Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gränsöverskridande samverkan. Uppföljning 2012 Temporär förlängning av samverkansavtal 2009-2011 2012; -”Omtag” av samarbete och samverkan inom Vårdsamverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gränsöverskridande samverkan. Uppföljning 2012 Temporär förlängning av samverkansavtal 2009-2011 2012; -”Omtag” av samarbete och samverkan inom Vårdsamverkan."— Presentationens avskrift:

1 Gränsöverskridande samverkan

2 Uppföljning 2012 Temporär förlängning av samverkansavtal 2009-2011 2012; -”Omtag” av samarbete och samverkan inom Vårdsamverkan Fyrbodal -Statliga satsningar Bättre liv för sjuka äldre -Utbildning inom psykiatri

3 Verksamhetsplan 2012-2015 Framtidsverkstäder Gemensam arbetskonferens feb 2012 Förslag till verksamhetsplan – bred process Godkännande december 2012 Handlingsplan Det goda livet för sjuka äldre – del i verksamhetsplan Politiskt samrådsorgan utökats under året Hälso- och sjukvårdsavtalet reviderat och antaget

4 Information och kommunikation KLARA SVPL – ca. 5000 anv. och ca. 12 000 ärenden i Fyrbodal. SAMSA ITMV Utbildning – habilitering, VCT, superanvändare Miniseminarium maj 2012 för superanvändare och förvaltare för förbättrad tillämpning – utan fokus på IT stödet. Rapporter/statistik Videokonferens Avvikelsehantering Rutin för VPL vid ”Trygg hemgång”

5 Psykiatri/missbruk ”Kunskap gör skillnad” – avslut 2012 12 31 -6,9 milj. Kr under tre år -Ca. 3 700 deltagare (ca. 75% kommun och 25% VGR) Barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder 2012 -Ca. 1 200 deltagare under 2012 ”Faddrar” Länssamordning Förstärkt kompetens -FoU Samordnad individuell plan ”Mall” för lokal samverkansplan (Överenskommelse länet) Nationell satsning – Riktade insatser till psykisk ohälsa Missbruk

6 Äldre med stort vårdbehov Bättre liv för sjuka äldre -Preventivt arbetssätt (Senior Alert) -God vård vid demens (SweDem och BPSD) -God läkemedelsbehandling för äldre (läkemdelsgenomgångar) -God vård vid livets slut -Sammanhållen vård och omsorg kring mest sjuka äldre / ”Analysgrupp” länet. Dialogmöte Nationell äldresamordnare och projektledare SKL Ledningskraftsteam – ”uppstart” Vårdflöde jul/nyår ”Trygg hemgång”

7 Äldre - fortsättning MÄVA ; -Auskultationsprogram -Direktinläggning ca. 55 % av patienterna -VIP telefon Samverkande sjukvård (utökat ansvar för kommunens sjuksköterska till personer > 65 år) Konsultlinje till specialist – läkare/läkare


Ladda ner ppt "Gränsöverskridande samverkan. Uppföljning 2012 Temporär förlängning av samverkansavtal 2009-2011 2012; -”Omtag” av samarbete och samverkan inom Vårdsamverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser