Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Framtidens patientsäkerhet Nya utmaningar med nya vårdformer och flera aktörer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Framtidens patientsäkerhet Nya utmaningar med nya vårdformer och flera aktörer."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Framtidens patientsäkerhet Nya utmaningar med nya vårdformer och flera aktörer

2 Socialdepartementet Fokus i äldresatsningen •God palliativ vård i livets slutskede •Preventivt arbetssätt •God vård vid demenssjukdom •God läkemedelsbehandling för äldre •Sammanhållen vård och omsorg

3 Socialdepartementet Nya områden •Psykisk hälsa •Rehabilitering •Inkontinens •Svårläkta sår •Standards för äldreomsorgen

4 Socialdepartementet Personer över 65 år •1 av 6 vårdtillfällen är undvikbart •1% av gruppen står för 30% av vårddagarna •10% av gruppen står för 91% av vårddagarna •Stor variation i undvikbar slutenvård och återinskrivningar inom 1-30 dagar •4 av 5 återinskrivningar är oplanerade •Många återinskrivs av samma orsak som de vårdades förra gången

5 Socialdepartementet Personer över 65 år •Många hade kunnat stanna kvar hemma om de fått annan hjälp •9 av 10 vårdtillfällen sista månaden oplanerade •Vård i livets slut är vanlig orsak till sjukhusvård •12% av de som avlidit slutenvårdades på sjukhus minst 2 ggr sista 30 dagarna i livet

6 Socialdepartementet Sammanhållen vård och omsorg •12 500 pat uppringda efter sjukhusvistelse •Identifiera riskindivider •Inskrivningsklar patient •Beslutsstöd •Trygg hemgång •Äldresköterska, vårdcoach •Mobil hemsjukvårdsläkare •Säker utskrivningsprocess •Multi 7 •mm

7 Socialdepartementet Närvård västra Skaraborg •Start 2001 •Syfte stärka samverkan primärvård, sjukhusvård och kommunal vård •Politisk samverkansgrupp •3 koordinatorer •Närsjukvårdsteam •Palliativa teamet •Mobil hemsjukvårdsläkare

8 Socialdepartementet Några resultat äldresatsningen

9 Socialdepartementet

10

11 Preventivt arbetssätt •Fallolyckor •Trycksår •Undernäring •Munhälsa •Urininkontinens •Kvalitetsregistret Senior Alert

12 www.senioralert.se | senioralert@lj.se 810191 riskbedömningar i Senior alert t om 140228

13 Socialdepartementet

14 Senior Alert •59% av boende i säbo, korttids och demensboende har en riskbedömning 30 januari 2014 som inte är äldre än ett år.

15 Socialdepartementet God vård vid demenssjukdom •Ca 150 000 personer i Sverige •Årligen insjuknar 24 000 personer •Går ej att bota •Tidig diagnos innebär rätt omvårdnad och rätt medicinska insatser •Kan klara sig i eget boende längre •Bättre välbefinnande

16 www.svedem.se Antal anslutna vårdcentraler per månad från 82 okt 2011 till 863 feb 2014!

17 Andel anslutna vårdcentraler per län från 2011 www.svedem.se

18 Socialdepartementet BPSD •Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens •Drabbar 90% av alla med demenssjukdom •Aggressivitet, oro, apati, hallucinationer, sömnstörning •Stort lidande för personen det drabbar men också för anhöriga o vårdpersonal •BPSD-registret

19 Socialdepartementet

20 BPSD-registret •14 125 personer registrerade •30 485 registreringar gjord •269 kommuner har någon ansluten enhet

21 Socialdepartementet

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Utmaningar •Många aktörer •Många olika vårdformer •Kommunikation, dokumentation •Hur säkra kompetensen? •Uppföljning av kvalitet

32 Socialdepartementet Följ äldresamordnarens arbete Blogg www.de-mest-sjuka-aldre.se Twitter @mestsjukaaldre Hemsida www.regeringen.se/demestsjukaaldre


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Framtidens patientsäkerhet Nya utmaningar med nya vårdformer och flera aktörer."

Liknande presentationer


Google-annonser