Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Väljarnas syn på välfärden Utmaningar, möjligheter, konfliktområden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Väljarnas syn på välfärden Utmaningar, möjligheter, konfliktområden"— Presentationens avskrift:

1 Väljarnas syn på välfärden Utmaningar, möjligheter, konfliktområden
Almedalen

2 Hur ska välfärden utformas?
Vård, skola, omsorg alltid i politikens absoluta centrum I fokus för oss och våra kunder Den största politiska utmaningen jämte jobben och ekonomin Kvaliteten ifrågasätts Belastningen och kraven på välfärdssystemen kommer att öka

3 Vad handlar debatten om?
Centrala perspektiv Nyckelbegrepp Av vem? För vem? På vilket sätt? Under vilka förutsättningar? Valfrihet Kvalitet Vinst Likvärdighet Ansvar

4 Källor Demoskops telefonomnibus, juni 2012
Demoskops webbpanel, juni 2012 SCB Skolverket DemoskopPanelen 2012 – Demoskops årliga livsstilsundersökning Demoskop/SEBs välfärdsbarometer, 2011 Demoskop/Svenskt Näringsliv – Välfärdsföretagande 2010

5 Välfärdens utmaningar

6 Två av tre kritiska till äldreomsorgen
Hur bra eller dåligt anser du att följande områden fungerar i Sverige? Medel Källa: DemoskopPanelen 2012, intervjuer via webb och postalt

7 Försörjningskvoten – prognos
% 51% 48% 2,7 23% 19% 17% 2,1 Källa: SCB:s befolkningsstatistik och prognos

8 Pessimism om framtida pensioner
Tror du att din generation kommer få det bättre eller sämre än dina föräldrars generation när det gäller…? Källa: Demoskop/SEBs välfärdsbarometer, 2011, telefonintervjuer

9 En av åtta inte behörig till gymnasiet
% Källa: Skolverket

10 Den svenska modellen

11 Positiv inställning till ”den svenska modellen”
I den politiska debatten används ofta begreppet ”den svenska modellen” när välfärden diskuteras. Är du positiv eller negativ till det du anser att begreppet står för? Medel Källa: Demoskops telefonomnibus, 30 maj – 6 juni 2012, 1000 telefonintervjuer

12 ”Den svenska modellen” – skattefinansiering och valfrihet
Vad av följande förknippar du med begreppet ”den svenska modellen”? % Källa: Demoskops telefonomnibus, 30 maj – 6 juni 2012, 1000 telefonintervjuer

13 Valfrihet

14 Stort stöd för valfrihet i välfärden
Anser du att det är rätt eller fel att man kan välja var man ska bo när man har behov av äldreomsorg? 97% Anser du att det är rätt eller fel att man kan välja vilket sjukhus eller vårdmottagning man ska vända sig till? 94% Anser du att det är rätt eller fel att man kan välja vilken grund- eller gymnasieskola barnen ska gå i? 90% Källa: Demoskops telefonomnibus, 30 maj – 6 juni 2012, 1000 telefonintervjuer

15 Privata företag i välfärden viktiga för valfriheten
Hur viktigt anser du det är att det finns privata företag inom vård, skola och omsorg för möjligheterna att kunna välja? Källa: Demoskops telefonomnibus, 30 maj – 6 juni 2012, 1000 telefonintervjuer

16 Riskkapitalister bidrar till utbudet
I vilken utsträckning tror du att finansiärer, eller så kallade riskkapitalister bidrar till att öka utbudet av tjänster inom vård, skola och omsorg? Källa: Demoskops webbpanel, juni 2012, 1000 telefonintervjuer

17 Kvalitet

18 Misstroende mot privat och kommunal äldreomsorg
I vilken utsträckning tror du det förekommer allvarliga brister i äldreomsorg som utförs av..? Källa: Demoskops telefonomnibus, 30 maj – 6 juni 2012, 1000 telefonintervjuer

19 Offentliga och privata aktörer anses bäst för kvaliteten inom vård, skola och omsorg
Vad av följande tror du är bäst för den totala kvaliteten inom vård, skola och omsorg? Källa: Demoskops telefonomnibus, 30 maj – 6 juni 2012, 1000 telefonintervjuer

20 Kommunen har stort ansvar för kvalitetssäkringen
Om en kommun köper tjänster av privata företag, vem anser du då har det största ansvaret för att säkra kvaliteten i tjänsterna? Källa: Demoskops webbpanel, juni 2012, 1000 telefonintervjuer

21 Likvärdighet i landet

22 Enhetliga kvalitetskrav efterfrågas
Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? % Håller med Källa: Demoskops webbpanel, juni 2012, 1000 telefonintervjuer

23 Nationell enhetlighet efterfrågas
Det finns ett förslag som går ut på att kommuner och landsting själva bestämmer om det ska vara tillåtet med privata vinstdrivande aktörer inom vården, skolan och omsorgen. Anser du att det bör bestämmas inom kommuner och landsting eller att det ska vara lika i hela landet? Källa: Demoskops webbpanel, juni 2012, 1000 telefonintervjuer

24 Finansiering och vinster

25 Människor anses också ha ett eget ansvar
Hur tycker du att människors ansvar för att säkra sin egen välfärd bör förändras jämfört med idag, när det gäller exempelvis sjukpenning och försäkringar mot arbetslöshet och sjukvårdskostnader? Ansvaret bör vara... Källa: Demoskop/SEBs välfärdsbarometer, 2011, telefonintervjuer

26 Kombination försäkringar, skatter och avgifter
En allmän uppfattning är att vården och omsorgen kommer ställas inför ökande krav till följd av en åldrande befolkning och en allt lägre andel människor i arbetsför ålder. Hur anser du att en sådan utveckling ska mötas? % Stämmer väl/ganska väl Källa: Demoskop 2010/Svenskt Näringsliv, telefonintervjuer, med allmänheten, 501 med politiker

27 Effektiviseringsmöjligheter och resurstillskott
Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden? % Håller med Källa: Demoskops webbpanel, juni 2012, 1000 telefonintervjuer

28 Samma stöd för båda perspektiven på vinst
Företrädare för de olika riksdagspartierna uttalat sig om hur man ser på vinster i vård, omsorg och skola. Vilka av följande påståenden håller du med om? % Håller med Källa: Demoskops webbpanel, juni 2012, 1000 telefonintervjuer

29 Outvecklat förhållningssätt till samspelet mellan skattemedel och företagande
Många företag säljer sina tjänster och produkter till staten, kommuner och landsting, vilket innebär att de finansieras via skattemedel. Anser du att det är någon eller några av följande aktörer som inte borde kunna göra vinst på sådan skattefinansierad verksamhet? % Källa: Demoskops telefonomnibus, 30 maj – 6 juni 2012, 1000 telefonintervjuer

30 Väljarnas syn på välfärden – Fundament och önskemål
Utbredda önskemål Eget ansvar Möjligheter köpa tjänster Privata och offentliga utförare Valfrihet Enhetliga kvalitetskrav Gemensam finansiering Fundament

31 Vad är den partistrategiska innebörden?
Har väljarna ”rätt” ingångsvärden? Är privat företagande utan återbäring på investeringar ett realistiskt alternativ? Vilka är de pedagogiska utmaningarna för politikerna och näringslivet? Blundar politikerna för de framtida utmaningarna av rädsla att tappa stöd? Vilken är den största politiska konflikten? Vad är nästa steg i välfärdspolitiken?


Ladda ner ppt "Väljarnas syn på välfärden Utmaningar, möjligheter, konfliktområden"

Liknande presentationer


Google-annonser