Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program för god äldreomsorg - Bättre liv för sjuka äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program för god äldreomsorg - Bättre liv för sjuka äldre"— Presentationens avskrift:

1 Nya strukturer för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre
Program för god äldreomsorg - Bättre liv för sjuka äldre Optimal vårdprocess för äldre med stort vårdbehov i Fyrbodal Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i Fyrbodal

2 Nya former för statens stöd till kunskapsutveckling
Nya former för statens stöd till kunskapsutveckling. Satsning Äldre Program för god äldreomsorg Överrenskommelse Staten & SKL Stärkta regionala strukturer för kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten (Wigzell) ”Det skall vara lätt att göra rätt” Överrenskommelse Staten & SKL Statsbidrag till utvecklingen av insatserna för äldre – Bättre liv för sjuka äldre Prestationsbaserad del (1/3) Överrenskommelse Staten & SKL Vanligt statsbidrag (2/3) Avsiktsförklaringar Reglera huvudmännens åtaganden FoU - äldreområdet Kvalitetsregister Senior Alert Palliativa registret Regionala strukturer för kunskapsutvecklingen inom äldreområdet Avsiktsförklaring Fyrbodal och VG. Godkänd av SKL Systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Nationell e-Hälsa Statens fokus flyttas från Projekt och Aktiviteter till att långsiktigt säkra Resultat och Nytta Förstärkt ledarskap Försöksverksamhet för de mest sjuka äldre Entreprenörskap & Mångfald Utveckling av tillgång på data Statliga uppdrag kring bl.a. utvärdering och samordning Ansökan för stöd till långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre – 9.6 mkr för VG Godkänd av SKL

3 Prestationsbaserade statsbidrag till insatser för äldre ”Bättre liv för sjuka äldre”
SYFTE Stimulera utveckling och ständiga förbättringar Långsiktighet Belöna prestationer och resultat Tillgång till standardiserade och relevanta data Begripligt, hanterbart och meningsfullt Alla ska med!

4 Avtal för utökat ansvar för kommunens sjuksköterskor
Bättre liv för sjuka äldre – Optimal vårdprocess för äldre med stort vårdbehov i Fyrbodal Avtal för utökat ansvar för kommunens sjuksköterskor FoUU FyrBodal och FoU-Fyrbodal FUT – Förstärkt utskrivningstrygghet Vårdkedjor – Demens, palliativ vård Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Hemrehabilitering Läkemedelsavstämning Samordnad vårdplanering - KLARA Äldresjuksköterskor Nationella riktlinjer Demens Mobila teamet MÄVA Samverkande omhändertagande på jourtid

5 Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i Fyrbodalsområdet
Ulla Gurner, SKL och Stockholms Äldrecentrum Lena Selander, Samordnare Fyrbodal Hasse Johansson, Verksamhetschef NU-sjukvården Äldre med stort vårdbehov


Ladda ner ppt "Program för god äldreomsorg - Bättre liv för sjuka äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser