Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätt jobb eller jobb snabbt? AEA:s opinionsundersökning 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätt jobb eller jobb snabbt? AEA:s opinionsundersökning 2013."— Presentationens avskrift:

1 Rätt jobb eller jobb snabbt? AEA:s opinionsundersökning 2013

2 Akademikernas a-kassa har frågat allmänheten*: 1.Om du skulle bli arbetslös, vad är då viktigast för dig – att snabbt hitta jobb eller att hitta rätt jobb? 2.Vilken typ av stödskulle du behöva för att hitta ett nytt jobb om du skulle bli arbetslös? 3.Vem tror du bäst kan ge det stöd du behöver? 4.Vilka egenskaper och färdigheter har du som gör att en arbetsgivare skulle vilja anställa dig? 5.Vad skulle kunna få en arbetsgivare att tveka inför att anställa dig om du vore arbetslös? * Allmänheten, 18 år och äldre 1442 webbintervjuer maj/juni 203 2

3 Sammanfattning • Det är viktigare att hitta ett nytt jobb snabbt än att vänta på rätt jobb. • Att hitta lediga tjänster och arbetsgivare är den största utmaningen och det man framförallt vill ha stöd med. • Dubbelt så stor andel förlitar sig på privata kontakter jämfört med arbetsförmedlingen. • Man har uppfattningen att arbetsgivare främst ser till flexibilitet och social förmåga. • Flest tror att den egna åldern är det största hindret. 3

4 Metod Undersökningen har utförts av Ipsos Public Affairs i samband med Ipsos Almedalsbuss 2013. Målgrupp: Allmänheten, 18 år och äldre Omfång: 1 442 webbintervjuer Period: 27 maj – 4 juni 2013 Urval: Webbpanelen är rekryterad via telefon och postala utskick baserade på slumpmässiga riksrepresentativa urval. Panelen speglar den vuxna befolkningen i Sverige. Undersökningen i panelen genomförs via stratifierade urval. Data vägs för att spegla befolkningens socioekonomiska och geografiska sammansättning och politiska åsikter. 4

5 Kontakt Använd gärna bilderna. Ange Akademikernas a-kassa som källa. Har du frågor? Kontakta oss på: fakta@aea.se 08-566 445 74 fakta@aea.se 5

6 1. Hitta jobb snabbt eller hitta rätt jobb? 6

7 Fråga: Om du skulle bli arbetslös, vad är då viktigast för dig? Kommentar: Att ta sig ur arbetslösheten och hitta ett jobb snabbt anser allmänheten är viktigare än att hitta ett jobb som motsvarar vissa krav. Vi vet att det är viktigt att snabbt komma tillbaka i jobb. Ju längre tid som går desto större blir risken att hamna i långtidsarbetslöshet. Det kan vara bättre att ta ett jobb, vilket som helst, för att sen försöka hitta ett jobb som motsvarar de krav man har. En majoritet tycker att det är viktigare att snabbt hitta ett nytt jobb än att det är rätt jobb Snabbt jobb eller rätt jobb 7

8 Kvinnor tycker det är viktigare att snabbt få ett jobb Kommentar: Högre andel kvinnor tycker det är viktigt att få ett jobb snabbt medan männen i högre utsträckning kan tänka sig att vänta på rätt jobb. AEA har tidigare (2010) gjort en undersökning bland våra arbetslösa medlemmar som visade att 43 % av kvinnorna oroade sig för ekonomin jämfört med 33 % bland männen. Fråga: Om du skulle bli arbetslös, vad är då viktigast för dig? Snabbt jobb eller rätt jobb 8

9 Fråga: Om du skulle bli arbetslös, vad är då viktigast för dig? Grundskoleutbildade tycker att det är viktigast att snabbt få ett jobb. Akademiker kan tänka sig att vara arbetslösa längre för att få ett jobb som motsvarar vissa krav. Snabbt jobb eller rätt jobb % Kommentar: De som har en grundskoleutbildning tycker enligt undersökningen att det är viktigare att snabbt hitta ett nytt jobb än att vänta på ett jobb som motsvarar vissa krav. Eftersom akademiker satsat tid och pengar på sin utbildning är det inte förvånande att de tycker att det är viktigt att hitta ett jobb som motsvarar utbildningen. 9

10 2. Behov av stöd 10

11 Fråga: Vilken typ av stöd, om något, skulle du behöva för att hitta ett nytt jobb om du skulle bli arbetslös? Behov av stöd Fyra av fem vill tar gärna emot stöd i sitt jobbsökande Kommentar: Den största utmaningen om man blir arbetslös är att hitta lediga jobb och arbetsgivare som vill anställa. Endast 10 procent vill ha hjälp med att jobba med självkänsla och självsäkerhet. AEA:s erfarenhet är att ju längre man är arbetslös desto mer påverkas bl.a. självkänslan. I juni 2013 anordnade AEA ett seminarium på detta tema, ”Arbetslös = Värdelös?”. Läs mer om seminariet på www.aea.se/almedalen. 11

12 Fråga: Vilken typ av stöd, om något, skulle du behöva för att hitta ett nytt jobb om du skulle bli arbetslös? Behov av stöd Ungdomar vill ha mer hjälp med att hitta jobb Kommentar: Ungdomar anser sig behöva mer stöd med att hitta lediga jobb och arbetsgivare. Allmänheten tror att man får bäst stöd genom privata kontakter (se bild 15). Ungdomar har, av naturliga skäl, inte haft så lång tid på sig att upparbeta ett yrkesrelaterat kontaktnät. % 12

13 Behov av stöd Akademiker anser i högre grad att de inte behöver något stöd för att hitta ett nytt jobb. Fråga: Vilken typ av stöd, om något, skulle du behöva för att hitta ett nytt jobb om du skulle bli arbetslös? Kommentar: 13

14 3. Vem ger bästa stödet? 14

15 Främst tror att man privata kontakter ger bäst stöd Fråga: Vem tror du bäst kan ge det stöd du behöver? Vem ger bästa stödet? Kommentar: Dubbelt så många litar till privata kontakter jämfört med arbetsförmedlingen. Enligt statistik från SCB är det att hitta ett jobb via kontakter. Endast 9 procent av dem som fick jobb under 2012 fick veta att jobbet var ledigt via arbetsförmedlingen. Även arbetsgivarna använder sig av andra rekryteringskanaler. När arbetsgivaren söker arbetskraft är det vanligast att anställa direkt, utan att ha någon ansökningstid för tjänsten, så kallad direktrekrytering. Läs mer i AEA:s Arbetslöshetsrapporten 2013 15

16 4. Attraktiva egenskaper 16

17 Man tror att arbetsgivarna värderar flexibilitet och social förmåga när de ska anställa Attraktiva egenskaper Fråga: Vilka egenskaper och färdigheter har du som gör att en arbetsgivare skulle vilja anställa dig? Kommentar: Allmänheten tror att arbetsgivaren värderar flexibilitet och social förmåga högre än erfarenhet och utbildning. Allt fler väljer att studera efter grundskola och gymnasium och när det finns fler med samma kompetens kan andra faktorer som t.ex. social förmåga och flexibilitet bli utslagsgivande. Personlighetstester är också något som används mer och mer vid rekryteringar. 17

18 Kvinnor tror att deras sociala förmåga bidrar till deras anställningsbarhet medan männen tror mer på sin erfarenhet. Attraktiva egenskaper Fråga: Vilka egenskaper och färdigheter har du som gör att en arbetsgivare skulle vilja anställa dig? Kommentar: Kvinnor tror mer än männen på att deras sociala förmåga är attraktivt för arbetsgivaren och fler män än kvinnor tror att arbetsgivaren skulle uppskatta deras erfarenhet. Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder finns det fortfarande skillnader i attityder. I Arbetslöshetsrapporten 2013 kan du läsa mer om bl.a. skillnader i sysselsättning mellan kvinnor och män. 18

19 Attraktiva egenskaper Värdet av erfarenhet bedöms högre med stigande ålder Fråga: Vilka egenskaper och färdigheter har du som gör att en arbetsgivare skulle vilja anställa dig? Kommentar: Ungdomar tror, av förklarliga skäl, inte i lika hög grad att de kan konkurrera med erfarenhet. Och på motsvarande sätt tycker den som är äldre att de har erfarenhet som också skulle kunna vara attraktivt hos en arbetsgivare. 19

20 Akademiker bedömer i högre grad att det är utbildningen som gör dem attraktiva hos en arbetsgivare. Attraktiva egenskaper Fråga: Vilka egenskaper och färdigheter har du som gör att en arbetsgivare skulle vilja anställa dig? Kommentar: Värdet av utbildning bedöms högre med utbildningsnivå. De som har en lägre utbildning tror istället mer på att arbetsgivaren värderar deras flexibilitet. 20

21 5. Möjliga svagheter 21

22 Man tror att en arbetsgivare ser ålder och därefter bristande utbildning som det främsta hindret för att anställa. Fråga: Vad skulle kunna få en arbetsgivare att tveka inför att anställa dig om du vore arbetslös? 22


Ladda ner ppt "Rätt jobb eller jobb snabbt? AEA:s opinionsundersökning 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser