Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Äldreomsorgen får gott betyg Nöjdhet för omsorg i särskilda boenden i riket 2008, 2010, 2011 Källa: Socialstyrelsen, Nationella brukarundersökningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Äldreomsorgen får gott betyg Nöjdhet för omsorg i särskilda boenden i riket 2008, 2010, 2011 Källa: Socialstyrelsen, Nationella brukarundersökningen."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Äldreomsorgen får gott betyg Nöjdhet för omsorg i särskilda boenden i riket 2008, 2010, 2011 Källa: Socialstyrelsen, Nationella brukarundersökningen *) Resultaten är inte helt jämförbara mellan åren.

2 Socialdepartementet Inget samband mellan kostnader och nöjdhet Nöjd-Kund-Index (NKI) för särskilt boende och kostnad per brukare i särskilt boende, 290 kommuner, 2010 Källa: Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)

3 Socialdepartementet Varför ska det finnas alternativ att välja mellan? Äldre personer vill ha möjligheten att välja och kunna påverka sin livssituation Anspråken på högre kvalitet inom äldreomsorgen kommer att öka Dagens brister och framtidens utmaningar hanteras inte bäst inom ramen för ett kommunalt monopol Flera olika alternativ, som jämförs och kontrolleras noga, kan öka effektiviteten, kvaliteten och nöjdheten inom äldreomsorgen

4 Socialdepartementet Vilka principer bör gälla för valfrihetssystem? Kommunen definierar – och hävdar – sina krav på kvalitet Lika villkor för alla utförare Fri etableringsrätt – men inget krav på att välja för den äldre Det får inte finnas några möjligheter för utföraren att välja vilka äldre man ska ge äldreomsorg till Kommunernas biståndsbedömning måste bevakas och följas upp noggrant

5 Socialdepartementet Uppföljningen av kvaliteten bör utvecklas Alla skillnader mellan enskilt och kommunalt bedriven omsorg ska fångas upp och beskrivas Det behövs ett kontrollsystem, som snabbt kan varna om bristande kvalitet Öppna jämförelser och annan relevant statistik måste utvecklas

6 Socialdepartementet Förmågan att hävda kvalitetskraven måste bli bättre Den statliga tillsynen – en helt fristående tillsynsmyndighet? Tillsynen ska kunna svara mot kraven på staten att upprätthålla ett systemansvar Det ska alltid finnas ett vilande, konkret och överhängande hot om sanktioner Kommunerna måste i praktiken ta sitt fulla ansvar för den äldreomsorg som utförs av privata utförare

7 Socialdepartementet Utveckling av valfriheten framöver Ge non profit-verksamhet chansen att bidra Överväga obligatoriskt införande av Lagen om valfrihetssystem (LOV) Främja framväxt av olika verksamhetsinriktningar Försvara den solidariskt finansierade omsorgen, som ges efter behov


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Äldreomsorgen får gott betyg Nöjdhet för omsorg i särskilda boenden i riket 2008, 2010, 2011 Källa: Socialstyrelsen, Nationella brukarundersökningen."

Liknande presentationer


Google-annonser