Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är eHälsa? Nationell strategi för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg sedan Sedan 2010 är socialtjänsten med fullt ut. Vision:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är eHälsa? Nationell strategi för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg sedan Sedan 2010 är socialtjänsten med fullt ut. Vision:"— Presentationens avskrift:

1 eHälsa i socialtjänsten Anna Brooks Departementssekreterare Socialdepartementet

2 Vad är eHälsa? Nationell strategi för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg sedan 2006. Sedan 2010 är socialtjänsten med fullt ut. Vision: Rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle. Målgrupper: Individen i sin roll som invånare, patient, brukare och anhörig Vård- och omsorgspersonal Beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

3 6 insatsområden för att nå visionen
eTjänster för tillgänglighet och medbestämmande Användbar och tillgänglig information Kunskapsstyrning, innovation och lärande Teknisk infrastruktur Informationsstruktur, terminologi och standarder Lagar och regelverk

4 Satsningar på eHälsa inom olika områden
eHälsa inget självändamål – ett medel för att skapa nytta Nationella insatser inom de 6 områdena görs inom ramen för olika satsningar, genom uppdrag till myndigheter, utredningar och överenskommelser med SKL

5 Förstärkt satsning på eHälsa i socialtjänsten för 2013
Regeringen satsar 150 miljoner kronor år 2013. Utvecklingen av eHälsa ska ta fart i landets alla kommuner. Invånarna, personalen och beslutsfattare på alla nivåer ska se reell nytta av eHälsa. SKL, Famna, Vårdföretagarna och Socialstyrelsen bidrar med nätverk och kompetens.

6 2013 förstärkt nationell satsning på eHälsa i socialtjänsten
Satsning på sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre Överenskommelse mellan staten och SKL om evidensbaserad praktik och eHälsa i socialtjänsten

7 Överenskommelse mellan staten och SKL: Mål för 2013
Öka användningen av e-tjänster för invånarna inom socialtjänsten. Brukarnas behov ska styra. Öka andelen personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation (smarta kort). Öka andelen personal i socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt information mobilt. Öka andelen behörig personal i kommunal hemsjukvård som kan komma åt information i NPÖ. Målet att information från kommunal hemsjukvård finns tillgänglig i NPÖ under 2014. Öka andelen digitala trygghetslarm.

8 Insatser för att nå målen
70 mnkr i stimulansmedel till kommunerna - krav på lika stor medfinansiering Regionala avtal om hur medlen ska användas Regionala samordnare (20 mnkr) och samordnare hos Famna och Vårdföretagarna för att driva och stödja (1 mnkr) Nationella stödinsatser från SKL: vägledningar, upphandling av NPÖ och säkra kort, larmsupport, förstudie om socialtjänsten på 1177.se (20 mnkr)

9 Uppföljning av eHälsa i kommunerna
Ta fram nyckeltal för att följa ”användandet” av eHälsa Uppföljning och jämförelser mellan kommuner Redovisning på Socialstyrelsens hemsida våren 2014 Statskontoret utvärderar överenskommelsen med SKL

10 Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i socialtjänsten
Målet att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsen utvecklar och stödjer implementering av en nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk. Just nu pågår utbildning och stöd till strukturerad dokumentation i äldreomsorgen.

11 Övriga frågor Behov av standardisering? eDelegationen samordnar kartläggning och lämnar förslag Personligt hälsokonto – din plats på webben för vårddokumentation. Kanske också socialtjänst Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur – på plats 2014 Utredning om Rätt information i vård och omsorg (dir. 2011:13) - samtycke, sekretessgränser, m.m.


Ladda ner ppt "Vad är eHälsa? Nationell strategi för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg sedan Sedan 2010 är socialtjänsten med fullt ut. Vision:"

Liknande presentationer


Google-annonser