varje år sitter ca 5500 personer i häkte eller i fängelse Varje år döms ca 2000 människor till fängelse  Det finns 55 fängelser i Sverige ”Vi skall arbeta för att människor som dömts för brott behandlas så att deras förutsättningar att leva ett laglydigt och värdigt liv ökar.” Kriminalvården

13 DISKUSSIONSFRÅGOR Vad i en människas liv är de mest avgörande för att han eller hon skall börja med kriminalitet? En tonårskille som växer upp i Sverige idag löper femton gånger så stor risk att bli åtalad för ett grovt brott om man jämför med vad hans farfar hade i samma ålder. Hur kan det komma sig? Vilka förändringar i samhället har gjort detta möjligt? Killar är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken om man jämför med tjejer. Minst fyra av fem misstänkta brottslingar är killar. Är män mer kriminella av naturen? Kommer det att vara så även i framtiden? Varför/Varför inte? Var tycker du att samhället bör sätta in de största resurserna för att förhindra att människor begår brott?


Ladda ner ppt "Lag & Rätt Rättssamhället Straffskalan Vilka brott begås?"

Liknande presentationer


Google-annonser