Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stimulansmedel för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stimulansmedel för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre."— Presentationens avskrift:

1 Stimulansmedel för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre

2 Statliga stimulansbidrag inom äldreområdet 2007 - 2011 Åren 2007- 2010 har närmare fem miljarder utbetalats, varav 70% tillkommunerna och 30% till lt/regioner Sex områden prioriterade: läkemedelsgenomgångar demensvård kost och nutrition rehabilitering socialt innehåll förebyggande insatser

3 År 2010 omläggning till mer prestationsbaserat bidrag (ersättning utifrån antal registrerade i kvalitetsregistren) 2011 sista året inom de aktuella områdena. Region Halland tillsammans med kommunerna satsat inom -Läkemedelsgenomgångar -Rehabilitering -Demensvård -förebyggande hembesök -kvalitetsregistren Senior Alert samt Palliativa registret Utvecklingsarbetet bedrivs i projektform med stöd av utvecklingsledare för de olika områdena.

4 Samverkansstruktur Villkor att kommuner och region samverkar. (utom inom kost och nutrition och socialt innehåll) Gemensamt framtaget program, riktlinje eller avtal om samverkan. I Halland - regional samverkan på strategisk och taktisk nivå inom programområde äldre. Strategiska nivå; socialchefer och hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör uppdragsgivare till den taktiska nivån som är uppdragstagare.

5 Läkemedelsgenomgång, ”Modell Halland Bas” Öka patientsäkerhet och kvalitet vid långvarig läkemedelsbehandling Kompletterande modell så att fler äldre omfattas Ge läkare och sjuksköterskor valmöjlighet till olika modeller för läkemedelsgenomgång Pilotprojekt i samtliga kommuner under 2011 Implementera fullt ut 2012 Sökt belopp 2011 är 1 MSEK

6 Rehabilitering för äldre i samverkan Garantera den äldre hallänningen en jämlik rehabilitering av god kvalitet genom hela vårdkedjan Särskilt fokus på rehabilitering efter stroke Länsgemensam modell för samverkan i rehabiliteringsarbetet mellan kommuner och region Implementera modellen i det praktiska arbetet Sökt belopp för 2011 är 600 tkr

7 Demensvård ”Annas led” Jämlik, kostnadseffektiv vård med god kvalitet för demenssjuka och anhöriga Länsgemensam modell Förbättra information/kommunikation vårdgivare - demenssjuka - anhöriga Utbildningsinsatser Anhörigstöd Berörd personal ska ha god kännedom om modellen och tillämpa den Sökt belopp för 2011 är 1,2 MSEK

8 Förebyggande hembesök Förebyggande hembesök – i avsikt att minska behovet av hemtjänst och sjukvård Projekt syftande till att ta fram modell för förebyggande hembesök i samverkan mellan kommuner /regionen Sökt belopp för 2011 är 61 tkr

9 Registrering i kvalitetsregister Förstärkning av Senior Alert och Palliativa registret. Bidraget utdelas utifrån registrering (går direkt till respektive vårdenhet/avdelning) Mål: alla vårdgivare ska före september 2011 påbörjat framtagande av lösningar för informationsöverföring


Ladda ner ppt "Stimulansmedel för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre."

Liknande presentationer


Google-annonser