Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional stödstruktur, Plattform Halland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional stödstruktur, Plattform Halland"— Presentationens avskrift:

1 Regional stödstruktur, Plattform Halland
Karin Möller, Hälso- och sjukvårdsdirektör

2 Vård och omsorgsprocessen
Utmaningar för kommuner och landsting nå systemtänkande – klara välfärden Kommun Dagis Bostad Skola skolhälsa - Landsting Region BB BVC VC Kollektiv- trafik Kommun Äldre- omsorg Social - Övergripande Livsprocessen Exempel specifik process Vård och omsorgsprocessen

3 Samverkan mellan 6 kommuner Region Halland – Bästa livsplatsen
Avtal mellan respektive fullmäktige KSO+viceX6 + RSO+vice, HSO+vice 1 gång/månad Att ha samma bild – helhet – vidgat perspektiv Formella beslut i rätt demokratiskt valt forum Tjänstemannasamverkan som bygger på förståelse av helhet – öka kunskapen – se sambanden - nätverk

4 Inventering av befintliga nätverk

5 Styrgrupp Styrgrupp Styrgrupp

6 Gemensam Mötesplats 1gång/år
Chefsgrupp Halland Chefsgrupp Halland Gemensam Mötesplats 1gång/år

7 Styrgrupp för social, vård och omsorg
Statliga samverkanssatsningar eHälsa ”Framtidens hemsjukvård” Förbättra identifierade områden på uppdrag av politiken – ungdomars hälsa ett exempel

8 Regional stödstruktur plattform i Halland
Kommunberedning Chefsgrupp Halland Uppdragsgivare 12 KS + 4 RH:s repres. Kommunchefer RD Fastställer förslag till mål och handlingsplaner Strategisk nivå Socialchefer HSD - Barn, unga & familj - Funktionsnedsatta - Missbruk, beroende - Psykiatri Äldre Reviderad Taktisk nivå Föreslår och verkställer mål och handlingsplaner Avdelningschefer HSCH Arbetsgrupper, nätverk Operativ nivå Chefer, tjänstemän C,Tjm Regional nivå Socialtjänsten Lokal nivå: projektledare, styr- eller arbetsgrupper m m Lokal nivå Hälso- och sjukvård Avdelningen för regional samverkan Samordnande organisation

9 Lokal styrning och ledning
IT Ekonomi Regler NIT Strategisk Grupp Objektägare Regional eHälsa Förvaltningsledare IT /Verksh/ Ek Taktiska grupper Barn o unga Funktionsnedsatta Missbruk/Beroende Psykiatri Äldre Gemensamma förvaltningsobjekt Kvalitetsregister MEDDIX NPÖ HAK Regionala utvecklingsprojekt Lokal styrning och ledning (Inte bara en fråga för HoS och Socialtjänst)


Ladda ner ppt "Regional stödstruktur, Plattform Halland"

Liknande presentationer


Google-annonser