Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-12-15. Öppna Jämförelser 2009 - SKL Öppna Jämförelser -SKL Sammanställning av resultatet ur flera olika undersökningar och register: Socialstyrelsens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-12-15. Öppna Jämförelser 2009 - SKL Öppna Jämförelser -SKL Sammanställning av resultatet ur flera olika undersökningar och register: Socialstyrelsens."— Presentationens avskrift:

1 2009-12-15

2 Öppna Jämförelser 2009 - SKL

3 Öppna Jämförelser -SKL Sammanställning av resultatet ur flera olika undersökningar och register: Socialstyrelsens Äldreguide 2009 Socialstyrelsens Brukarundersökning 2008 Riks Stroke Svenska Palliativregistret Svenska Läkemedelsregistret SKL:s Jämförelseprojekt

4 ”När man blir gammal ska man helst bo i Östergötland …… …. och allra helst i Ödeshög.”

5 20 kommuner med bäst resultat LänKommun –er ÖstergötlandMjölby, Motala, Norrköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre och Ödeshög SkåneOsby, Sjöbo och Ängelholm DalarnaMalung-Sälen Gotland HallandLaholm JönköpingGnosjö KronobergAlvesta StockholmSalem SödermanlandTrosa VärmlandForshaga ÖrebroLekberg Västra GötalandTranemo

6 Kommunens information 19 aspekter på innehåll och tillgänglighet

7 Brukarnas syn på äldreomsorgen Uppgifterna kommer från: Socialstyrelsens Nationella Brukarundersökning 2008

8 Brukarmedverkan i individuell plan Andel av alla med en plan, som medverkat i att ta fram den

9 11 kommuner

10 Brukarnas omdöme om SÄBO som helhet Sammanställda svar på 4 frågor, andel av max poäng

11 Brukarnas omdöme om maten i SÄBO Sammanställda svar på 5 frågor, andel av max poäng

12 Brukarnas omdöme om social samvaro och aktiviteter Sammanställda svar på 4 frågor, andel av max poäng

13 Brukarnas omdöme om information i SÄBO Förändringar i insatser, byte av personal etc.

14 Brukarnas omdöme om hemtjänsten som helhet Sammanställda svar på 4 frågor, andel av max poäng

15 Brukarnas omdöme om maten i hemtjänst Sammanställda svar på 5 frågor, andel av max poäng

16 Brukarnas omdöme om samvaro och aktiviteter i hemtjänst Sammanställda svar på 4 frågor, andel av max poäng

17 Brukarnas omdöme om information i hemtjänst Förändringar i insatser, byte av personal etc.

18 Förebyggande och rehabiliterande insatser Uppgifterna är tagna från : Socialstyrelsens Nationella Patientregister Socialstyrelsens Läkemedelsregister Stroke-registret (Riksstroke) Svenska Palliativregistret

19 Fallskador – invånare 80 år-w Andel av fallskador som föranlett inläggning på sjukhus

20 Tio läkemedel eller fler – invånare 80 år-w Andel som medicinbehandlats med 10 läkemedel eller fler

21 Tre psykofarmaka eller fler – invånare 80 år-w Andel som medicinbehandlats med 3 psykofarmaka eller fler

22 Riskfyllda läkemedelskombinationer – invånare 80 år-w Andel som medicinbehandlats med läkemedelskombinationer som bedömts riskfyllda

23 Oplanerade inläggningar på sjukhus – invånare 80 år-w Antal akuta besök som resulterat i inläggningar

24 Avlidna på sjukhus Andel av alla avlidna som avled på sjukhus

25 11 kommuner

26 Hälsotillstånd 3 månader efter stroke Andel personer som bedömt sitt hälsotillstånd gott eller mycket gott

27 Funktionsförmåga 3 månader efter stroke Andel oberoende av stöd för personlig omvårdnad

28 Nöjda med stödet 3 månader efter stroke Nöjda eller mycket nöjda med stödet från kommun och landsting

29 Resursindikatorer Uppgifterna kommer från: Socialstyrelsens Äldreguide ”Vad kostar verksamheten i din kommun” (SKL och SCB)

30 Avvikelse från standardkostnad Högre eller lägre kostnad för äldreomsorgen än den förväntade (Vadstena –22,9)

31 11 kommuner

32 Personal med vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå Avser enbart personal inom särskilt boende

33 11 kommuner

34 Personal med eftergymnasial vård- och omsorgsutbildning Avser enbart personal inom särskilt boende

35 Ekonomiska resurser Uppgifterna kommer från SCB:s Räkenskapssammandrag 2008

36 Kostnad för särskilt boende Per invånare 65 år och äldre

37 Kostnad för insatser i ordinärt boende Per invånare 65 år och äldre

38 Kostnad per brukare i SÄBO

39 Kostnad per brukare med hemtjänst

40 Andel som bor i SÄBO Andel av invånare 80 år och äldre

41 Andel som får hemtjänst Andel av invånare 80 år och äldre

42 11 kommuner

43 Förhållandet mellan kostnader och kvalitet


Ladda ner ppt "2009-12-15. Öppna Jämförelser 2009 - SKL Öppna Jämförelser -SKL Sammanställning av resultatet ur flera olika undersökningar och register: Socialstyrelsens."

Liknande presentationer


Google-annonser