Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtida överenskommelse om långsiktigt, hållbara strukturer som stödjer en evidensbaserad praktik inom socialtjänst och därtill hörande hälso- och sjukvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtida överenskommelse om långsiktigt, hållbara strukturer som stödjer en evidensbaserad praktik inom socialtjänst och därtill hörande hälso- och sjukvård."— Presentationens avskrift:

1 Framtida överenskommelse om långsiktigt, hållbara strukturer som stödjer en evidensbaserad praktik inom socialtjänst och därtill hörande hälso- och sjukvård Avsiktsförklaring inom äldreomsorgen

2 Workshop 15 oktober 2009

3 Nuläge • Olika former för stödstrukturer finns • Olika former för avtal finns mellan huvudmännen • Olika avtal finns mellan huvudmännen/stödstrukturerna • Olika villkor i kommunerna beroende på storlek

4 Nuläge (fortsatt) • Brist på samspel mellan stödstrukturerna • Statlig stöd genererar oftast projekt utan regional samordning • Statlig stöd grundas inte utifrån regionala/lokala behov

5 Förutsättningar för samverkan • Region Värmland regional arena för samverkansfrågor • 5 finansiella samordningsförbund har startats • Ytterligare former finns • Samordning behövs med fokus på kunskapsutveckling • Samverkan skulle kunna ske genom gemensamma frågor där varje huvudman deltar på egna villkor

6 Statligt stöd till lokal och regional nivå • Långsiktig finansiering för utveckling av stödstrukturer • Fokus på områden, inte villkorade och riktade medel • Utifrån huvudmännens behov (medborgarna) och inte statens behov • Utvecklingsarbete och implementering • Koppling mellan forskning och utveckling viktig. Ex utvärderingsfrågor

7 Statligt stöd till lokal och regional nivå (fortsatt) • Huvudmännen organisera, i samverkan med stödstrukturerna, en regional nivå för att hantera statligt stöd för att utveckla hela länet

8 Avslutningsvis • Statliga insatser måste samordnas, vara långsiktiga och områdesfokuserade • Vi behöver se över vilka regionala aktörer som finns i länet och samverka för att bättre tillvarata kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten och tillhörande hälso- och sjukvård

9 • 28 oktober 2009: Konferens Stockholm ”Det ska vara lätt att göra rätt – Om att bygga strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänst och hälso- och sjukvård • 15 januari 2010: Konferens SKL Stockholm ”Program för en god äldreomsorg” • Maj 2010: Avsiktsförklaring inom äldreomsorgen


Ladda ner ppt "Framtida överenskommelse om långsiktigt, hållbara strukturer som stödjer en evidensbaserad praktik inom socialtjänst och därtill hörande hälso- och sjukvård."

Liknande presentationer


Google-annonser